Rozpis v pdf.

Závod: Zimní hradubická liga, městský sprint
Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice
Datum: Neděle 9. 1. 2022
Centrum: Pardubice, Pardubičky, sokolovna (https://en.mapy.cz/s/lodokupoko)
Přihlášky: Do 2. 1. 2022, 23:59 přes systém ORIS (zobrazit včetně lokálních závodů)
Výjimečně na email: zhl22@lpu.cz.
Vklady: 60 Kč (neplatí závodníci z PHK, SHK a LPU); zaslat nejpozději do 5. 1. 2022 na účet 1069724001/5500, VS 11+číslo klubu.
Prezentace: Do 9:45 hod.
Prostor závodu: Pardubičky
Terén: Vilová čtvrť, sídliště, parčíky, sportovní a školské areály
Mapa: 1:4000, e=2m, ISSprOM 2019, stav podzim 2021, autor Ondřej Macek, mapa nebude vodovzdorně upravena
Start: Intervalový, 00=10:00, vzdálenost do 500 m
Kategorie a orientační délky tratí: HE - 5.0 km
H - 3.5 km
HK - 2.5 km
DE - 4.0 km
D - 3.0 km
DK - 2.0 km
P (pro příchozí a malé děti) - 2.0 km
Délky tratí jsou pouze orientační, budou upřesněny v pokynech.
Razící systém: SportIdent, bude zapnut v režimu bezkontaktního ražení
Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Na webových stránkách závodu bude doporučeno, kde parkovat. Prosíme závodníky z Pardubic, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních prostředků, než je automobil (kolo, MHD, pěšky).
Informace: http://lpu.cz/zhl22_1/
Upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek (klimatických i covidových)
Funkcionáři: Hlavní pořadatel: Renata Haasová
Stavba tratí: Filip Haas
Sledujte stránky závodu. Vzhledem k nejisté situaci kvůli Covid-19 tam budou podrobné pokyny k závodům tak, abychom splnili veškerá případná nařízená omezení