Rozpis

Datum: 12.1.2014
Centrum: http://mapy.cz/s/8YwE. Bude upřesněno v pokynech
Prezentace: Do 9:30 hod. - výdej průkazek pro celý klub. Závodníci platí vklad 20 Kč (neplatí závodníci z CHC, PHK, SHK a LPU).
Přihlášky: Do 8. 1. 2014, 23:59 přes systém ORIS
Výjimečně na email: tomas.udrzal@gmail.com, stepand76@gmail.com
Terén: Sídliště, povrch asfalt nebo tráva.
Mapa: Dubina 1:4000, mapový klíč ISSOM 2007, e=2m, stav podzim 2013, autor Vojta Novotný. Mapa nebude vodovzdorně upravena
Start: intervalový, 00=10:00, vzdálenost 0m
Kategorie a délky tratí: HE - 3km
H - 2.5km
HK - 2km
DE - 2.5km
D - 2km
DK - 1.5km
P (pro příchozí a malé děti) - 2km
Délky tratí jsou pouze orientační, budou upřesněny v pokynech.
Razící systém: Papírové průkazky
Parkování: Na parkovišti na sídlišti Dubina (na webových stránkách závodu bude doporučeno, kde parkovat). Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Prosíme závodníky z Pardubic, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních prostředků, než je automobil (kolo, MHD, pěšky :-)).
Upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek
Funkcionáři: Ředitel závodu: Štěpán Držka
Stavitel: Tomáš Udržal