Rozpis

O pardubického půlkoně – 49. ročník
Východočeský pohár v orientačním běhu 2022 (2. kolo)
Veřejný závod v orientačním běhu


Datum konání: Sobota 26. března 2022
Centrum: Semín, myslivecká chata (50.0566386N, 15.5130678E)
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky: Do 20. 3. 2022 v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz)
výjimečně na e-mailu vcp22@lpu.cz (e-mailová přihláška je platná po potvrzení příjmu)
Dodatečné přihlášky: Dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad, při změně jména uvnitř kategorie v klubu jednoduchý vklad, kategorie P a HDR za základní vklad (90 Kč)
Kategorie: D10C, D10N, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D18C, D21C, D21D, D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, D65C
H10C, H10N, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H65D, H75C
HDR (děti a rodiče), P (příchozí), T (trénink)
Trať: Klasická trať.
Systém ražení: SPORTident, kontroly nastaveny v režimu bezkontaktního ražení
Vklady: Žactvo, HDR a P 90 Kč, ostatní 120 Kč. Půjčení SI-čipu 50 Kč (kontaktní čip).
Způsob placení: Zaslat v termínu přihlášek na účet pořadatele 1069724001/5500, VS 33XXXX (XXXX – číslo klubu podle adresáře ČSOS)
Prezentace: V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.
Start: 000 = 10:00 hod
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště ... 1000 m
shromaždiště – start ... 1400 m
shromaždiště – cíl ... 400 m
Mapa: Semín; 1:10000 (delší tratě 1:15000 – bude upřesněno v pokynech), E = 5 m, stav zima 2022, mapový klíč ISOM 2017-2, rozměr mapy A4, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena, mapoval Ondřej Macek
Terén: Rovinatý les s hustou sítí komunikací, porostově velmi různorodý, místy se sníženou průběžností a podrostem. Řada vodotečí, potoků a místy bažiny. Hustá síť komunikací.
Funkcionáři: ředitel závodu: Dušan Stránský
hlavní rozhodčí: Petr Fencl, R2
stavba tratí: Ondřej Macek, R3
Informace: http://lpu.cz/vcp22, e-mail vcp22@lpu.cz
Pravidla: Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč. oblasti
Ostatní: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
Při účasti respektujte platná protiepidemická opatření.
Rozpis ke stažení: PDF