Ukázky terénu

Les:Shromaždiště:

Parkovací louka: