POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

Cena Hovorka catering, O pardubického půlkoně
Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati

Východočeský pohár v orientačním běhu 2014 (3. kolo)
Veřejný závod v orientačním běhu

Pořádající orgán: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení
Centrum: Horní Jelení, základní škola (50°2'44.655"N, 16°4'52.516"E, http://beta.mapy.cz/s/9Bpd), možnost postavení klubových stanů
Parkování: Osobní auta na louce u hřbitova a dětského hřiště. Příjezd bude značen a regulován pořadateli podle nákresu na tomto plánku. Vybírá se parkovné 20 Kč, připravte si drobné. Dbejte pokynů pořadatelů a neparkujte prosím v ulicích města, které nám při pořádání vyšlo vstříc.
Autobusy mohou vyložit závodníky na zastávce před ZŠ, parkování na náměstí - parkovné zdarma.
Prezentace: V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.
Vzdálenosti: Parkoviště auto – centrum ... 300 m
Parkoviště bus – centrum … 500 m
Centrum – start … 300 m
Centrum – cíl … 0 m
Mapa: Blanická stráň, 1:10 000, e=5 m, mapový klíč ISOM, stav jaro 2014, hlavní kartograf Miroslav Nožička. Formát A4. Mapy budou v mapníku.
Terén: Převážně rovinatý terén s mírným převýšením a terénními detaily v západní části. Řada porostových detailů, hustá síť komunikací.
Zakázané prostory: Les mezi obcemi Horní Jelení - Jaroslav - Vysoká u Holic, vyjma části po levé ruce cestou na start. Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot"); 709.0 („nepřístupná oblast“) – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Ražení: Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: 00 = 10:00, intervalový; pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 100
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky; mapy se odevzdávají v cíli a budou vydávány od 12:00.
Časový limit: 90 minut (čas uzavření cíle 13:30)
WC: V patře budovy ZŠ a TOI-TOI v centru, na startu nejsou.
Mytí: V patře budovy ZŠ.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Vyhlášení výsledků: Ve 13:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D/H 10C, 10N, 12C, 14C, vítězové v kategoriích D/H 12D, 14D, 16C, 18C, 20C, 21A, 35C, 40C, 45C, 50C, 55C, 60C, 65C a všichni, kteří absolvovali trať HDR.
Kategorie D/H20: Pro účely oblastního mistrovství a postupů na M ČR budou kategorie D20C a H20C vyhodnoceny z kategorie D21C resp. H21C.
Prodej občerstvení: V centru; zajišťují členové LPU. Před vstupem do lesa doporučujeme výběr z pekáčů pardubických paniček. Po doběhu přijde vhod polívečka, těstovinový salát, párky či klobáska. Nápoje všech chutí a teplot jsou samozřejmostí.
Funkcionáři: ředitel závodu: Jan Fukátko
hlavní rozhodčí: Lukáš Hovorka (R3)
stavba tratí: Miroslav Lenner (R3)
Pravidla: Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč. oblasti
Jury: Michal Jirásek (SHK), Lenka Kazdová (SJC), Tomáš Veverka (VAM)

Poděkování partnerům závodu:

Hlavní partneři: Hovorka catering s.r.o.; statutární město Pardubice
Partneři: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB; Aitcom s.r.o.; GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice; JKD SPED s.r.o.; Siven; ISC; Steno s. r. o.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním těchto závodů.
Velké poděkování patří městu Horní Jelení, jmenovitě panu starostovi Petru Tupcovi a Ing. Pavle Nádeníkové, ředitelce základní školy, za pomoc při organizování závodu.


Pokyny ke stažení v pdf