Rozpis

O pardubického půlkoně – 43. ročník
Cena Hovorka catering
Mistrovství Východočeské oblasti v orientačním běhu na klasické trati 2016
Východočeský pohár v orientačním běhu 2016 (8. kolo)
Veřejný závod v orientačním běhu


Datum konání: Sobota 21. května 2016
Centrum: Ctětín, Ctětínek, hřiště (49.8246822N, 15.8373206E)
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky: Do 15. 5. 2016 v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz)
výjimečně na e-mailu vcp16@lpu.cz (e-mailová přihláška je platná po potvrzení příjmu)
Dodatečné přihlášky: Dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad, při změně jména uvnitř kategorie v klubu jednoduchý vklad, kategorie P a HDR za základní vklad (50 Kč)
Kategorie: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C,
H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C
veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C,
H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C, H70C
veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D21D, D35D, D45D,
H10C, H10N, H12D, H14D, H21D, H35D, H45D, H55D,
HDR, P, T
Trať: Klasická
Systém ražení: SPORTident
Vklady: Žactvo, HDR a P 50 Kč, ostatní 80 Kč. Půjčení SI-čipu 40 Kč.
Způsob placení: Při prezentaci, možno zaslat na účet pořadatele 1069724001/5500, VS 05XXXX (XXXX – číslo klubu podle adresáře ČSOS)
Prezentace: V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.
Start: 000 = 10:00 hod
Vzdálenosti: výstup bus – shromaždiště ... 500m
parkoviště – shromaždiště ... do 500m
shromaždiště – start ... do 1500 m
shromaždiště – cíl ... 500 m
Mapa: 1:15000 pro mistrovství oblasti, 1:10000 pro ostatní kategorie, E = 5m, stav 2015 (revize při stavbě tratí 2016), hlavní kartograf Petr Mareček
Terén: Les pouze s mírným převýšením (460 – 580 m n. m.), v části hustníky (snížená viditelnost), v části čistý les, těžká podložka, vodoteče, četné komunikace, různorodá vegetace, v části rozbitý terén – pozůstatky po těžbě kamene.
Funkcionáři: ředitel závodu: Karel Haas
hlavní rozhodčí: Zuzana Klimplová, R3
stavba tratí: Zbyněk Štěrba, R3
Informace: http://lpu.cz/vcp16
Karel haas, tel.: 777274026, vcp16@lpu.cz
Pravidla: Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč. oblasti
Ostatní: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
Rozpis ke stažení: PDF