Ukázky terénu a map

NOVE: Mapa Blanická stráň s tratěmi H21A a D21A:

Předchozí mapa závodního prostoru:

Ukázky nové mapy:









Foto z prostoru závodu: