Pokyny pro účastníky

Mistrovství Vč. oblasti na klasické trati a 8. závod Vč. poháru
v orientačním běhu – 21. 5. 2016
"O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ" – 43. ročník
"CENA HOVORKA CATERING"

Srdečně Vás vítáme na závodě oblastních soutěží, který pro Vás pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Tratě jsou připraveny v lesním prostoru mezi obcemi Ctětín, Vranov, Majlant, Rohozná a Nová Ves v CHKO Železné hory. Centrem závodu je hřiště ve Ctětínku, kde jsme díky místním fotbalistům nalezli vhodné pořadatelské zázemí, a věříme, že i pěkné centrum závodu. Doufáme, že se Vám připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Ctětín, část Ctětínek, hřiště (49.8246822N, 15.8373206E)
Parkování: Podle pokynů pořadatelů, platí se parkovné 20 Kč. Autobusy po vystoupení závodníků odjedou na vymezené místo cca 300 až 1000 m daleko, parkovné neplatí.
Prezentace: V centru od 8:45 do 9:30 hod.
Vzdálenosti: parkoviště auto – centrum 0 – 200 m
výstup bus – centrum 100 m
centrum – start 1600 m (převýšení 40 m)
centrum – cíl 700 m (bez převýšení)
Start a cíl jsou vzdáleny od sebe 1300 m (na start se nejde kolem cíle).
Mapa: Vranov 16, 1:15000, e=5 m, ISOM2000, velikost A4, stav 2015, aktualizace při stavbě tratí květen 2016; mapy jsou vodovzdorně upraveny – pro kategorie D,H 16 – 21.
Oběšinka 16, 1:10000, e=5 m, ISOM2000, velikost A4, stav 2015, aktualizace při stavbě tratí květen 2016; mapy jsou vodovzdorně upraveny – pro ostatní kategorie.
Terén: Les pouze s mírným převýšením (460 – 580 m n. m.), v části hustníky (snížená viditelnost), v části čistý les, někde podmáčený, těžká podložka, vodoteče, četné komunikace, různorodá vegetace, v části rozbitý terén – pozůstatky po těžbě kamene; na některých místech probíhaly menší probírky (nic zásadního, ale někde jsou menší nové průseky, většinou je to změna pozitivní, hustník je líp průběžný). V lese probíhají práce na stavbě nové lesní silnice (v případě deště je po ní obtížné běžet – optimální postupy tuto stavbu jen kříží).
Zakázané prostory: Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot") a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Ražení Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: 00 = 10:00, intervalový; pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 100.
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky; mapy se v cíli neodevzdávají.
Časový limit: 120 minut
WC: V kabinách hřiště, TOI-TOI v centru a na startu.
Mytí: Umyvadla v centru.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Vyhlášení výsledků: V 13:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou:
všichni: HDR
prvních 6: D10C, D12C, D14C, H10C, H12C, H14C
první 3: D10N, H10N
vítězové: D12D, D14D, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, H12D, H14D, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C, H70C
Prodej občerstvení: V centru; zajišťují místní fotbalisté včetně moravských koláčů.
Upozornění: Na delších tratích jsou občerstvovačky (na postupech, ne na kontrolách).

Poděkování partnerům závodu:

Hlavní partneři: Statutární město Pardubice, Hovorka catering s.r.o.
Partneři: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Aitcom s.r.o., JKD SPED s.r.o., ISC, Steno s. r. o.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa – zejména Lesům České republiky. Pořadatelé děkují fotbalistům ze Ctětína za komplexní pomoc při pořádání závodů.


Pokyny ke stažení
pdf, doc