Parametry tratí

1. úsek - 5.850 m - 19 kontrol - 160 m převýšení

2. úsek - 2.210 m - 9 kontrol - 30 m převýšení

3. úsek - 7.990 m - 24 kontrol - 285 m převýšení