Rok 2015Další o-sezóna je za námi. A pro náš klub dopadla výborně, navázali jsme na úspěchy předchozích let. Ve sportovní oblasti ční tři vrcholy – výsledky Jany Knapové na MS ve Skotsku (to jí vyneslo i vítězství v anketě o nejlepšího o-běžce roku 2015), stříbrná medaile Jonáše Fencla na ME dorostu v Rumunsku a zlaté double našich družstev dospělých i dorostu na M ČR klubů. Stejně jako v letech předchozích jsme měli zastoupení v české reprezentaci na všech letošních vrcholných světových a evropských o-akcích. Dobře si vedli i další závodníci. Zvládli jsme úspěšně i pořádání řady závodů, z nichž nejvýznamnější byly dva závody žebříčku B-Čechy a další ročník Ceny východních Čech.

Organizační činnost: Výbor klubu pracoval ve složení Petr Klimpl (předseda), Karel Haas, Jan Kaplan, Miroslav Lenner, Ladislava Víchová, Adam Zitka. Klub funguje po všech stránkách velmi dobře, k informovanosti členů přispívá měsíčník Jantar a aktuální klubová webová stránka i velmi dobrý je informační systém klubu.

Počet členů: Jsme jasně nejpočetnějším klubem v České republice, počet členů je přes 380, z toho třetina dětí a mládeže. Závodní registraci v OB mělo v roce 2015 téměř přes 330 závodníků.

Finance: Činnost klubu v roce 2015 stála cca 2 500 000 Kč (vedle toho jsme uhradili 1 250 tis. Kč za pozemek na stavbu klubovny), výsledek hospodaření je opět mírně přebytkový. Hlavními zdroji jsou příspěvky členů, dále pak příjmy z pořádání závodů, letos byly opět velké granty od města Pardubice, dotace máme i od Pardubického kraje, od Nadace OB máme finance na činnost sportovního centra mládeže (SCM) a sportovního centra dětí (SCD), dotace ČSOS jde na talentovanou mládež a nově na činnost tréninkového střediska mládeže (TSM), máme i několik sponzorů, kteří nám přispívají prostřednictvím reklamy či darů na naši činnost. Všem, kteří se podíleli na zajištění zdrojů financování, je třeba velmi a velmi poděkovat. Hlavními výdaji pak byly vklady na závodech, doprava na závody, pořádání závodů, příspěvky na soustředění (letos jsme jen na soustředění vydali skoro 800 tis. Kč), vydávání map i tréninky (tělocvičny, mapové tréninky), sportovní vybavení a náklady na realizaci činnosti SCM/TSM a SCD.

Pořádání závodů: Hlavní pořadatelskou akcí roku 2015 byly dva závody žebříčku B-Čechy, které jsme uspořádali počátkem května ve Vranově pod taktovkou Dušana Stránského, závody byly hodnoceny velmi dobře. V červnu jsme pod vedením Karla Haase úspěšně připravili z krásného shromaždiště ve Vysoké u Holic závod Vč. poháru. Na konci prázdnin jsme byli pořadateli dalšího ročníku Ceny východních Čech, centrem byla louka u Mikulče a pořádání velel Míra Lenner. Nesmíme zapomenout ani na další ročník Rodinných štafet, který připravili Karel Haas a Jan Kaplan na Mílovech. Stejně jako v předchozích letech jsme opět úspěšně uspořádali i další akce – 4 závody Ligy pardubických škol a krajské finále Olympiády škol. V zimě pak proběhly 3 závody Zimní hradubické ligy a závody Pardubického zimního poháru. Všechny námi pořádané akce proběhly velmi dobře. Všem, kteří se na pořádání těchto závodů podíleli, patří velký dík. Vedle šéfů jednotlivých závodů je třeba vyzdvihnout opory pořádání Petra Fencla, Štěpána Držku, Miloše Lulaye, Václava Faráře, Václava Roudného, Tomáše Demla a další a samozřejmě Petra Klimpla. Celkově na akcích organizovaných naším klubem startovalo v roce 2015 více než 6700 závodníků. Staráme se i o areály pevných kontrol v lese u Slatiňan a v lese na Studánce.

Mapy: Pro dva závody žebříčku B-Čechy připravili Petr Mareček a Martin Kratochvíl mapy Vranov (1:15000) a Hladký les (1:10000). Pro další závody byla provedena revize mapa z loňského roku –Blanická stráň (1:10000) pro závod Vč. poháru a Černý potok, U Antoníčka a Opatovský les pro Cenu východních Čech. Jan Jurica připravil výukovou mapu ZŠ Spořilov (1:1500), Tomáš Deml a Petr Fiala udělali sprintovou mapu Polabiny 4 (1:4000) a Tomáš Deml připravil mapu Na Špici (1:4000).

Tréninky: Tělocvičny, atletický tunel, tartanová dráha, mapové výjezdy, zimní mapové tréninky, běžecké tréninky na Kuňce, na Vinici a v lese na Studánce, minisoustředění v okolí Pardubic – to jsou tradiční možnosti tréninků v Pardubicích. Připravili jsme i dost soustředění – žactvo bylo na konci ledna na soustředění na Blatinách, dorost a dospělí měli ve stejném termínu běžecké soustředění na Bradech, dorost byl pak v březnu v Maďarsku (Kiskunmajsa), velikonoční soustředění pro všechny skupiny proběhlo v Doksech (Poslův mlýn), v květnu byli dorostenci ve Švédsku, kde se zaskvěli na mládežnické Tiomile, ve stejné době byli žáci na soustředění v Českém ráji v rekreačním středisku Pařez, dorost měl v červnu víkendový výcvikový tábor v Arnoštově a pak na konci srpna soustředění v Kytlici, v závěru prázdnin byli žáci na soustředění v Litomyšli (a zúčastnili se Ceny východních Čech). Na podzim měli dorostenci a dospělí krátké soustředění ve Strážném a tradičně posledním soustředěním byl čtyřdenní pobyt pro žactvo a dorost v Prkenném dole. Dvoutýdenní letní tábor Silva o-camp proběhl opět v Budislavi.
Při našem klubu pracovalo TSM pod vedením Honzy Kaplan, SCM (vedoucí Zuzana Klimplová) i SCD (vedoucí Petr Klimpl). Přípravu jednotlivých skupin vedli Barbora Kadaňová a Pavla Švíglerová (přípravka – mimi), Laďka Víchová, Alena a Petr Klimplovi a Bedřich Sáňka za pomoci Oldy Kološe, Lenky Koberové a Karla Haase (žactvo), Renata Čermáková, Vašek Roudný, Jirka Fencl (dorost), Jan Kaplan (dorostenky, juniorky). Většina výkonnostních závodníků dospělého věku se připravovala individuálně za podpory některého z trenérů (Iva Kaplanová, Jan Kaplan, Tomáš Udržal, Iva Knapová). Na podzim se do tréninku žactva zapojili další trenéři – Renata Haasová, Michal Kober, Katka Štichhauerová a Tomáš Deml. Všem trenérům patří velké poděkování, bez nich by sportovní výsledky nebyly tak dobré.

Sportovní výsledky: Rok 2015 byl po sportovní stránce pro náš klub velmi úspěšný, dokázali jsme se výsledkově vyrovnat i s tím, že z různých důvodu přestaly běhat naše loni velmi úspěšné 4 ženy. Závodníci našeho klubu měli opět zastoupení na všech významných světových i evropských o-akcích (to se už podařilo i v předchozích pěti letech). Na MS ve Skotsku skvěle běhala Jana Knapová, byla naší nejúspěšnější závodníci, její bilance 6., 9., 10. a 12. místo je úctyhodná. Na juniorském MS v Norsku reprezentovala Petra Hančová. A dvojice závodníků Jonáš Fencl a Anna Kopecká byla na startu ME dorostu v Rumunsku, Jonáš si ze závodu ve sprintu odnesl stříbrnou medaili, výborně tam běhala i Anička.
Na mistrovstvích ČR vybojovali závodní ci našeho klubu 15 medailí. Mistrovské tituly získala obě naše družstva na M ČR klubů (double se našemu klubu podařil poprvé v historii!), další zlato má Anna Kopecká z krátké trati a štafeta dorostenek. Tři medaile na M ČR získala Jana Knapová, určitě velkým (a milým) překvapením byly sprintové medaile Marty Fenclové v ženách a Davida Procházky v mužích. Řada dalších závodníků obsadila velmi cenná umístění v první desítce na republikových šampionátech. V dlouhodobých soutěžích si výborně vedla Jana Knapová, která v Českém poháru skončila třetí, v první desítce ještě skončili David Procházka a Matěj Kamenický. Řadu umístění v první desítce jsme získali i v celostátním žebříčku juniorů a dorostu, na stupních vítězů celkově stáli Anna Kopecká a Jonáš Fencl za 3. místa. V České lize klubů skončili dospělí na druhém místě, dorost tuto soutěž vyhrál. V mistrovství oblasti bylo žactvo druhé, vyhráli jsme v dorostu, dospělých i veteránech. V Českém poháru štafet vyhrály muži (poprvé v historii) a dorostenky. Solidně běhali i veteráni, mezi nejlepší v ČR patřili především Jana Juračková, Květa Kubíková, Laďka Víchová, Jarda Fridrich a Vašek Farář. Poměrně velká skupina našich veteránů letos absolvovala veteránské mistrovství světa ve Švédsku.

Přehled těchto výsledků, ale i dalších, najdete na dalších stránkách této ročenky.
Řada našich členů úspěšně startuje i v dalších, příbuzných o-sportech – MTBO (Martin Kanta startoval na MS juniorů v Liberci), radiový OB, rogaining (Tomáš Udržal běžel MS v Laponsku), horský OB i další. Poměrně bohatý je i další, nesportovní život klubu. 

NEJLEPŠÍ O-VÝSLEDKY 2015

SVĚTOVÉ SOUTĚŽE
Mistrovství světa 6. místo Jana Knapová ve štafetách
9. místo Jana Knapová na krátké trati
10. místo Jana Knapová ve sprintových štafetách
12. místo Jana Knapová ve sprintu
Světový pohár 34. místo Jana Knapová
Mistrovství světa juniorů 34. místo Petra Hančová na krátké trati
39. místo Petra Hančová na klasické trati
53. místo Petra Hančová ve sprintu
Mistrovství Evropy dorostu 2. místo Jonáš Fencl ve sprintu M16
4. místo Anna Kopecká ve sprintu W16
7. místo Jonáš Fencl ve štafetách M16
10. místo Jonáš Fencl na klasické trati M16
19. místo Anna Kopecká na klasické trati W16
Mistrovství světa veteránů 34. místo Marek Filičko ve sprintu M40
40. místo Ladislava Víchová ve sprintu W55
48. místo Ladislava Víchová na klasické trati W55
54. místo Květa Kubíková ve sprintu W65
54. místo Petr Valach ve sprintu M50
58. místo Václav Roudný ve sprintu M50
DRUŽSTVA
Mistrovství ČR klubů 1. místo dospělí A
1. místo dorost
Veteraniáda ČR 1. místo DH300 A
8. místo DH300 B
Česká liga klubů 2. místo dospělí
1. místo dorost
Mistrovství Vč. oblasti 2. místo žactvo
1. místo dorost
1. místo dospělí
1. místo veteráni
JEDNOTLIVCI
Mistrovství ČR 1. místo Anna Kopecká na krátké trati (D16)
štafeta dorostenek (Kopecká, Peterová, Rückerová)
2. místo Marta Fenclová ve sprintu (D21)
Jana Knapová na krátké trati (D21)
Jan Rusin na klasické trati (H16)
3. místo Kateřina Doleželová v nočním OB (D20)
Pavla Horová v nočním OB (D21)
Jan Rusin v nočním OB (H16)
Jana Knapová ve sprintu (D21)
David Procházka ve sprintu (H21)
sprintová štafeta dorostu (Kopecká, Rusin, Rückerová, Fencl)
Anna Kopecká na klasické trati (D16)
4. místo Jonáš Fencl v nočním OB (H16)
Anna Kopecká ve sprintu (D16)
Petra Hančová ve sprintu (D20)
Jan Rusin na krátké trati (H16)
štafeta žen (Hančová, L. Knapová, J. Knapová)
5. místo Jana Peterová v nočním OB (D16)
Martin Kanta v nočním OB (H18)
Tomáš Deml v nočním OB (H20)
Jana Peterová na klasické trati (D16)
štafeta mužů (Kamenický, Kubelka, Nožka)
6. místo Anna Kopecká v nočním OB (D16)
Petra Hančová na klasické trati (D16)
7. místo Jonáš Fencl ve sprintu (H16)
Matěj Kamenický ve sprintu (H21)
sprintová štafeta dospělých (Fenclová, Kamenický, J. Knapová, D. Procházka)
Simona Chládková na krátké trati (D20)
štafeta dorostenek (Jansová, Vojtíšková, Waňková)
8. místo Simona Chládková ve sprintu (D20)
Jonáš Fencl na klasické trati (H16)
Tomáš Kubelka na klasické trati (H21)
štafeta mužů (Záveský, Zvěřina, Udržal)
9. místo Doubravka Jansová v nočním OB (D18)
Eliška Kulhavá ve sprintu (D20)
Iveta Šístková ve sprintu (D21)
Jan Rusin ve sprintu (H16)
Lenka Knapová na krátké trati (D21)
Jonáš Fencl na krátké trati (H16)
Radek Nožka na klasické trati (H21)
10. místo Matěj Kamenický v nočním OB (H21)
sprintová štafeta dospělých (Šístková, Záveský, L. Knapová, Zvěřina)
Český pohár 3. místo Jana Knapová
7. místo David Procházka
8. místo Matěj Kamenický
Ranking 5. místo Jana Knapová
9. místo David Procházka
10. místo Matěj Kamenický
Žebříček A 3. místo Anna Kopecká (D16)
Jonáš Fencl (H16)
4. místo Petra Hančová (D20)
5. místo Jana Peterová (D16)
Jan Rusin (H16)
9. místo Simona Chládková (D20)
Český pohár štafet 1. místo muži
dorostenky A
7. místo dorostenky B
8. místo ženy A
9. místo dorostenci
Žebříček B 2. místo Jana Juračková (D50)
Ladislava Víchová (D55)
Květa Kubíková (D65)
Jaroslav Fridrich (H70)
4. místo Stanislava Kellnerová (D65)
5. místo Valerie Borovičková (D16)
6. místo Jiřina Novotná (D55)
Jan Žák (H18)
Jan Václavek (H35)
Český pohár veteránů 6. místo Ladislava Víchová
Veteraniáda ČR 1. místo Jana Juračková na klasické trati (D55)
štafeta D180 (Novotná, Kubíková, Víchová)
2. místo Ladislava Víchová v nočním OB (D55)
Květa Kubíková ve sprintu (D65)
Jana Juračková na krátké trati (D55)
štafeta H180 (Farář, Třasák, Roudný)
3. místo sprintová štafeta DH240 (Novotná, Sáňka, Víchová, Farář)
Květa Kubíková na klasické trati (D65)
štafeta H180 (Knap, Fridrich, P. Fencl)
4. místo Jaroslav Fridrich na klasické trati (H70)
5. místo Václav Roudný v nočním OB (H50)
Václav Farář v nočním OB (H60)
Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
Václav Farář ve sprintu (H60)
sprintová štafeta DH180 (Kaplanová, Roudný, Čermáková, Filičko)
Květa Kubíková na krátké trati (D65)
Jaroslav Fridrich na krátké trati (H70)
6. místo Renata Čermáková na krátké trati (D50)
Stanislava Kellnerová na klasické trati (D65)
štafeta H105 (Lučan, Vodička, Držka)
Mistrovství Vč. oblasti 1. místo Jan Rusin ve sprintu (H16)
Vojtěch Novotný ve sprintu (H18)
Kateřina Koberová na krátké trati (D12)
Petra Hančová na krátké trati (D20)
Tomáš Deml na krátké trati (H20)
Kateřina Koberová na klasické trati (D12)
Marta Fenclová na klasické trati (D21)
štafeta mužů (Kamenický, Kubelka, Nožka)
Veteraniáda Vč. oblasti 1. místo Ladislava Víchová ve sprintu (D55)
Alena Klimplová ve sprintu (D60)
Květa Kubíková ve sprintu (D65)
Václav Farář ve sprintu (H60)
Ladislava Víchová na krátké trati (D55)
Alena Klimplová na krátké trati (D60)
Květa Kubíková na krátké trati (D65)
Michal Kober na krátké trati (H45)
Jan Knap na krátké trati (H60)
Ladislava Víchová na klasické trati (D55)
štafeta H180 (Farář, Fridrich, Kober)
Východočeský pohár 1. místo Kateřina Koberová (jaro D12C)
Ladislava Víchová (D55C)
Václav Roudný (H16C)
Vojtěch Novotný (H18C)


JAK PROBÍHALA SEZÓNA 2015

Prosinec 2014
 • V anketě o nejlepšího orientačního běžce České republiky v roce 2014 obsadila Iveta Šístková 4. příčku.
 • V lesním krosu Malá cena Velké Verandy (počítal se do ZHL) doběhla Marta Fenclová na 3. místě v ženách, čtvrtá skončila Jana Knapová a pátá Zuzka Hermanová, v mužích byli na stupních tři naši závodníci – 3. Matěj Kamenický, 4. Filip Záveský a 5. Tomáš Kubelka.
 • Členská schůze OK Lokomotiva Pardubice zvolila nový výbor klubu na období 2015 až 2016. Předsedou byl opět zvolen Petr Klimpl, členy výboru Karel Haas, Laďka Víchová, Adam Zitka, Jan Kaplan a Miroslav Lenner.
 • Na členské schůzi LPU byla nejlepší závodnicí klubu v roce 2014 vyhodnocena Iveta Šístková.
 • Závěr sezony byl netradičně v Pardubicích. Na pořadu byla celodenní šifrovačka, pak následoval společenský večer.
 • Sprint na Vinici – druhé kolo PZP připravila Martina Valachová.
 • Zimní hradubická liga pokračovala v Hradci Králové (u ZŠ Štefanikova) Vánočním sprintem.
 • Sezónu zakončilo Štědrodenní překvapení. Připraven byl půlhodinový scorelauf. Vzhledem k rekonstrukci Tyršových sadů byly kontroly na letním stadiónu, na starém městě a v nově rekonstruovaném parku na Špici.
 • Na Štěpána se uskutečnil již 22. ročník devítihodinového utkání mladí vers. staří v míčových hrách (basket, volejbal, florbal, fotbal) – Maratón 2014. Po dramatickém průběhu vyhráli mladí o 15 bodů (434:419) a srovnali tak stav na 11:11.
Leden 2015
 • Pardubický zimní pohár pokračoval první lednovou neděli delším sprintem. Běželo se na mapě Vinice – cvičák (1:6000), tratě připravili Zitkovi.
 • Krátkou trať PZP pořádali Valentovi, centrum bylo u Siluety (Veská).
 • V Polabinách jsme pořádali závod Zimní hradubické ligy – Městský sprint s centrem v Gymnáziu Mozartova. Hlavními pořadateli byli Tomáš Deml a Koberovi. V dámské elitě vyhrála Marta Fenclová, druhá byla Zuzka Hermanová, v D s přehledem vyhrála Jana Peterová.
 • Dalším závodem Zimní hradubické ligy byl kros na Vinici. Šéf pořádání byl Petr Fiala. V mužích skončil Petr Zvěřina těsně druhý, Vladimír Lučan pak třetí, v ženách doběhla Marta Fenclová druhá.
 • V pardubickém KD Hronovická proběhlo slavnostní vyhlášení ankety Nejlepší sportovec Pardubicka 2014. V desítce nejlepších sportovců byla vyhlášena Iveta Šístková především za výsledky na akademickém MS v Olomouci i na MS v Itálii, v desítce mládeže byla oceněna Eliška Kulhavá za titul dorostenecké mistryně Evropy ve štafetách a za 10. místo na MSJ. Oceněno bylo i družstvo dospělých za 3. místo na M ČR klubů a za 3. místo v České lize klubů.
 • Krátká trať Pardubického zimního poháru se běžela po golfovém hřišti v Lázních Bohdaneč a jeho okolí, pořadatelem byl Honza Kaplan.
Únor 2015
 • Pololetní prázdniny strávila dvacítka pardubických žáků na soustředění na Blatinách. Za pěkného počasí především lyžovalo (jel se i lyžařský OB).
 • Klubové soustředění dospělých a dorostu proběhlo na Bradech. Na programu byla běžecká i mapová příprava v zasněžených Prachovských skalách.
 • Druhou únorovou neděli pokračovala Zimní hradubická liga šestým závodem, který pořádal OK Slávie Hradec Králové (zkrácená klasika po loukách v Orlické kotlině) s centrem na Slezské plovárně na Orlici. V DE s obrovskou převahou vyhrála Marta Fenclová.
 • Pardubický zimní pohár pokračoval klasikou, kterou pořádali Držkovi se startem ve Spojile.
 • Osmé kolo Pardubického zimního poháru připravil Petr Fiala. Sraz byl v Nemošicích v kynologickém areálu u Chrudimky. Běžela se krátká trať na loukách a remízcích kolem Chrudimky.
 • S registračním číslem LPU se zaregistrovalo v řádném termínu 303 závodníků. Novými členy LPU se stali Nathalia Kay (z PHK), Honza Rusin a Ondra Volák (z BRU), Valerie Borovičková (ze ZAM), Jana Peterová (z DOB) a Petra Hančová (z VRL).
Březen 2015
 • V Roudničce se běžel Brutus kros (součást Zimní hradubické ligy). V mužské elitě vyhrál Petr Zvěřina, v dámské elitě obsadily Marta Fenclová a Martina Zvěřinová 2. a 3. místo.
 • Iveta Šístková (dospělí) a Eliška Kulhavá (mládež) byly vyhlášeny v desítce nejlepších sportovců v Pardubickém kraji za rok 2014. Vyhlášení proběhlo v Poličce.
 • Tréninkové středisko mládeže (TSM) vzniklo při našem klubu. Středisko založil Český svaz orientačních sportů pro region Pardubicka a Vysočiny, cílem je větší péče o mládež ve věku 15 – 20 let.
 • Pod Kunětickou horou jsme uspořádali tradiční Kuňka kros. Vítězství v hlavních kategoriích obhájili Marta Fenclová a Miloš Kratochvíl (Hvězda SKP Pardubice).
 • Jarní skály – to byl první oficiální letošní závod v orientačním běhu v ČR, běžel se v lesním komplexu severně od hradu Kost.
 • V neděli skončil posledním závodem letošní Pardubický zimní pohár. Čtveřice pořadatelů Václavek, Belej, Kuhn, Kment připravila krátkou trať na mapě Zástava (1:7500).
 • Skončil 21. ročník Pardubického zimního poháru. Běželo se celkem 9 závodů, alespoň jednoho závodu se zúčastnilo 99 žen a 115 mužů – to je rekordní účast. V ženách vyhrála Marta Fenclová před Pavlou Švíglerovou a Janou Peterovou. V mužích získal poprvé vítězství mimo pardubický závodník – vyhrál Libor Filip před Vladimírem Lučanem a Adamem Zitkou.
 • Naši nejlepší dorostenci a junioři byli spolu s dalšími členy TSM Pardubicko na soustředění v Maďarsku (Kiskunmajsa).
 • Skončil další ročník Zimní hradubické ligy. Po dvanácté za sebou vyhrála Marta Fenclová. I ostatní si vedli výborně – Petr Zvěřina skončil třetí, Zuzka Hermanová pátá, Pavla Horová se s Matějem Kamenickým podělili o 9. příčku.
 • Jarní pohár 2015 v Bělči – tradiční úvod závodní sezóny ve východních Čechách. Letos přibyl páteční noční, sobotní závod nebyla dlouhá trať, ale klasika (pro ty nejlepší s hromadným startem), nedělní štafety se letos nepočítaly do Českého poháru štafet. V DE vyhrála Zuzka Hermanová před Martou Fenclovou. V mužích se Radek Nožka a Matěj Kamenický podělili o 2. a 3. místo. Ve štafetách naše čtveřice Marta Fenclová, Lenka Knapová, Iveta Šístková a Zuzka Hermanová s přehledem vyhrála. V mužích jsme skončili třetí (Tomáš Kubelka, Jan Grundmann, Matěj Kamenický a Radek Nožka). A jako klub jsme vyhráli soutěž týmů, za vítězství byla peněžitá odměna.
 • Uspořádali jsme třetí kolo 45. ročníku ligy škol v OB. Centrum bylo na východním rohu Studáneckého lesa. Mezi školami byla opět nejlepší ZŠ Benešovo náměstí.
 • Letošní Východočeský pohár začal v Osečku. Uspořádali ho pořadatelé ze Slávie Hradec Králové v Osečku (na Nymbursku) v rovinatém terénu, kde v části lesa byly písečné duny.
Duben 2015
 • Tradiční velikonoční soustředění OK Lokomotiva Pardubice proběhlo letos v Doksech (rekreační středisko Poslův mlýn). Celkem bylo na soustředění přes 100 účastníků, vedle závodníků LPU i členové SCM a SCD Pardubicko.
 • Ve středu proběhlo v lese na Studánce poslední kolo letošní ligy škol v OB, toto kolo bylo mj. zařazeno do akce ČUS "Sportuj s námi".
 • Skončil 45. ročník Ligy škol. Vítězství mezi školami obhájila Základní škola Benešovo náměstí, před ZŠ Závodu míru a Gymnáziem Dašická.
 • Druhý závod Východočeského poháru proběhl v Dolní Radechové (pořádal Start Náchod).
 • V Bouzově proběhl nominační závod pro Pardubický kraj na Letní olympiádu dětí a mládeže (červen, Plzeň). Běželo se na mapě Búzov (1:5000).
 • Dalším závodem (3. kolo) Východočeského poháru byla krátká trať v Hradisku, kterou za velmi chladného počasí uspořádal Spartak Rychnov.
 • Mistrovství oblasti a oblastní veteraniáda ve sprintu se běžely v Rychnově nad Kněžnou s centrem v Kolowratském zámku. Tituly oblastních mistrů získali Honza Rusin (H16) a Vojta Novotný (H18), oblastní veteraniádu vyhráli Laďka Víchová (D55), Alena Klimplová (D60), Květa Kubíková (D65) a Vašek Farář (H60).
 • Prvním kolem začal v Brně Český pohár štafet v orientačním běhu. Pardubický OB reprezentovala jen štafeta mužů a v sestavě Matěj Kamenický, Jan Grundmann a Tomáš Udržal vybojovala první místo.
 • Další závod Vč. poháru byl na programu v Polomu za pořadatelství OOB Vamberk.
 • Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB se konalo v Bukovince (pořadatel SK Žabovřesky). Získali jsme tři bronzové medaile (Pavla Horová v D21, Katka Doležalová v D20 a Honza Rusin v H16) a ve všech kategoriích šampionátu jsme se umístili v první desítce. Ve Veteraniádě skončila Laďka Víchová druhá (D55).
 • V neděli navázalo na noční šampionát v Bukovince druhé kolo Českého poháru štafet. Muži v sestavě Matěj Kamenický, Radek Nožka, Tomáš Udržal obsadili 2. místo. Ženy doběhly na 9. místě. Dorostenky v sestavě Jana Peterová, Šárka Rückerová a Anička Kopecká jasně vyhrály. Veteráni v H165 doběhli třetí.
Květen 2015
 • Pořádali jsme letošní úvodní závod žebříčku B-Čechy. Centrum bylo ve Vranově (Ctětín), šéfem pořádání byl Dušan Stránský. V H21A vyhrál David Procházka před Matějem Kamenickým, v D21A byla Marta Fenclová sedmá. V žactvu v D12C byla Terka Fejfarová třetí, v H12C doběhl Míša Krpata druhý. Ve veteránských kategoriích byla v D45B Lenka Koberová druhá a v D55B skončila Laďka Víchová třetí.
 • Závod na krátké trati žebříčku B-Čechy jsme uspořádali s centrem opět ve Vranově (Ctětín). V ženách v D21A skončila Marta Fenclová třetí, Lenka Knapová byla šestá a Lenka Klimplová devátá, v D21B vyhrála Bětka Lehárová. V mužích v H21A byl Matěj Kamenický šestý. V D14B skončila Berenika Držková čtvrtá a v H12C byl Filip Haas druhý. Ve veteránských kategoriích obsadila Laďka Víchová třetí místo v D55 a Aleš Jirásek byl těsně druhý v H35.
 • V Horním Javoří se běžel další závod Východočeského poháru (a současně to bylo i oblastní mistrovství na krátké trati), pořádal NPA. V D12C vyhrála Kačka Koberová, ve veteraniádě v D55C vyhrála Laďka Víchová, v D60C vyhrála Alena Klimplová a v D65C byla první Květa Kubíková. Mezi veterány vyhrál Michal Kober H45C a v H60C vyhrál Honza Knap.
 • Skvělý úspěch mládeže na Tiomile – 7. místo. Pod hlavičkou OK Lokomotiva Pardubice běžely dvě štafety mládeže, ženy a muži reprezentovali své severské kluby. Naše áčková mládežnická štafeta (Anička Kopecká, Jana Peterová, Honza Rusin s Martinem Roudným, Jonáš Fencl) obsadila vynikající 7. místo v konkurenci skoro 350 štafet.
 • Pardubické žactvo mělo mapové soustředění, které proběhlo v rekreačním středisku Pařez.
 • Krajské finále Přeboru škol jsme uspořádali ve Spojile (současně to bylo i okresní kolo Pardubic). Centrem byl místní sportovní areál. Běželo se na mapě Veská. Vítězství pardubických závodníků – H5: Filip Haas (ZŠ Benešovo nám. Pardubice), D7: Kateřina Koberová (Gymnázium Dašická Pardubice), H7: Ondřej Pipek (ZŠ Lázně Bohdaneč), H9: Václav Roudný (Gymnázium Dašická Pardubice), DS: Eliška Kulhavá (Gymnázium Ústí nad Orlicí).
 • V sobotu odstartoval v Albrechticích u Sušice závodem na krátké trati letošní Český pohár (a žebříček A i B-Čechy). V elitě skončil Matěj Kamenický třetí, David Procházka byl osmý. Výborně běžely v D21A Martina Valachová a Šárka Kulhavá, obě se stejným časem podělily o první místo. V dorostenkách v D16B vyhrála Valča Borovičková, v juniorkách v boji o body do nominace na MSJ dobře zaběhly Simča Chládková (3.) i Petra Hančová (4.). Skvěle si vedl v H16A Honza Rusin, který skončil druhý. Mezi nejlepší tři veterány se probojovala jen Jana Juračková (3. v D50).
 • V neděli pokračoval Český pohár (a žebříček A a B) v Albrechticích u Sušice velmi náročnou klasikou. Petr Zvěřina hodně překvapil druhým místem, Tomáš Kubelka byl čtvrtý, David Procházka pátý, Tomáš Udržal osmý a Matěj Kamenický devátý. V D16A byla Jana Peterová pátá, Anička Kopecká osmá, v D16B vyhrála Viky Vojtíšková; v juniorkách skončila Simča Chládková sedmá. V H16A skončil Honza Rusin čtvrtý, pátým místem se k němu přidal i Jonáš Fencl. Terka Fejfarová skončila v D12C na 2. místě, Kačka Koberová obsadila 6. příčku v D14B. V D45 byla Iva Knapová druhá a v H70 Jarda Fridrich také druhý.
 • Východočeský pohár pokračoval 7. kolem. Pořádal ho SK Týniště nad Orlicí ve Zdelově.
 • Na Mistrovství ČR ve sprintu, které se běželo ve Valašském Meziříčí na orientačně zajímavých tratích, zaběhla Marta Fenclová na druhém místě, jen dvě sekundy za ní doběhla Jana Knapová – třetí místo. Iveta Šístková obsadila 9. příčku. David Procházka vybojoval bronzovou medaili, Matěj Kamenický skončil sedmý. V D16 doběhla Anička Kopecká těsně za medailí na 4. místě. V juniorkách vybojovala Petra Hančová za 4. místo "bramborovou medaili", v desítce ještě skončily Simona Chládková (8.) a Eliška Kulhavá (9.). V H16 obsadil Jonáš Fencl 7. příčku a Honza Rusin byl devátý. Běželi i veteráni, medaili získala Květa Kubíková v D65, v první desítce ještě doběhli Vašek Roudný na 10. místě (H50), Vašek Farář na 5. místě (H60), Laďka Víchová (5.) a Jiřina Novotná (7.) – obě v D55.
 • Naši dorostenci v sestavě Anna Kopecká, Jan Rusin, Šárka Rückerová a Jonáš Fencl vybojovali na M ČR sprintových štafet bronzové medaile. V dospělých bylo naše áčko sedmé (Marta Fenclová, Matěj Kamenický, Jana Knapová a David Procházka), další štafeta (Šístková, Záveský, L. Knapová, Zvěřina) doběhla na 10. místě. Ve Veteraniádě ČR čtveřice Novotná, Sáňka, Víchová a Farář skončila v DH240 třetí, v DH180 byla naše štafeta pátá.
 • Další závod Českého poháru štafet se běžel v Kroučové. Áčko mužů (Matěj Kamenický, David Procházka a Petr Zvěřina) skončilo druhé, bečko (Tomáš Udržal, Jan Čermák a Jan Grundmann) doběhlo na 10. místě. Áčko žen (Jana Knapová, Petra Hančová, Lenka Knapová) skončilo na 5. místě, béčko (Zuzka Hermanová, Martina Valachová, Iveta Šístková) obsadilo 9. místo. Dorostenky ve složení Anička Kopecká, Jana Peterová a Šárka Rückerová doběhly druhé, dorostenci (Martin Kanta, Jonáš Fencl, Honza Rusin) obsadili 10. místo.
 • Odpoledne po štafetách se běžel v Žatci další závod Českého poháru a žebříčku A – sprint. V dámské elitě skončila Jana Knapová na 6. místě, v mužské elitě byl David Procházka sedmý, vítězstvím v H21A překvapil Honza Čermák. V H16 si pro vítězství doběhl Jonáš Fencl, Honza Rusin skončil na 8. místě. V D16 doběhla Anička Kopecká třetí a Jana Peterová byla pátá. V juniorkách skončila Petra Hančová na 4. místě.
 • Čtvrté kolo Českého poháru štafet se běželo v neděli opět v Kroučové. Dorostenky v sestavě Šárka Rückerová, Anička Kopecká, Jana Peterová vyhrály (a béčko bylo na 10. místě), muži (Matěj Kamenický, Petr Zvěřina, David Procházka) doběhli na 3. místě, ženy (Jana Knapová, Lenka Knapová, Simča Chládková) skončily také třetí, třetí místo přidali i dorostenci (Jonáš Fencl, Honza Rusin, Martin Kanta).
 • Trojice našich žáků Kačka Koberová, Terka Fejfarová (D12) a Ondra Pipek (H14) reprezentovala Východočeskou oblast na Vyzývacím poháru oblastních družstev žactva v Kroučové a Žatci a přispěla k vítězství naší oblasti.
Červen 2015
 • Páté kolo (klasickou trať) žebříčku B-Čechy uspořádal Sportcentrum Jičín s centrem v Peklovsi. Výborně běžela v D14B Kačka Koberová. V D45B doběhla Iva Knapová druhá, druhé byly i Jana Juračková v D50B, Laďka Víchová v D55B a Květa Kubíková v D65B. V H45B byl Michal Kober druhý a v H70B Jarda Fridrich vyhrál.
 • Závod na klasické trati Českého poháru a žebříčku A uspořádal TTR ve Štěměchách. V mužské elitě obsadil Tomáš Udržal 3. místo a David Procházka byl devátý. V H21A skončil na 3. místě Jan Čermák. V dámské elitě obsadila Pavla Horová 11. místo, v D21A doběhla Pavla Udržalová druhá a Klára Procházková třetí. V D16 skončila Jana Peterová na 4. místě, Anička Kopecká doběhla sedmá. V juniorkách patřilo Simče Chládkové 4. místo, Petra Hančová byla osmá. V H16 obsadil druhou příčku Jonáš Fencl, Ondra Volák doběhl 10. Ve veteránech skončil Jan Kaplan druhý v H50.
 • Žebříček B-Čechy pokračoval v Peklovsi krátkou tratí. Terka Fejfarová byla druhá v D12C, v H12C byl Dan Štichhauer také druhý. V D21A skončila Martina Valachová šestá. V D55 vyhrála Laďka Víchová a Jiřka Novotná byla třetí, v D65 vyhrála Květa Kubíková. V H35 překvapivě zvítězil Jan Václavek.
 • Nedělní závod Českého poháru a žebříčku A na krátké trati ve Štěměchách proběhl za horka. V mužské elitě doběhl Matěj Kamenický třetí, Tomáš Udržal, David Procházka a Radek Nožka se seřadili za sebou na 5. – 7. příčce, v H21A překvapil druhým místem Míra Lenner. V D16 si 2. místem pojistila nominaci na MED Anička Kopecká, Jana Peterová byla pátá, v závodě juniorek skončila Petra Hančová pátá a Simča Chládková desátá. V H16 vyhrál Jonáš Fencl, který si doběhl pro nominaci na MED, Ondra Volák skončil na 4. místě, Martin Roudný na desátém. Ve veteránech Jan Kaplan vyhrál H50.
 • Jana Knapová reprezentovala Českou republiku na letošní druhé sérii Světového poháru, která proběhla v Norsku a Švédsku. Ve sprintových štafetách v Haldenu finišovala první českou štafetu, která doběhla v redukovaném pořadí na 6. místě. V nedělní krátké trati v Uddevalle (SWE) skončila na 42. místě.
 • V celostátním finále Přeboru škol v orientačním běhu v Ostravě reprezentovalo Pardubický kraj mezi základními školami Gymnázium Dašická. V D7 doběhla Kačka Koberová třetí a v H9 byl Martin Roudný druhý. Tým Gymnázia Dašická skončil na 7. místě. LPU měl zástupce i v týmu Gymnázia Ústí nad Orlicí, který startoval v soutěži středních škol.
 • Jonáš Fencl a Anička Kopecká byli nominováni na letošní Mistrovství Evropy dorostu v OB, které se uskuteční v závěru června v Rumunsku. Na červencové Mistrovství světa juniorů v OB v Norsku byla nominována Petra Hančová.
 • V sobotu pokračoval Vč. pohár (současně to bylo i oblastní mistrovství na klasice) osmým kolem, které uspořádala Jiskra Hořice v Šárovcově Lhotě. Oblastními mistryněmi se staly Marta Fenclová (D21) a Kačka Koberová (D12), veteraniádu vyhrála Laďka Víchová (D55).
 • Dorost měl soustředění v Arnoštově (u Pecky) pod vedením Jirky Fencla.
 • V Plzni proběhly Hry 7. Letní Olympiády dětí a mládeže. Potřetí byl na pořadu orientační běh. Z našeho klubu byli na startu čtyři závodníci (Pardubický kraj reprezentovali Kateřina Koberová, Ondřej Pipek a Martin Roudný, Královéhradecký kraj pak Jan Rusin). Na krátké trati skončila v DM Kačka sedmá, v HM byl Ondra Pipek pátý a v HS Martin Roudný šestý. Ve sprintových štafetách v Borském parku si ve starších doběhl Martin společně s Nikolou Thýnovou pro bronzové medaile za 3. místo, mezi mladšími obsadila dvojice Kačka a Ondra 11. příčku. Ve sprintu v HS skončil Martin Roudný na bronzové příčce, Honza Rusin byl sedmý.
 • V okolí sportovního areálu Eduard u Jáchymova se bojovalo o medaile na Mistrovství a Veteraniádě ČR v OB na krátké trati. Naše závodnice vybojovaly dvě medaile – Anička Kopecká zlatou v D16, Jana Knapová stříbrnou v ženách. Jana Peterová doběhla v D16 na 11. místě. V juniorkách skončila Simča Chládková sedmá. V ženách vedle stříbrné Jany Knapové běžela velmi dobře i její sestra Lenka, která doběhla devátá. V H16 obsadil Honza Rusin 4. místo, Jonáš Fencl byl devátý. V juniorech skončil Adam Waněk na 11. příčce. V mužském A finále Tomáš Udržal na 15. místě. Ve Veteraniádě ČR získala Jana Juračková stříbro v D55.
 • Jana Knapová si vybojovala nominaci na mistrovství světa v orientačním běhu ve Skotsku.
 • V rumunské Kluži proběhlo Mistrovství Evropy dorostu v orientačním běhu, na jehož startu byli i dva pardubičtí závodníci Anna Kopecká a Jonáš Fencl. Klasickou trať zaběhl Jonáš výborně a obsadil 10. příčku, Anička po obrovské chybě na poslední kontrolu skončila na 19. místě. Dalším závodem byly štafety – Jonáš rozbíhal štafetu mladších dorostenců, která obsadila 7. místo. V závěrečném závodě ve sprintu korunoval Jonáš své výborné vystoupení na tomto šampionátu ziskem stříbrné medaile, Anička skončila na nepopulárním 4. místě, když ji od medaile dělily jen 4 sekundy.
 • V sobotu jsme uspořádali 9. kolo Východočeského poháru v pěkném centru ve Vysoké u Holic. Šéfem závodu byl Karel Haas, tratě postavil Zbyněk Štěrba, běželo se na mapě Blanická stráň.
 • V jarní části Východočeského poháru žactva si vedli celkem dobře naši žáci. Skvěle běhala Kačka Koberová, která vyhrála D12C, v H10C byl třetí Míša Juška, v H12D byl druhý Vojta Kuhn.
Červenec 2015
 • Letošních první prázdninové vícedenní závody Cena střední Moravy měly centrum v Biskupicích. V pátek se běžel sprint v Jevíčku, v sobotu klasika v Biskupicích, v neděli krátká trať v Drválovicích a v pondělí opět klasika v Biskupicích. Laďka Víchová vyhrála D55B.
 • Petra Hančová reprezentovala ČR na juniorském mistrovství světa v OB v Norsku. V závodě ve sprintu doběhla na 53. místě, z kvalifikace na krátké trati postoupila velmi těsně do finále, tam obsadila pěkné 34. místo. Na klasice skončila na 39. místě. V závěrečném závodě štafet Petra rozbíhala naše béčko, celkově byla její štafeta dvacátá.
 • Více než 100 pardubických závodníků startovalo na tradičních 3-denních závodech H.S.H. Vysočina cup, které se běžely v okolí Milov. V mužské elitě skončil Petr Zvěřina druhý, Matěj Kamenický čtvrtý a Tomáš Udržal devátý. V D10 doběhla Markéta Mrskočová třetí, Kačka Koberová vyhrála D12B, v D16B vyhrála Anička Kopecká, v D21A byla první Šárka Kulhavá, v D21C vyhrála Helena Kolešová, Míša Procházková byla třetí, v D35C obsadila Radka Zitková třetí příčku, třetí byla i v D45B Lenka Koberová, v D65 byla Květa Kubíková druhá. V H16B vyhrál Jonáš Fencl sekundu před Honzou Rusinem, v H55C skončil Olda Kološ třetí, v H60C byl Petr Klimpl třetí, stejně jako Jarda Fridrich v H70.
 • Necelá padesátka pardubických závodníků běžela v okolí Teplic nad Metují Advanta cup 2015 (čtyřdenní pětietapové závody). V hlavní kategorii žen skončila Petra Hančová šestá a Pavla Udržalová osmá. V H16 skončil Martin Roudný druhý a Honza Rusin třetí, ve veteránkách vyhrála Laďka Víchová D55.
 • Desítka pardubických veteránů se účastní mistrovství světa veteránů nedaleko švédského Göteborgu. Ve sprintu ve finále A se nejvíce dařilo Markovi Filičkovi, který v M40 obsadil 34. místo. Laďka Víchová ve W55 doběhla na 40. příčce, v M50 Petr Valach a Vašek Roudný obsadili 54. a 58. místo a v W65 byla Květa Kubíková 54.
Srpen 2015
 • Úspěšně proběhl (již 28.) ročník letního tábora dětí Silva o-camp Budislav 2015. Vedle orientačního běhu měly děti na programu pěší a cyklo turistiku, hry i celotáborovou hru na téma "Marco Polo".
 • Mistrovství světa veteránů ve Švédsku pokračovalo závodem na klasické trati. Z dvou kvalifikací do A-finále postoupila Laďka Víchová (W55), velmi těsně to nevyšlo Vaškovi Roudnému (M50). Ve velmi těžkém závodě obsadila Laďka Víchová v W55 v A finále 48. místo, v B finále byl v M40 Marek Filičko sedmý (celkově 58.) a v M50 Vašek Roudný desátý (celkově 88.).
 • Na Mistrovství světa v OB ve Skotsku běžela Jana Knapová sprintové štafety, vytáhla českou štafetu do první desítky. Ve sprintu postoupila Jana z kvalifikace do finále, tam zaběhla skvěle a výsledek hodně potěšil – 12. místo. V závodě na krátké trati skončila na fantastickém 9. místě. Následně finišovala českou štafetu, která doběhla na krásném 6. místě. Janě se šampionát skutečně vydařil, její výsledky byly vynikající.
 • Přes 20 pardubických závodníků bylo na startu pětidenních závodů Bohemia Orienteering 2015, které uspořádal BOR s centrem v Hamru na Jezeře. Celkově obsadila Klára Procházková šesté a Jan Grundmann deváté místo v elitě. V D16A doběhla Anička Kopecká třetí, v H21C skončili Honza Zelinka a Martin Kaplan druhý a třetí, v H60B byl Petr Klimpl třetí.
 • Čtveřice pardubických veteránů startovala na 5etapových závodech Grand prix Silesia, které se běžely u Vidnavy. Jiřina Novotná (D55), Alena Klimplová (D60) a Petr Klimpl (H55B) skončili na 3. místech.
 • Dospělí měli soustředění v norském Haldenu, kde mimo jiné běželi i štafety Night Hawk 2015.
 • Padesátka pardubických závodníků startovala na tříetapových závodech Pěkné prázdniny, které upořádal TJ Turnov ve skalnatých terénech v Kacanovech v Českém ráji. Z dospělých uspěla jen Klára Procházková, která obsadila v dámské elitě osmé místo. V H16 naši kluci ovládli stupně vítězů – 1. Jonáš Fencl, 2. Venda Roudný, 3. Martin Roudný, v D18 skončila Doubravka Jansová třetí. V juniorech vyhrál Adam Waněk. Ve veteránkách byly Pavla Švíglerová (D35) a Laďka Víchová (D55) třetí.
 • Dorostenci a dospělí měli třídenní soustředění v Kytlici pod vedením Honzy Kaplana.
 • V závěru posledního prázdninového týdne jsme uspořádali u Mikulče 30. ročních 3denních závodů Cena východních Čech. Šéfem pořádání byl Míra Lenner, tratě jednotlivých etap připravili Vladimír Lučan, Petr Zvěřina a Jirka Fencl. V ženách skončila Lenka Knapová šestá a Marta Fenclová osmá. V D10N byla Andrea Zitková druhá, v D12A vyhrála Kačka Koberová a Bára Pušová obsadila 3. místo, v D12B vyhrála Adéla Bártová, v H12B byl Lukáš Fejfar třetí, v D16 byla Jana Peterová třetí. Ve veteránských kategoriích v D65 vyhrála Květa Kubíková.
 • Naše žactvo mělo poslední prázdninový týden od čtvrtka do neděle soustředění v Litomyšli. Zúčastnili se Ceny východních Čech.
 • Tomáš Udržal se zúčastnil MS v rogainingu v Kiillpä v Laponsku.
Září 2015
 • Na dvojzávodě Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B-Čechy v Maršových Chodech startovalo přes 60 závodníků LPU. V sobotní klasice skončila v dámské elitě Jana Knapová třetí, v mužské elitě se trio Tomáš Kubelka, Radek Nožka a Tomáš Udržal seřadilo na 6. – 8. místě, Míra Lenner vyhrál H21B. V áčkových kategoriích v D20 skončila Petra Hančová na pěkném 3. místě, v D18 výborně zaběhla Doubravka Jansová, která skončila na 6. místě, v D16 byla Anička Kopecká pátá a Jana Peterová devátá. V H16 výborně zaběhl Jonáš Fencl, který skončil druhý, Honza Rusin obsadil velmi pěkné 6. místo. V D12 vyhrála Terka Fejfarová, v H16 byla Venda Roudný třetí. Ve veteránských kategoriích skočila Laďka Víchová druhá a Květa Kubíková třetí.
 • V nedělní krátké trati v mužské elitě výborně zaběhl Radek Nožka, který obsadil 5. místo, v D21E obsadila Jana Knapová 10. příčku, v D21A běžela dobře Martina Valachová (4. místo). V áčkových kategoriích dorostu a juniorů skončila v D16 Anička Kopecká na 3. místě, v D20 obsadila Petra Hančová 5. příčku, v H16 doběhl Honza Rusin sedmý a Martin Roudný desátý. V žactvu v D12 vyhrála Terka Fejfarová. V D55 Laďka Víchová skončila druhá, v D65 byla Květa Kubíková třetí a v H70 vyhrál Jarda Fridrich.
 • V konečných výsledcích žebříčku B (z 8 závodů se hodnotilo 5 nejlepších výsledků) si pardubičtí závodníci vedli celkem dobře. D14: 16. Katka Koberová, 20. Berenika Držková (obě získaly licenci A); D16: 5. Valča Borovičková, 7. Viky Vojtíšková (obě mají licenci A); D50: 2. Jana Juračková; D55: 2. Laďka Víchová; D65: 2. Květa Kubíková; H16: 8. Venda Roudný; H18: 6. Jan Žák; H70: 2. Jarda Fridrich.
 • Na Českých akademických hrách v Olomouci v závodě ve sprintu vybojoval v mužích Tomáš Kubelka stříbro, Matěj Kamenický skončil devátý, v ženách byla Jana Knapová sedmá a Pavla Horová osmá. V závodě na klasice obsadily Jana a Lenka Knapovy 5. a 6. příčku, Pavla Horová byla desátá, v mužích doběhl Matěj Kamenický šestý a Tomáš Kubelka devátý.
 • V Telči se běžel závod ve sprintu Českého poháru a žebříčku A. V dámské elitě skončila Marta Fenclová druhá, Jana Knapová doběhla na 4. místě. V mužské elitě výborně zaběhl Tomáš Kubelka, který obsadil 5. příčku, Matěj Kamenický skončil sedmý. V H21A obsadil Filip Záveský druhé místo. V D16 obsadila Anička Kopecká druhou příčku, Jana Peterová byla čtvrtá. V juniorkách skončila Petra Hančová druhá, Eliška Kulhavá byla šestá a Katka Doležalová sedmá. Honza Rusin skončil v H16 na 3. místě. V D55 vyhrála Laďka Víchová, v D12 byla Terka Fejfarová druhá.
 • Dva závody Českého poháru štafet se běžely v okolí Řásné. V sobotu vyhráli naši muži v sestavě Matěj Kamenický, Tomáš Kubelka a Radek Nožka, v ženách naše áčko (Marta Fenclová, Petra Hančová, Jana Knapová) skončilo páté. Dobře běžely dorostenky, áčko (Jana Peterová, Šárka Rückerová, Anička Kopecká) skončilo těsně druhé, čtvrtým místem překvapilo béčko (Doubravka Jansová, Valča Borovičková a Martina Waňková). Vyhráli veteráni v H180 (Vašek Farář, Jarda Fridrich, Míša Kober), veteránky v D135 (Laďka Víchová, Jiřka Novotná, Pavla Švíglerová) byly druhé.
 • I v neděli si naše štafety vedly dobře. Naši muži ve stejném složení (Matěj, Tomáš, Radek) opět vyhráli. Dorostenky (Anička, Janča, Šárka) vyhrály, béčko bylo sedmé. Dorostenci zaběhli velmi dobře, trio Jonáš Fencl, Honza Rusin, Martin Kanta bylo čtvrté. Veteráni a veteránky si ve stejném složení zopakovali sobotní výsledky 1. v H180, 2. v D135.
 • V sobotu začala podzimní část Východočeského poháru. Pěkný závod připravili v náročném krkonošském terénu ve Strážném pořadatelé ze Spartaku Vrchlabí.
 • Dorostenci a dospělí měli ve Strážném soustředění pod vedením Tomáše Udržala.
 • Prvním kolem začal již 46. ročník Ligy škol v orientačním běhu. V prvním závodě na Dubině startovalo za zamračeného počasí hrozícího deštěm 185 dětí. Mezi školami vyhrála ZŠ Benešovo náměstí.
 • Na Mistrovství a Veteraniádě ČR na klasické trati v Klepáčově (pořádal KSU v podhorském terénu Jeseníků) startovala sedmdesátka pardubických o-běžců. Ve finále naši závodníci vybojovali tři medaile – stříbro Jana Knapová v ženách a Honza Rusin v H16, Anička Kopecká pak bronz v mladších dorostenkách. V mužích duo Tomáš Kubelka a Radek Nožka skončilo za sebou na 9. a 10. místě. V juniorkách Petra Hančová skončila šestá. V D16 vedle stříbrné Aničky dobře běžela i Jana Peterová, skončila pátá. V mladších dorostencích výborně zaběhl Honza Rusin, získal stříbro, Jonáš Fencl doběhl desátý. Ve Veteraniádě ČR si výborně vedla Jana Juračková v D55, kde vyhrála, Květa Kubíková byla v D65 těsně třetí.
 • V žebříčku A 2015 skončili Jonáš Fencl (H16) a Anna Kopecká (D16) na třetích místech. V první desítce ještě skončili Jana Peterová (6.), Petra Hančová (4.), Simona Chládková (9.) a Jan Rusin (5.).
 • Skvěle si vedla v Českém poháru v OB 2015 Jana Knapová, která obsadila celkové 3. místo, Marta Fenclová obsadila 15. příčku, v mužích na 7. místě skončil David Procházka a na osmém Matěj Kamenický, další trio najdeme ve výsledcích hned na začátku druhé desítky – 11. Tomáš Udržal, 12. Tomáš Kubelka, 14. Radek Nožka.
Říjen 2015
 • První říjnovou sobotu pokračoval Východočeský pohár dalším závodem, který připravil Sokol Žamberk v Pastvinách.
 • Jana Knapová běžela finálovou sérii Světového poháru v OB ve švýcarské Arose. Na klasice v alpském polootevřeném terénu obsadila 16. místo. Na krátké trati skončila na 53. příčce. V neděli finišovala sprintovou štafetu ČR, která doběhla na velmi pěkném 4. místě.
 • V konečných výsledcích Světového poháru 2015 skončila Jana Knapová na 34. místě.
 • Ve Studáneckém lese pokračoval 46. ročník Ligy škol v orientačním běhu druhým kolem.
 • Druhou říjnovou sobotu běželi naši nejlepší závodníci ve Vracově Mistrovství a Veteraniádu ČR štafet. V mužích trio Matěj Kamenický, Tomáš Kubelka a Radek Nožka obsadilo těsně 5. místo. Velmi dobře běželo i béčko, které v sestavě Filip Záveský, Petr Zvěřina a Tomáš Udržal skončilo osmé. V ženách atakovala naše trojice Petra Hančová, Lenka Knapová, Jana Knapová medaili, ale nakonec skončila na 4. místě. V závodě dorostenek Anička Kopecká, Jana Peterová a Šárka Rückerová vyhrály a vybojovaly zlato. Velmi dobře běželo i béčko, trio Doubravka Jansová, Viky Vojtíšková a Martina Waňková skončilo sedmé. V D180 trio Jiřka Novotná, Květa Kubíková a Laďka Víchová vyhrálo, v H180 naše dvě štafety (Vašek Farář, Milan Třasák, Vašek Roudný a Honza Knap, Jarda Fridrich, Péťa Fencl) obsadily 2. a 3. příčku.
 • Na sobotní závod Vč. poháru v Žampachu zamířila skoro stovka pardubických závodníků.
 • Zlaté double z Mistrovství ČR klubů. Týmy OK Lokomotiva Pardubice vyhrály mistrovské tituly v dospělých i v dorostu na Mistrovství a Veteraniádě ČR klubů ve Vracově. Naše štafeta dospělých v sestavě Matěj Kamenický, Petra Hančová, Tomáš Udržal, Lenka Knapová, Tomáš Kubelka, Jana Knapová a Radek Nožka po výborném výkonu na všech úsecích a skvělém finiši Radka vybojovala zlato. Dorost přidal druhé zlato, také po vyrovnaném výkonu všech sedmi členů (Martin Kanta, Anna Kopecká, Martin Roudný, Jana Peterová, Jonáš Fencl, Šárka Rückerová a Jan Rusin). A do třetice máme i zlato z Veteraniády ČR v kategorii HD300, kterou vyhrála štafeta ve složení Václav Farář, Iva Knapová, Jaroslav Fridrich, Renata Čermáková, Jan Knap.
 • V České lize klubů skončili naši dospělí na skvělém druhém místě. Dorost dokonce ligu vyhrál.
 • Další závod Východočeského poháru pořádal v Češově SC Jičín.
 • 23. ročník Rodinných štafet vyhráli Fenclovi. Dvojice Karel Haas a Honza Kaplan (se svými spolupracovníky) připravila závod na Milovech (centrum bylo u penziónu Gaudeamus).
 • Dalším závodem pokračoval Vč. pohár (zkrácená klasika) v Rudníku-Leopoldově (pořádala Lokomotiva Trutnov).
 • Realizační týmy reprezentací OB jmenovali reprezentační kolektivy na rok 2016. V áčku dospělé reprezentace je Jana Knapová, v U23 pak jsou Lenka Knapová a Tomáš Kubelka. V juniorské reprezentaci je Petra Hančová, mezi sledovanými závodníky jsou Simona Chládková, Anna Kopecká a Jonáš Fencl.
 • Od středy do soboty proběhlo tradiční podzimní soustředění žactva a dorostu v Prkenném dole (chata TJ Tesla). Ti zdatnější zdolali ve čtvrtek Sněžku z polského Karpacze, ti mladší zamířili do Trutnova.
Listopad 2015
 • První listopadový den se ve Srubech-Hluboké běžel další závod se seriálu Východočeských pohárů (již 15. kolo) za pořadatelství CHC.
 • Petr Šabatka a Olda Vodička se vyškolili ve Zderazi na kartografy.
 • Letošní Východočeský pohár skončil posledním závodem v Bělči nad Orlicí (Bělečský mlýn).
 • V oblastní soutěži družstev naše žactvo hájilo druhou pozici, nakonec došlo k zajímavé situaci – měli jsme stejný počet bodů jako SHK a obě družstva skončila na druhém místě (počítalo se ze 17 závodů 9 nejlepších výsledků). Dorost, dospělí i veteráni našeho klubu v oblastních soutěžích vyhráli.
 • Skončil Východočeský pohár dorostu, dospělých a veteránů 2015. V dorostu v H16 vyhrál Venda Roudný, v H18 byl první Vojta Novotný před Honzou Žákem, v dospělých v H21C obsadil Karel Haas 3. místo. Ve veteránkách patří v D35C Pavle Švíglerové třetí příčka, v D55C Laďka Víchová vyhrála a v D65C obsadila Květa Kubíková 3. místo. Ve veteránech skončil v H45D je Zdeněk Cinkan druhý a v H55C patří Vaškovi Farářovi druhé místo, druhý skončil i Olda Kološ v H55D, tam byl Miloš Lulay třetí a v H70 skončil Pepa Málek třetí.
 • V konečných výsledcích Vč. poháru žactva podzim 2015 obsadili naši závodníci v céčkových kategoriích tři třetí místa. V D12C patří třetí místo Kačce Koberová, v D12D vyhrála jasně Hana Petrásová a Verča Pinke byla třetí. V H10C překvapil Igor Vodička 3. místem, v H12D vyhrál Adam Novák a v H14C skončil Ondra Pipek třetí.
 • V klubovém žebříčku LPU 2015 získal nejvíce bodů Matěj Kamenický. Závodníci měli možnost získat body v 68 závodech (počítalo se 12 nejlepších výsledků). Celkem bodovalo 254 závodníků, nejvíce závodů (59) má Petr Klimpl.
 • Skončil Ranking 2015. David Procházka a Matěj Kamenický skončili v závěru první desítky, trio Radek Nožka, Tomáš Kubelka a Tomáš Udržal je v druhé desítce, celkem máme v první stovce 10 mužů. V ženách je v TOP 10 letos jen Jana Knapová, ve druhé desítce Marta Fenclová, v první stovce je celkem 11 závodnic LPU.
 • Závěr sezóny se uskutečnil na Vysočině v penzionu Selský dvůr za velmi dobré účasti.
 • Jana Knapová vyhrála anketu o nejlepšího o-běžce roku 2015. Na mistrovství světa ve Skotsku vybojovala v závodě na krátké trati devátou příčku, ve sprintu byla 12. a podílela se i na 6. místě štafety žen a 10. místě sprintové štafety. Medaile získala i na M ČR v individuálních závodech (2x stříbro na krátké a klasické trati a 1x bronz ve sprintu), velkou měrou se podílela i na zisku mistrovského titulu družstva OK Lokomotiva Pardubice. V kategorii dorostu byl v anketě nominován Jonáš Fencl, za 2. místo na ME dorostu v Rumunsku. Mezi závodníky v lyžařském OB byla v juniorech vyhlášena jako nejlepší Petra Hančová (v létě běhá za LPU, na lyžích jezdí za VRL).
 • Poslední listopadovou neděli začal nový ročník ZHL Klokan krosem, který se běžel na Novém Hradci Králové. V HE vyhrál Olda Vodička. V DE byla jasně první obhájkyně celkového vítězství Marta Fenclová, Eliška Kulhavá doběhla třetí.


NAŠI NEJLEPŠÍ 2015

Nejlepší závodník klubu a nejlepší ženaJANA KNAPOVÁ
 • 6. místo na mistrovství světa ve štafetách
 • 9. místo na mistrovství světa na krátké trati
 • 10. místo na mistrovství světa ve sprintových štafetách
 • 12. místo na mistrovství světa ve sprintu
 • mistryně ČR klubů
 • 2. místo na M ČR na klasické trati
 • 2. místo na M ČR na krátké trati
 • 3. místo na M ČR ve sprintu
 • 3. místo v Českém poháru
Nejlepší mužDAVID PROCHÁZKA
 • 3. místo na M ČR ve sprintu
 • 7. místo v Českém poháru
 • 7. místo na M ČR sprintových štafet
 • 9. místo v Rankingu 2014
Nejlepší v junior/kaPETRA HANČOVÁ
 • 34. místo na MS juniorů na krátké trati
 • 39. místo na MS juniorů na klasické trati
 • 53. místo na MS juniorů ve sprintu
 • mistryně ČR klubů
 • 4. místo na M ČR ve sprintu
 • 6. místo na M ČR na klasické trati
 • 4. místo v žebříčku A
Nejlepší dorostenkaANNA KOPECKÁ
 • 4. místo na ME dorostu ve sprintu
 • 19. místo na ME dorostu na klasické trati
 • mistryně ČR na krátké trati
 • mistryně ČR klubů
 • mistryně ČR štafet
 • 3. místo na M ČR na klasické trati
 • 3. místo na M ČR sprintových štafet
 • 4. místo na M ČR ve sprintu
 • 6. místo na M ČR v nočním OB
 • 3. místo v žebříčku A
Nejlepší dorostenecJONÁŠ FENCL
 • 2. místo na ME dorostu ve sprintu
 • 7. místo na ME dorostu ve štafetách
 • 10. místo na ME dorostu na klasické trati
 • mistr ČR klubů
 • 3. místo na M ČR sprintových štafet
 • 4. místo na M ČR v nočním OB
 • 7. místo na M ČR ve sprintu
 • 8. místo na M ČR na klasické trati
 • 9. místo na M ČR na krátké trati
 • 3. místo v žebříčku A
Nejlepší starší žákyněBERENIKA DRŽKOVÁ
 • 20. místo v žebříčku B
 • 12. místo ve Východočeském poháru – jaro
Nejlepší starší žákONDŘEJ PIPEK
 • 8. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší mladší žákyněKATEŘINA KOBEROVÁ
 • 1. místo ve Východočeském poháru – jaro
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • členka družstva Vč. oblasti, které vyhrálo M ČR oblastních výběrů žactva
Nejlepší mladší žákMICHAL KRPATA
 • 6. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 8. místo ve Východočeském poháru – jaro
Nejlepší nejmladší žákyněAGÁTA TRLIDOVÁ
 • 4. místo ve Východočeském poháru – podzim
Nejlepší nejmladší žákIGOR VODIČKA
 • 3. místo ve Východočeském poháru – podzim
 • 5. místo ve Východočeském poháru – jaro
Nejlepší veteránkaJANA JURAČKOVÁ
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR na klasické trati
 • 2. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati
 • 2. místo v žebříčku B
Nejlepší veteránJAROSLAV FRIDRICH
 • 4. místo ve Veteraniádě ČR na klasické trati
 • 5. místo ve Veteraniádě ČR na krátké trati
 • 3. místo ve Veteraniádě ČR štafet
 • 1. místo ve Veteraniádě ČR klubů
 • 2. místo v žebříčku B
Ocenění trenéři BARBORA KADAŇOVÁ
LADISLAVA VÍCHOVÁ
JIŘÍ FENCL
JAN KAPLAN
IVA KNAPOVÁ


Vývoj umístění našich závodníků v rankingu 2015

PÁNI 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Procházka David 11 11 11 8 8 8 5 9 9 9
Kamenický Matěj 21 21 19 11 10 9 9 10 10 10
Nožka Radek 32 24 23 30 20 18 19 12 12 12
Kubelka Tomáš 7 8 7 10 17 15 15 14 14 14
Udržal Tomáš 15 15 15 17 14 13 12 16 16 16
Zvěřina Petr 40 42 39 41 37 27 24 24 23 23
Grundman Jan 22 22 22 26 26 26 29 47 47 47
Čermák Jan 104 91 85 80 59 60 60 55 54 54
Lenner Miroslav 79 79 78 79 77 78 86 89 89 89
Záveský Filip 88 88 101 196 93 92 93 90 93 90
Waněk Adam 132 131 132 134 129 133 128 132 141 141
Hovorka Lukáš 53 53 52 65 71 76 101 151 148 148
Kafka Miloš 168 164 178 144 159 163 161 179 186 182
Deml Tomáš 308 281 257 216 211 206 203 188 184 187
Fiala Petr 178 176 194 185 196 182 184 205 203 193
Držka Štěpán 223 227 219 220 224 218 212 204 201 198
Jurica Jan 776 755 772 627 570 460 328 238 262 260
Haas Karel 394 396 323 308 305 296 296 293 289 286
Šabatka Petr 840 708 547 498 446 333 304 300 308 303
Vávra Jaroslav 292 298 296 297 307 300 298 308 313 306
Fukátko Jan 293 293 289 303 300 290 291 290 307 310
Jirásek Aleš 246 226 246 293 296 293 335 458 403 339
Vodička Oldřich 326 345 359 418 420 441 473 432 350 352
Zitka Adam 284 258 274 274 267 285 305 342 365 376
Filičko Marek 355 358 350 361 357 371 388 405 380 384
Kutílek Jakub 390 404 366 365 344 350 350 376 383 387
Kárník Jan 264 275 310 315 439 343 438 441 446 398
Štěrba Zbyněk 45 45 44 59 65 66 157 399 400 406
Kos Tomáš 760 731 644 489 497 509 500 499 505 448
Zelinka Jan 362 369 361 350 352 357 394 450 455 457
Kříž Libor 485 489 486 595 595 395 533 526 485 486
Kos Oldřich 851 715 627 547 549 567 561 552 559 490
Koleš Jan 676 778 935 0 0 723 540 530 537 540
Fencl Jonáš 594 750 564 555 560 578 572 559 645 570
Hovorka Jan 709 700 710 0 0 590 585 574 584 584
Bolech Filip 724 674 591 554 586 601 595 575 586 587
Lehár Adam 0 884 909 905 670 681 598 589 590 595
Macl Jan 735 785 747 733 790 795 653 659 600 604
Kroupa Jan (81) 876 858 717 652 681 695 617 611 616 607
Procházka Tomáš 0 0 0 0 0 690 678 680 683 687
Kokaisl Tomáš 477 485 481 470 476 491 605 597 777 691
Šimáček Ondřej 0 0 727 727 724 733 715 713 715 716
Klabouch Martin 0 0 0 750 754 760 751 749 751 749
Kaplan Martin 1017 970 994 998 997 1003 0 670 754 754
Knížek Jiří 984 937 953 963 959 968 805 792 766 767
Žemlička Jan 1155 0 988 992 990 996 978 966 893 782
Valenta Miloslav 859 838 859 857 858 853 839 830 823 828
Kaštánek Petr 633 682 707 766 852 860 845 837 972 887
Odvody Zdeněk 1114 1067 1079 1079 1076 1085 1068 0 1117 916
Fencl Jiří 1023 0 0 0 0 0 0 0 0 962
Belej Jiří 0 992 1013 1014 1013 1024 1004 994 979 984
Klimpl Petr 839 856 873 968 964 971 952 998 983 986
Farář Václav 1029 1081 1093 1092 1088 1097 1080 1033 1023 1022
Václavek Jan 0 1051 1063 1063 1057 1066 1048 1044 1038 1035
Fatura Jan 889 921 848 876 881 887 873 872 1060 1058
Knap Jan 0 1119 1132 1130 1125 1136 1121 1110 1099 1100
Juračka Vojtěch 1083 1130 1142 1143 1135 1147 1131 1118 1112 1114
Vícha Vladimír 935 1031 1044 1163 1156 1168 1154 1139 1136 1137
Novotný Miroslav 1205 1176 1178 1182 1175 1187 1176 1161 1155 1156
Kanta Martin 948 911 928 939 930 936 925 920 0 0
Lučan Vladimír 38 43 48 53 319 323 505 0 0 0
Klapal Jan 70 72 72 95 112 112 489 0 0 0
Fukátko Petr 472 472 577 574 573 823 0 0 0 0
Fencl Petr 559 554 552 543 546 564 0 0 0 0
Krčál Jaroslav 672 664 668 671 733 0 0 0 0 0
Třasák Milan 1035 1186 1189 0 0 0 0 0 0 0
Juračka Petr 1211 1174 1175 0 0 0 0 0 0 0
Kroupa Jan (88) 1045 1004 0 0 0 0 0 0 0 0
Roudný Václav sen. 1109 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mrštík Václav 1127 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Novotný Jan 952 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rusin Jan 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DÁMY 01 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Knapová Jana 5 5 5 5 75 80 75 5 5 5
Fenclová Marta 224 225 278 42 25 26 19 20 20 20
Knapová Lenka 12 12 12 14 19 17 17 22 22 22
Horová Pavla 44 44 43 40 40 41 37 31 31 31
Hančová Petra 101 97 88 69 70 53 48 40 39 39
Udržalová Pavla 24 25 23 25 29 28 27 38 40 40
Procházková Klára 48 47 51 55 48 46 41 39 41 41
Valachová Martina 348 341 342 187 64 64 57 56 55 55
Chládková Simona 221 192 142 71 67 68 62 57 60 60
Klimplová Lenka 62 61 68 79 84 77 72 70 69 69
Kulhavá Šárka 91 137 172 210 163 70 66 74 72 72
Lehárová Alžběta 311 315 219 188 110 114 99 104 104 104
Doleželová Kateřina 80 80 79 93 101 106 111 118 115 114
Kulhavá Eliška 387 355 429 369 296 303 282 151 152 152
Knapová Iva 153 144 133 131 136 138 136 132 200 160
Mrštíková Květa 266 240 275 394 355 229 221 173 169 172
Kosová Štěpánka 75 74 75 100 180 177 132 199 203 202
Lennerová Hana 393 358 309 273 285 221 213 209 215 214
Klimplová Zuzana 209 211 210 213 210 227 226 213 216 215
Šístková Iveta 3 3 3 10 12 98 90 247 253 249
Držková Markéta 273 273 257 261 260 253 250 250 257 253
Zvěřinová Martina 1 1 1 3 32 34 29 261 278 275
Bolechová Anežka 220 216 201 195 207 213 251 297 259 281
Petrová Daniela 138 132 124 146 164 167 228 287 289 288
Hermanová Zuzana 8 8 8 8 7 10 92 373 375 320
Kolešová Helena 131 166 198 246 458 372 362 347 351 354
Mrskočová Dana 668 551 396 449 453 460 449 393 394 391
Marešová Kristýna 680 727 574 533 531 531 452 430 405 397
Sůvová Barbora 182 182 208 346 382 389 381 482 402 402
Kadaňová Barbora 513 511 460 462 468 472 456 437 415 408
Drahorádová Lenka 0 0 575 572 540 538 537 516 478 442
Kopecká Anna 628 498 488 491 493 496 483 457 457 455
Škodová Petra 72 70 71 77 170 309 299 401 468 467
Procházková Michaela 784 771 779 779 777 519 513 538 530 482
Kašparová Eva 301 307 327 336 344 350 363 420 503 499
Krejsová Lucie 0 0 0 0 0 638 539 518 511 509
Juračková Jana 544 475 463 459 465 541 542 524 515 513
Krpatová Zuzana 0 634 646 634 627 618 619 547 541 538
Lučanová Marta 515 616 0 0 0 0 0 0 0 579
Petráčková Klára 274 274 267 323 0 0 0 0 0 598
Švíglerová Pavla 157 150 152 149 154 159 340 507 608 608
Procházková Romana 413 412 447 540 556 556 597 583 596 629
Odvodyová Šárka 568 565 567 565 649 644 643 0 763 648
Pipková Táňa 786 639 650 638 630 621 622 715 702 702
Novotná Jiřina 866 795 805 802 798 786 779 783 773 769
Formánková Zuzana 0 0 851 842 838 829 825 826 828 822
Kokaislová Eva 255 257 261 271 283 288 527 508 0 0
Šolcová Hana 808 797 808 804 800 788 781 785 0 0
Przyczková Michaela 19 19 19 26 37 38 263 0 0 0
Zitková Radka 447 444 440 552 547 545 770 0 0 0
Stryková Kateřina 656 648 659 650 640 631 0 0 0 0
Valentová Zuzana 483 480 474 470 475 0 0 0 0 0
Baštová Martina 394 392 394 555 551 0 0 0 0 0
Koberová Lenka 652 643 654 0 0 0 0 0 0 0
Víchová Ladislava 778 825 843 0 0 0 0 0 0 0
Krčálová Veronika 492 490 0 0 0 0 0 0 0 0
Schvachová Denisa 837 0 0 0 0 0 0 0 0 0Klubový žebříček OB 2015

Poř. Jméno         Kat. Body   Záv.  2014
 1. Kamenický Matěj    H21 1876.56 (21)  [9]
 2. Procházka David    H21 1844.45 (20)  [8]
 3. Fencl Jonáš      H16 1830.74 (28)  [35]
 4. Rusin Jan       H16 1821.43 (31)  [-]
 5. Kopecká Anna      D16 1816.35 (25)  [14]
 6. Nožka Radek      H21 1804.11 (16)  [21]
 7. Udržal Tomáš      H35 1800.36 (19)  [13]
 8. Kubelka Tomáš     H21 1753.05 (12)  [4]
 9. Hančová Petra     D20 1720.14 (23)  [-]
10. Knapová Lenka     D21 1692.25 (17)  [12]
11. Chládková Simona    D20 1664.28 (20)  [5]
12. Peterová Jana     D16 1663.43 (23)  [-]
13. Fenclová Marta     D35 1650.55 (27) [104]
14. Zvěřina Petr      H21 1630.48 (25)  [23]
15. Grundmann Jan     H21 1598.93 (20)  [11]
16. Horová Pavla      D21 1588.85 (15)  [7]
17. Čermák Jan       H21 1575.21 (33)  [31]
18. Víchová Ladislava   D55 1558.03 (42)  [15]
19. Roudný Martin     H16 1510.73 (33)  [36]
20. Záveský Filip     H21 1468.81 (14)  [51]
21. Knapová Jana      D21 1465.28  (9)  [3]
22. Doleželová Kateřina  D20 1459.91 (20)  [18]
23. Waněk Adam       H20 1456.85 (21)  [25]
24. Procházková Klára   D21 1435.76 (26)  [17]
25. Juračková Jana     D55 1433.44 (20)  [44]
26. Jansová Doubravka   D18 1433.36 (19)  [39]
27. Udržalová Pavla    D21 1426.27 (19)  [24]
28. Roudný Václav     H16 1410.97 (35)  [92]
29. Lenner Miroslav    H21 1404.34 (20)  [28]
30. Kanta Martin      H18 1400.48 (14)  [32]
31. Kubíková Květa     D65 1397.59 (31)  [43]
32. Volák Ondřej      H16 1396.18 (28)  [-]
33. Farář Václav      H60 1363.15 (46)  [30]
34. Deml Tomáš       H20 1344.11 (30)  [42]
35. Valachová Martina   D21 1335.44 (12) [157]
36. Kaplan Jan       H50 1328.52 (14)  [46]
37. Fridrich Jaroslav   H70 1324.43 (28)  [50]
38. Lehárová Alžběta    D21 1245.05 (14) [102]
39. Držka Štěpán      H35 1239.84 (32)  [54]
40. Koberová Kateřina   D12 1234.05 (30)  [57]
41. Roudný Václav     H50 1225.41 (33)  [64]
42. Fencl Petr       H45 1224.96 (19)  [61]
43. Vojtíšková Viktorie  D16 1224.21 (29)  [75]
44. Borovičková Valérie  D16 1219.24 (20)  [-]
45. Štěrba Pavel      H60 1215.84 (22)  [71]
46. Švíglerová Pavla    D35 1211.18 (19)  [41]
47. Klimplová Lenka    D35 1200.27 (17)  [45]
48. Čermáková Renata    D50 1194.45 (18)  [62]
49. Filipová Tereza    D16 1172.96 (28)  [52]
50. Novotná Jiřina     D55 1169.51 (43)  [59]
51. Kafka Miloš      H21 1157.28 (21)  [49]
52. Fiala Petr       H21 1151.23 (21)  [40]
53. Žák Jan        H18 1149.66 (31)  [77]
54. Kober Michal      H45 1136.72 (25)  [58]
55. Koberová Lenka     D45 1128.45 (15)  [47]
56. Knapová Iva      D55 1127.98 (16)  [29]
57. Pipek Ondřej      H14 1092.10 (34)  [91]
58. Knap Jan        H60 1090.49 (15)  [38]
59. Kellnerová Stanislava D65 1088.43 (27)  [79]
60. Kulhavá Šárka     D21 1077.71 (11)  [60]
61. Málek Josef      H75 1063.93 (26)  [97]
62. Václavek Jan      H35 1063.64 (36)  [82]
63. Fukátko Jan      H21 1059.35 (28)  [72]
64. Fejfarová Tereza    D12 1049.26 (29) [184]
65. Kulhavá Eliška     D20 1042.29  (9)  [10]
66. Novotný Miroslav    H55 1016.98 (38) [105]
67. Klimplová Zuzana    D21 1007.75 (14)  [83]
68. Štichhauer Daniel   H12 1004.59 (25)  [63]
69. Klimplová Alena    D60 1003.08 (42)  [99]
70. Krpata Michal     H12 1000.40 (27)  [69]
71. Haas Karel       H40  988.90 (14) [125]
72. Demlová Jitka     D45  980.52 (26)  [74]
73. Valach Petr      H50  980.17 (20)  [90]
74. Jurica Jan       H20  976.65 (15)  [37]
75. Filičko Marek     H40  969.84 (15)  [93]
76. Mrskočová Dana     D40  957.75 (25)  [70]
77. Držková Berenika    D14  957.41 (30) [109]
78. Pipková Táňa      D40  955.48 (24) [107]
79. Vícha Vladimír     H55  954.66 (35)  [86]
80. Macek Ondřej      H14  952.71 (25) [194]
81. Juračka Vojtěch    H60  951.58 (17)  [48]
82. Jirásek Aleš      H35  951.04 (11)  [34]
83. Haasová Klára     D10  946.23 (19) [229]
84. Belej Jiří       H40  946.00 (17) [114]
85. Míča Tomáš       H18  945.03 (22) [112]
86. Šabatka Petr      H21  941.38 (22) [209]
87. Kološ Oldřich     H55  934.67 (23) [135]
88. Klimpl Petr      H60  932.09 (59)  [81]
89. Mrskočová Markéta   D10  925.24 (16)  [67]
90. Pušová Bára      D12  921.16 (28)  [76]
91. Haas Filip       H12  918.08 (21) [101]
92. Roudná Eva       D50  914.78 (22) [110]
93. Juška Michal      H10  908.95 (17) [127]
94. Bezdíček Kryštof    H18  904.21 (13) [120]
95. Cinkan Zdeněk     H50  879.76 (21) [108]
96. Malá Marie       D65  864.11 (27)  [95]
97. Fejfar Lukáš      H12  859.94 (18) [200]
98. Držková Markéta    D35  859.54 (24) [111]
99. Sáňka Bedřich     H60  855.88 (30) [106]
100. Bártová Adéla     D12  844.59 (16) [169]
101. Novotný Vojtěch    H18  840.07 (11)  [66]
102. Lennerová Hana     D21  834.53 (11) [164]
103. Kutílek Jakub     H21  831.58 (25) [118]
104. Vávra Jaroslav     H40  827.83 (12)  [80]
105. Lulay Miloš      H60  824.16 (12) [117]
106. Kašparová Eva     D35  822.39 (17) [103]
107. Procházka Radek    H50  809.99 (24)  [87]
108. Fencl Jiří       H50  807.04  (8)  [56]
109. Vodička Oldřich    H35  803.81 (12)  [96]
110. Mrštík Václav     H65  802.12 (12) [122]
111. Haasová Renata     D35  797.82 (16)  [-]
112. Krpatová Zuzana    D40  789.46 (20) [119]
113. Zelinka Jan      H21  781.63 (16)  [68]
114. Třasák Milan      H60  776.92 (19)  [94]
115. Vodička Igor      H10  775.09 (11)  [-]
116. Dvořáková Kateřina   D10  761.93 (15)  [-]
117. Vodičková Veronika   D10  751.81 (16)  [-]
118. Brancuský Zdeněk    H45  744.29 (13)  [-]
119. Konvalinka Jindřich  H16  741.65 (17) [116]
120. Zitka Adam       H21  740.98 (12)  [73]
121. Hovorka Lukáš     H21  727.00  (7)  [20]
122. Žáková Marcela     D45  726.44 (14) [161]
123. Pipek Kamil      H40  708.44 (23) [141]
124. Brancuská Lenka    D14  705.41 (13) [153]
125. Mrštíková Květa    D21  698.70 (10) [134]
126. Štichhauer Adam    H10  695.54 (23) [130]
127. Kuhn Jiří       H35  694.18 (14) [132]
128. Kos Tomáš       H21  693.69  (7) [202]
129. Trlidová Agáta     D10  688.38 (12) [149]
130. Koudelka Karel     H75  676.19 (11) [137]
131. Kárník Jan       H35  670.79  (9)  [55]
132. Štěrba Zbyněk     H21  670.15 (10)  [26]
133. Mrskoč Marek      H14  663.98 (19) [128]
134. Fencl Jáchym      H12  657.17 (15) [140]
135. Kuhn Vojtěch      H12  632.76 (17) [152]
136. Pipková Karolína    D10  626.56 (11)  [-]
137. Zvěřinová Martina   D21  605.22  (8)  [1]
138. Zitková Radka     D35  601.40  (8)  [85]
139. Kos Oldřich      H21  596.90  (7) [206]
140. Kosová Štěpánka    D21  583.94  (8)  [19]
141. Šípek Ondřej      H10  579.52 (10) [131]
142. Vojtíšková Erika    D35  558.32  (8) [151]
143. Kadaňová Barbora    D21  552.09 (11) [168]
144. Kaplanová Iva     D45  537.84  (7)  [84]
145. Čepelka Petr      H65  537.16 (21) [156]
146. Macl Jan        H21  536.51 (11) [186]
147. Petrová Daniela    D21  534.81  (6)  [53]
148. Hostinský Jiří     H60  530.63 (13) [144]
149. Weisbauerová Blanka  D50  525.99 (12) [147]
150. Kuhnová Alžběta    D10  524.96 (13) [182]
151. Kříž Libor       H35  517.10  (7) [123]
152. Marešová Kristýna   D21  514.04 (12) [217]
153. Kment Libor      H45  512.81  (8) [121]
154. Froš Štěpán      H40  499.88 (10) [142]
155. Hermanová Zuzana    D21  496.20  (5)  [2]
156. Juška Jiří       H12  489.92 (17) [166]
157. Kroupa Jan       H21  487.68 (12) [198]
158. Procházka Tomáš    H50  483.57  (8) [100]
159. Dvořák Luboš      H45  481.67  (7) [196]
160. Kadaníková Tereza   D10  475.82  (9) [155]
161. Lennerová Eva     D55  470.33 (15) [139]
162. Kološová Veronika   D12  464.94 (12) [136]
163. Valachová Jana     D45  455.92 (18) [133]
164. Šístková Iveta     D21  454.34  (3)  [6]
165. Fenclová Markéta    D40  447.01 (10) [173]
166. Růžička Radek     H14  444.99  (9) [158]
167. Kokaisl Tomáš     H35  438.53  (7) [126]
168. Kay Nathalie      D10  434.18 (11)  [-]
169. Kolešová Helena    D21  433.49  (6)  [78]
170. Škorpíková Barbora   D16  422.70 (11)  [-]
171. Vodičková Johana    D12  414.07 (18) [189]
172. Drahorádová Lenka   D21  412.72  (6)  [-]
173. Koleš Jan       H21  410.19  (6) [181]
174. Zitková Andrea     D10  401.96  (6)  [-]
175. Šišma Vojtěch     H14  401.94 (20) [165]
176. Petrásová Hana     D12  397.39  (5)  [-]
177. Julínková Dana     D50  394.62  (6) [143]
178. Hermanová Dana     D50  393.43  (7) [227]
179. Novák Adam       H12  390.37  (5)  [-]
180. Bolechová Anežka    D21  382.71  (6) [124]
181. Macháček Lubomír    H40  380.10 (10) [171]
182. Kološová Jana     D45  379.88 (12) [197]
183. Bolech Filip      H21  363.86  (6) [174]
184. Lehár Adam       H21  340.53  (8)  [-]
185. Procházková Michaela  D21  337.12  (5) [204]
186. Kaplan Martin     H20  332.75  (5) [115]
187. Žemlička Jan      H21  294.74  (6) [231]
188. Kadaně Marek      H10  274.44 (11) [227]
189. Hovorka Jan      H35  266.17  (3) [192]
190. Procházka Tomáš    H21  261.52  (3)  [-]
191. Valentová Zuzana    D35  252.80  (3) [183]
192. Holcová Nikola     D10  252.14  (7)  [-]
193. Pinke Veronika    D12  246.70  (6)  [-]
194. Štichhauerová Kateřina D40  236.74  (4)  [-]
195. Bürgerová Kateřina   D45  227.58  (9) [159]
196. Krejsová Lucie     D21  221.52  (6)  [-]
197. Bürger Matěj      H16  208.36 (14) [220]
198. Šimáček Martin     H18  205.65  (3) [187]
199. Kroupa Jan       H21  200.89  (3) [223]
200. Šimáček Ondřej     H21  200.19  (3) [177]
201. Kokaislová Eva     D35  199.88  (3)  [89]
202. Sůvová Barbora     D21  186.98  (2) [113]
203. Stryková Kateřina   D35  181.34  (4) [185]
204. Knížek Jiří      H21  178.83  (3) [215]
205. Jelínek Tomáš     H12  176.64  (4) [239]
206. Čermák Petr      H50  174.15  (4)  [-]
207. Kaštánek Petr     H21  170.70  (5) [167]
208. Petrásová Michaela   D10  168.54  (5)  [-]
209. Klabouch Martin    H20  165.18  (1)  [98]
210. Sůva Petr       H60  152.33  (3) [190]
211. Nádvorníková Tereza  D21  147.00  (2)  [-]
212. Valenta Miloslav    H35  146.94  (3) [208]
213. Odvodyová Šárka    D21  143.26  (2) [199]
214. Pinke Tomáš      H12  135.47  (6)  [-]
215. Dvořáková Anežka    D10  129.35  (6)  [-]
216. Odvody Zdeněk     H21  127.75  (3) [216]
217. Kroupa Jan       H60  125.10  (3) [235]
218. Cibulka Radek     H40  121.45 (10) [224]
219. Krčál Jaroslav     H21  115.84  (3) [179]
220. Hostinský Matěj    H10  111.42  (2)  [-]
221. Rudolfová Veronika   D12  103.61  (2)  [-]
222. Šimek Viktor      H14  102.84 (13) [145]
223. Kulhavý Tadeáš     H16  102.09 (12) [146]
224. Lučanová Marta     D35  100.00  (1) [203]
225. Procházková Romana   D21  99.88  (4)  [-]
226. Cibulková Veronika   D12  96.90 (11) [213]
227. Trlida Vratislav    H40  87.24  (3)  [-]
228. Tužilová Štěpánka   D45  84.88  (2) [154]
229. Petráčková Klára    D21  81.85  (1) [150]
230. Dvořák Vojtěch     H10  81.55  (6)  [-]
231. Fatura Jan       H21  76.91  (5) [212]
232. Chrbolková Klára   D12  76.34  (3)  [-]
233. Baštová Alena     D55  71.93  (1) [218]
234. Žaloudková Klára    D21  69.14  (1)  [-]
235. Bolech Jiří      H55  68.11  (1) [207]
236. Krišová Dagmar     D21  68.05  (2)  [-]
237. Vodičková Lenka    D40  63.21  (8) [233]
238. Dostál Jiří      H12  60.77  (6)  [-]
239. Herman Jan       H60  55.62  (5)  [-]
240. Kos Radovan      H40  52.20  (2)  [-]
241. Lacina Jindřich    H14  49.63  (2)  [-]
242. Cachová Mirka     D10  43.24  (3) [232]
243. Kuricová Natálie    D10  43.01  (4)  [-]
244. Držka Filip      H10  27.11  (1)  [-]
245. Kosová Leona      D40  22.44  (3) [225]
246. Formánková Zuzana   D21  20.50  (2)  [-]
247. Kmentová Barbora    D16  18.19  (2) [170]
248. Kratochvíl Michal   H12  17.46  (1)  [-]
249. Šípek Jaroslav     H40  13.30  (1) [214]
250. Schlogerová Pavla   D14  11.43  (5) [222]
251. Horáková Hana     D14  10.34  (7)  [-]
252. Krčálová Eliška    D21   8.07  (3)  [-]
253. Pučan Martin      H16   7.98  (1) [180]
254. Keřka Adam       H12   7.55  (5) [138]
+ 7 závodníků s body 0.00
Historická tabulka umístění v oddílovém žebříčku - soubor xls