Pokyny pro účastníky

CENA VÝCHODNÍCH ČECH V ORIENTAČNÍM BĚHU 2017

Letošní CENA VÝCHODNÍCH ČECH (3-denní závody v orientačním běhu) je již 32. ročníkem. Vítáme Vás opět v Pardubickém kraji, centrem letošní CVČ je louka v katastru obce Pustá Kamenice, z které jsou dosažitelné všechny tři etapy. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese i dobrou zábavu.

Organizační zajištění:
Ředitel závodu: Jaroslav Vávra
Hlavní rozhodčí: Václav Farář
Stavba tratí: E1 – Petr Fiala
E2 – Tomáš Udržal
E3 – Jiří Fencl

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum závodu: Louka v katastru obce Pustá Kamenice (prezentace, kemp, E1, E2, E3, občerstvení, výsledky) – 49.7493411N, 16.0989444E
Prezentace: pátek 1. 9. 10:00 – 14:30 hod.
sobota 2. 9. 8:30 – 9:00 hod.
neděle 3. 9. 8:30 – 9:00 hod.
Informační kancelář bude otevřena podle potřeby v místě prezentace.
Ubytování: Stanový kemp na louce v katastru obce Pustá Kamenice – vyhrazena místa pro stany a místa pro auta, mobilní WC, pitná voda, mytí, sprchy. Zákaz kopání jam a rozdělávání ohňů (otevřený oheň – i vařiče – nelze rozdělávat blíže než 50 m od lesních porostů).
Kemp bude otevřen v pátek 1. 9. od 9:00 hodin a uzavřen v neděli 3. 9. v 14:00 hodin. Cena ubytování v kempu je 200 Kč/osoba/pobyt. Noční klid 22:30 – 6:30 hod.
Ubytovaní obdrží na prezentaci pásku, kterou se budou prokazovat při případné kontrole.
Parkování: V centru na louce podle pokynů pořadatelů. Poplatek za parkování: 50 Kč za všechny 3 dny (20 Kč/den).
Stravování: Prodej občerstvení v centru zajišťují firmy TORO VM a.s. (http://torovm.cz – polévka, masné a grilované věci, točené nápoje), STIASINI s.r.o. (https://stiasini.cz – snídaňový program, zapékané věci - bagety, sendviče, croissanty, espresso) a kafetérie KASPU s.r.o. Prodejní doba: Pá 12:00 – 22:00, So 7:00 – 22:00, Ne 7:00 – 14:00.
V obci bude otevřen malý krámek s potravinami.
WC: V centru mobilní záchody.
E1 a E3: na startu etap záchody nejsou.
E2: mobilní záchody cestou na start.
Mytí: V centru sprchy (pátek: 16:00 – 20:00; sobota 11:30 – 15:00 a 18:00 – 20:00; neděle 10:30 – 13:00), koryta s užitkovou vodou.
Pitná voda ve speciální nádrži.
Prosíme šetřit s vodou, dovážíme ji do centra ze vzdálenosti 6 km!
Popisy kontrol: Piktogramy – odběr samoobsluhou v centru.
Časový limit: 80 minut v E1, 130 minut v E2 a 100 minut v E3 pro všechny kategorie.
Systém ražení: SportIdent; při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). Čipy možno zapůjčit v informační kanceláři (na celé závody za 60 Kč, na jeden den za 40 Kč), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
Kategorie: HDR (kategorie pro rodiče s dětmi – linie), P (příchozí) a OPEN (trénink): Startovní čas si účastníci těchto kategorií volí sami, je nutné, aby odstartovali do startovního času 130! Na startu budou odstartováni za pomoci startovací krabičky.
H10N, D10N D10N (kategorie pro závodníky bez doprovodu – linie): Závodníci razí kontroly zakreslené v mapě. K dispozici mají kódy i popisy kontrol.
Mapy: Měřítko 1:10000; v E2 mají kategorie D21A, H21A a H21B měřítko 1:15000; mapový klíč ISOM 2000, E = 5 m (mapoval Petr Mareček).
Mapy se v cíli neodevzdávají, pořadatelé vyzývají všechny účastníky závodu k dodržování fair play.
Terén: Mírně zvlněný terén, kde jsou různorodé porostové detaily, místy s velmi sníženou průchodností, četné vodoteče a místy těžší podložka.
Protesty: Protesty je možné podávat hlavní rozhodčí s vkladem 400 Kč.
Jury: Milan Venhoda, Petr Baldrian, Václav Tobiška
Školka: Bude otevřena po celou dobu závodu na shromaždišti etapy. Pro děti budou k dispozici hračky a stan pro případ špatného počasí. Poplatek za školku činí 20 Kč. Dejte prosím svým dětem občerstvení, které jim chutná.
První pomoc: Zdravotník je v prostoru cíle.
Vyhlášení vítězů: Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy (předpokládaný čas ve 13:00 hod.). Počty vyhlašovaných:
prvních 6: D10C, D12A, D14A, D21A, H10C, H12A, H14A, H21A
první 3: D10N, D12B, D16B, D18B, D21B, D35B, D45B, D55B, D65B, H10N, H12B, H14B, H16B, H18B, H21B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B
první: D21C, D35C, D45C, D55C, H21C, H35C, H45C, H55C
všichni závodníci v HDR dostanou sladkou odměnu
nevyhlašují se: OPEN, P
Po skončení vyhlášení vítězů bude slosována tombola cen pro účastníky – ceny je nutné osobně vyzvednout!
Doprovodný program: Sobotní večer bude v 19:00 hod. v sále místního kulturního domu zpestřen muzikálem ze života orientačních běžců nazvaným trefně "Kudy kam", a to v podání členů pořadatelského klubu LPU. Délka cca 60 minut.
Upozornění: Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Nenechávejte cenné věci ve stanech; pořadatel neručí za případné ztráty.
PŘI PŘÍJEZDU A ODJEZDU Z CENTRA SE KŘIŽUJE ŽELEZNIČNÍ TRAŤ – VLAK MÁ PŘEDNOST!!!!

ÚDAJE O ZÁVODECH

E1 – PÁTEK 1. 9. 2017 – krátká trať

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Centrum – start ... 0,8 km, převýšení 10 m (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 0,4 km
Start: 000 = 15:00 hod. (intervalový start)

E2 – SOBOTA 2. 9. 2017 – klasická trať

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Centrum – start ... 2,3 km, převýšení 40 m (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 1,9 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Informace: Na start a z cíle vede společná cesta. Po 1,8 km budou mobilní WC i přístřešek na odložení věcí, po dalších 100 m je cíl, dalších 400 m pak start.
Čipy se vyčítají v centru (nejpozději do 14:30 hod.)

E3 – NEDĚLE 3. 9. 2017 – zkrácená trať

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Centrum – start ... 0,6 km, převýšení 25 m (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)

PARTNEŘI CVČ 2017
Pardubický kraj
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
AITCOM s.r.o.
Závod je zařazen v kalendáři akcí „Sportu s námi“


TRATĚ (délka, převýšení, počet kontrol)

zde

Konání obou závodů umožnili majitelé lesů, především Lesy České republiky, s. p., a Město Polička a další soukromí majitelé a obce.
Velké poděkování patří panu Suchému a panu Cachovi (majitel a nájemce louky), obci Pustá Kamenice i všem občanům této obce za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu.

Plánek etap CVČ 2017

Další nabídka: Občerstvení a posezení na hřišti u OÚ v obci v pátek od 15:00, v sobotu od 13:00 – pod taktovkou místní TJ spolu s SDH.
Možnost koupání: v rybníce Kamenice (za železniční tratí, cca 500 m severně od centra) nebo na koupališti Borová.
Poličská lokálka – oslavy 120 let železnice proběhnou v sobotu 2. 9. 2017 (historické a parní vlaky).

Pokyny ke stažení:
pdf, doc