Pokyny a informace

Akce: Neděle 12. ledna 2014 - prodloužený sprint na Dubině - závod ZHL
Shromaždiště: Prostor před ZŠ Dubina - http://mapy.cz/s/8YwE. Jako šatny využijte prosím vlastní dopravní prostředky. WC - prosíme o předzávodní domácí přípravu - v případě nouze bude možné využít prostory úřadu městské části Dubina (přísný zákaz vstupu v závodní obuvi).
Parkování: Na parkovištích na sídlišti Dubina. Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení, nevyužívejte parkoviště supermarketů. Prosíme závodníky z Pardubic, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních prostředků, než je automobil (kolo, MHD, rozklus).
Prezentace: Od 9:00 do 9:40 hod. na shromaždišti, na prezentaci přijdou zástupci klubů. Zástupce klubu platí vklad 20 Kč za závodníka (neplatí závodníci z CHC, PHK, SHK a LPU). Dodatečné přihlášky jsou možné jen velmi omezeně.
Vzdálenosti: Start i cíl jsou na shromaždišti.
Start závodu: 00 = 10:00 hodin, intervalový start.
Mapa: Dubina 1:4000, mapový klíč ISSOM 2007, e=2m, stav podzim 2013, autor Vojta Novotný. Mapa nebude vodovzdorně upravena.
Terén: Sídliště, povrch asfalt nebo tráva.
Razící systém: Papírové průkazky.
Tratě: Prodloužený sprint (pro některé kategorie)
HE 3,7km
H 3km
HK 2,1km
DE 3km
D 2,1km
DK 1,5km
P 2km
HE má pro zpestření speciální typ motýlka.
Není tradiční (jediná) sběrná kontrola, doběh do cíle je neznačený.
Popisy: Pouze na mapě
Startovní listina: Bude zveřejněna nejdéle v pátek na webové stránce závodu.
Výsledky: Nebudou vyvěšovány v průběhu závodu ani nebude vyhlášení výsledků. Výsledky budou zpracovány večer a vítězové budou slavnostně uvedeni na stránkách závodu a získají body do seriálu ZHL.
Upozornění: Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, závod probíhá bez omezení dopravy, která je na některých ulicích poměrně silná (auto má přednost).
Závodí se podle mapového klíče ISSOM 2007, nicméně několik pravidel je porušeno:
  • "2.4 Doprava musí být vykázána mimo prostor pro orientační sprint" - ještě jednou upozorňujeme že závod probíhá za plného provozu
  • "2.6 Kontroly nesmí být umístěny pod nebo nad hlavní ‚běžeckou‘ úrovní" - čtěte pozorně popisy kontrol (pouze na mapě)