Pokyny pro účastníky

2. závod Východočeského poháru v orientačním běhu 2017
44. ročník „O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ"

Srdečně Vás vítáme na 2. závodě Východočeského poháru v orientačním běhu, který pro Vás pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Tratě jsou připraveny v lesním prostoru mezi obcemi Veská, Sezemice, Spojil a Pardubice. Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Veská (50.0380500N, 15.8561394E)
Příjezd: Značen ze silnice Zminný – Veská
Parkování: Podle pokynů pořadatelů, platí se parkovné 20 Kč (autobusy neplatí).
Prezentace: V centru od 8:45 do 9:30 hod.
Vzdálenosti: parkoviště auto – centrum 100 – 300 m
centrum – start 600 m
centrum – cíl 200 m
Mapa: Veská, 1:10000, e=5 m, ISOM2000, velikost A4, stav březen 2017, autor Jan Potštejnský; mapy jsou vodovzdorně upraveny. Mapy se v cíli neodebírají, prosíme o dodržování fair-play.
Terén: Rovinatý terén s řadou porostových detailů, hustá síť komunikací. Řada tratí překonavá silnice frekventovanou 3. třídy, kde je sice omezena rychlost, ale auta tam jezdí rychle – dávejte pozor: auto má přednost!
V lese probíhá těžba, některé cesty jsou nově projety. V týdnu před závody mohou být postaveny 2-3 nové oplocenky, jejich umístění bude zveřejněno na shromaždišti.
Zakázané prostory: Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot") a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Ražení Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: 00 = 10:00, intervalový; pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 110.
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
Časový limit: 70 minut
WC: TOI-TOI v centru.
Mytí: Umyvadla v centru.
Zdravotní služba: Zdravotní služba zajištěna v cíli zdravotníkem.
Vyhlášení výsledků: V 13:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D10N a H10N, závodníci na 1. – 6. místě v kategoriích D10C, D12C, D14C, H10C, H12C, H14C, vítězové v kategoriích D12D, D14D, H12D, H14D, všichni, kteří absolvovali trať HDR.
Pro vyhlášení výsledků je připravené následující zpestření – až při samotném vyhlášení budou vylosovány další dvě kategorie ze všech dorosteneckých, dospělých a veteránských kategorií (jedna D a jedna H), ve kterých budou také vyhlášeni závodníci na 1. – 3. místě. Neodjíždějte před vyhlášením; cenu může získat každý.
Prodej občerstvení: V centru.
Upozornění: Účastníci závodu se ho účastní na vlastní nebezpečí.
Respektujte v centru vyznačené soukromé pozemky!

Poděkování partnerům závodu:

Hlavní partneři: Statutární město Pardubice
Partneři: Aitcom s.r.o., Steno s. r. o., Proxim s.r.o., Andone s.r.o.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa – zejména Lesům České republiky, městům Pardubice a Sezemice. Pořadatelé děkují vlastníkům luk v centru (bratři Palatovi, pan Borovec a Obal Centrum) za možnost využití jejich majetku pro náš závod.


Pokyny ke stažení
pdf, doc