Pokyny pro účastníky

9. závod Východočeského poháru v orientačním běhu 2013
"CENA HOVORKA CATERING"

Srdečně Vás vítáme na 9. závodě Východočeského poháru v orientačním běhu, který pro Vás pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Tratě jsou připraveny v lesním prostoru mezi obcemi Horní Jelení, Jaroslav, Vysoká u Holic a Ostřetín. Centrem závodu je hřiště ve Vysoké u Holic, kde jsme nalezli vhodné pořadatelské zázemí a věříme, že i pěkné centrum závodu. Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Vysoká u Holic, hřiště (50.0273472N, 16.0623614E)
Příjezd: Prosíme, aby autobusy přijížděly od hlavní silnice R35. Auta bez omezení.
Parkování: Podle pokynů pořadatelů, platí se parkovné 20 Kč. Autobusy po vystoupení závodníků odjedou na vymezené místo cca 300 m daleko.
Prezentace: V centru od 8:45 do 9:30 hod.
Vzdálenosti: parkoviště auto – centrum 0 – 200 m
výstup bus – centrum 300 m
centrum – start 800 m (bez převýšení)
centrum – cíl 700 m (bez převýšení)
Start a cíl jsou od sebe vzdáleny 100 m. V případě nepřízně počasí je možné si u cíle nechat věci/oblečení.
Mapa: Blanická stráň, 1:10000, e=5 m, ISOM2000, velikost A4, stav březen 2014, aktualizace květen 2015; mapy jsou vodovzdorně upraveny.
Terén: Převážně rovinatý terén s mírným převýšením a terénními detaily v západní části. Řada porostových detailů, hustá síť komunikací.
Zakázané prostory: Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot") a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Prostor závodu je na východě ohraničen silnicí 2. třídy, která je označena mapovou značkou 711 („zakázaný postup“) – postup po této silnici (je ale naprosto nevýhodný) znamená diskvalifikaci.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Ražení Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: 00 = 10:00, intervalový; pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 100.
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky; mapy se v cíli odevzdávají do 12:10 hod.
Časový limit: 100 minut
WC: TOI-TOI v centru, na startu nejsou.
Mytí: Umyvadla v centru.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Vyhlášení výsledků: Ve 13:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D10N a H10N, závodníci na 1. – 6. místě v kategoriích D10C, D12C, D14C, H10C, H12C, H14C, vítězové v kategoriích D12D, D14D, H12D, H14D, všichni, kteří absolvovali trať HDR.
Pro vyhlášení výsledků je připravené následující zpestření, které nebylo při závodech Východočeského poháru dosud využito – až při samotném vyhlášení budou vylosovány další dvě kategorie ze všech dorosteneckých, dospělých a veteránských kategorií (jedna D a jedna H), ve kterých budou také vyhlášeni závodníci na 1. – 3. místě. Neodjíždějte před vyhlášením; cenu může získat každý.
Prodej občerstvení: V centru; zajišťuje restaurace SDH Vysoká u Holic; prodej buchet vlastní výroby zajišťují členky LPU.
Upozornění: Respektujte v centru vyznačené soukromé pozemky!

Poděkování partnerům závodu:

Hlavní partneři: Hovorka catering s.r.o.
Partneři: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Aitcom s.r.o., GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice; JKD SPED s.r.o., ISC, Steno s. r. o.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa – zejména Lesům České republiky, obci Ostřetín, městu Horní Jelení a městu Vysoké Mýto.
Pořadatelé děkují vlastníkovi louky využité pro parkování účastníků závodu panu Jiřímu Kopeckému.
Velké poděkování patří Svazu dobrovolných hasičů Vysoká u Holic za komplexní pomoc při pořádání závodů.


Pokyny ke stažení
pdf, doc