Hodnocení kvality závodů - logo
Nepřihlášen | pomoc
Login:
Heslo:

Historie hodnocení 2014:

Přehled známek - Západočeská oblast

Závod Datum Klub Počet Stavba trati Orientační náročnost Umístění kontrol Celá trať Regulérnost a kvalita Ostatní tratě Celková známka
1. 29. 3. JES (12) 2.20 2.00 2.10 2.10 2.30 2.00 2.11
2. 30. 3. JES (9) 2.43 2.00 2.00 2.00 2.43 2.00 2.17
OM št. 5. 4. VPM (7) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.00 2.03
3. 5. 4. VPM (6) 1.67 1.67 2.00 2.00 2.33 2.00 1.87
4. 6. 4. VPM (9) 1.86 2.00 2.14 1.86 2.14 2.00 1.98
5. 26. 4. MAS (8) 2.60 1.80 3.40 2.00 2.60 2.60 2.49
6. 27. 4. MAS (6) 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.15
7. 3. 5. BSO (11) 1.56 1.89 2.00 1.78 2.00 1.80 1.79
8. 4. 5. BSO (7) 1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.88
E1 JT 30. 5. MLA (4) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
17. 20. 9. CST+KSH (4) 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.85
9. 31. 5. MLA (4) 2.00 2.00 2.50 2.00 2.00 2.00 2.05
10. 1. 6. MLA (4) 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.85
11. 14. 6. KRL (2) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
12. 15. 6. KRL (4) 2.00 2.50 2.00 2.50 2.00 1.50 2.00
E1 Sedmih 4. 7. LPM (4) 2.00 1.50 2.00 2.00 2.00 2.00 1.90
13. 5. 7. LPM (4) 2.50 2.50 2.00 3.00 2.00 2.00 2.30
14. 6. 7. LPM (3) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 2.25
E1 West 29. 8. NEJ (6) 2.50 2.00 2.50 2.00 3.50 2.00 2.35
15. 30. 8. NEJ (6) 1.50 2.33 2.67 2.00 2.00 3.00 2.23
16. 31. 8. NEJ (6) 1.25 2.00 2.25 2.00 2.00 1.50 1.68
18. 21. 9. KSH+CST (4) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.50 1.88
19. 4. 10. ONO (4) 3.00 3.50 2.00 2.00 2.50 3.50 3.03
20. 5. 10. ONO (4) 2.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.50 2.18

Přehled pořadí - Západočeská oblast

Závod Datum Klub Počet Stavba trati Orientační náročnost Umístění kontrol Celá trať Regulérnost a kvalita Ostatní tratě Celkové pořadí
1. 29. 3. JES (12) 18. 5.-20. 18. 21. 19. 5.-19. 15.
2. 30. 3. JES (9) 19. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 21. 5.-19. 17.
OM št. 5. 4. VPM (7) 9.-17. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 18. 5.-19. 13.
3. 5. 4. VPM (6) 7. 2. 1.-17. 3.-20. 20. 5.-19. 5.
4. 6. 4. VPM (9) 8. 5.-20. 19. 2. 17. 5.-19. 9.
5. 26. 4. MAS (8) 23. 3. 24. 3.-20. 23. 21. 23.
6. 27. 4. MAS (6) 20.-22. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 1.-16. 5.-19. 16.
7. 3. 5. BSO (11) 5. 4. 1.-17. 1. 1.-16. 4. 2.
8. 4. 5. BSO (7) 6. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 1.-16. 5.-19. 6.-7.
E1 JT 30. 5. MLA (4) 9.-17. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 1.-16. 5.-19. 10.-12.
17. 20. 9. CST+KSH (4) 2.-4. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 1.-16. 5.-19. 3.-4.
9. 31. 5. MLA (4) 9.-17. 5.-20. 21.-22. 3.-20. 1.-16. 5.-19. 14.
10. 1. 6. MLA (4) 2.-4. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 1.-16. 5.-19. 3.-4.
11. 14. 6. KRL (2) 9.-17. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 1.-16. 5.-19. 10.-12.
12. 15. 6. KRL (4) 9.-17. 22.-23. 1.-17. 22. 1.-16. 1.-3. 10.-12.
E1 Sedmih 4. 7. LPM (4) 9.-17. 1. 1.-17. 3.-20. 1.-16. 5.-19. 8.
13. 5. 7. LPM (4) 20.-22. 22.-23. 1.-17. 23.-24. 1.-16. 5.-19. 21.
14. 6. 7. LPM (3) 9.-17. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 1.-16. 22.-23. 20.
E1 West 29. 8. NEJ (6) 20.-22. 5.-20. 21.-22. 3.-20. 24. 5.-19. 22.
15. 30. 8. NEJ (6) 2.-4. 21. 23. 3.-20. 1.-16. 22.-23. 19.
16. 31. 8. NEJ (6) 1. 5.-20. 20. 3.-20. 1.-16. 1.-3. 1.
18. 21. 9. KSH+CST (4) 9.-17. 5.-20. 1.-17. 3.-20. 1.-16. 1.-3. 6.-7.
19. 4. 10. ONO (4) 24. 24. 1.-17. 3.-20. 22. 24. 24.
20. 5. 10. ONO (4) 9.-17. 5.-20. 1.-17. 23.-24. 1.-16. 20. 18.

1. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 29. 03. 2014
Centrum: Krty u Jesenice
Pořadatel: JES
Stránky závodu: kos-jesenice.webnode.cz/
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická.
Mapa: pro oba dny Viklan, 1:10 000, stav r. 2009 - A4, nebudou vodovzdorně upraveny, na startu bude možnost využít připravených mapníků.
Závod hodnotilo: 12 lidí

Celková vážená známka: 2.11


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.20
Poznámky:
=>H21: Volba postupů občas byla, ale spíš to byla taková dlouhá "krátká trať" - mapově náročné postupy. Ale závod se mi celkově líbil.  (2 - MLA6701)
=>Povedená stavba tratě H21. Na každém postupu bylo co řešit, nechybělo střídání tempa delších i kratších postupů. Jediné co trochu chybělo byl dlouhý postup s výraznou volbou, vše se chodilo rovně.

Poznámka na okraj, která nejde na úkor stavitele: Terénu by víc slušela krátká trať - škoda, že je už na oblasti nestavíme. Námět na příští schůzi?  (2 - LPM8500)
=>H21: Spíše přetažený middle; delší postupy nenabízely moc možností, postup po azimutu byl stejně nejrychlejší.  (4 - MLA9306)
=>Chyběly mi tam nějaké zásadní delší postupy na volbu (H21). Svým pojetím to připomínalo spíš různě natažený middle.  (2 - MLA5801)
=>Všechny postupy stejně krátké, volba jen výjimečně.  (3 - VPM6601)
=>pouze 7 z 20 postupů s volbami je relativně málo, daný terén si žádá spíše styl krátké trati a stavěl bych podobně, proto ponechávám standard  (2 - LPM7820)
=>Větší volba postupů  (2 - VPM8807)
=>Většinou postupy bez voleb, řešené během pod čarou
(bohužel jsem absolvovala jen první polovinu závodu, druhou polovinu mám jen namapovanou (D21)).  (3 - LPM9451)
=>(2 - VPM6902) | (2 - ONO7200) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: některé kontroly byly vidět z přílišné dálky (např. 120, 129) - v případě postupu azimutem ztrácela dohledávka smysl - dalo se umístit z opačné strany náběhu. Zbytek O.K.  (3 - MLA6701)
=>Ačkoliv byla orientační náročnost dána spíše změnou porostů od roku 2009, byla splněna.  (2 - MLA9306)
=>OK  (1 - MLA5801)
=>na většině postupů bylo stále co řešit, takže jsem se bavil  (1 - LPM7820)
=>Mohla být náročnější vzhledem k volbě postupu a využití části s členitý, kamenitým kopcem uprostřed mapy  (3 - VPM8807)
=>Pro moji kategorii H65 bylo výborné i to, že v mapě příliš neseděla kvalita porostů (byť mapa stará pouze 5 let) a přibylo dost nových cest. Čili orientace ztížená, což veteránům vyhovuje.  (2 - ONO4201)
=>Poměrně viditelně osázené kontroly.  (2 - LPM9451)
=>H35 mi přišla mapově moc lehká :-)  (2 - NEJ7300)
=>(2 - VPM6902) | (2 - LPM8500) | (2 - ONO7200) | (2 - VPM6601)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.10
Poznámky:
=>Občas mi přišlo, že kontroly byly ve směru postupu a tím byla dohledávka zbytečně zjednodušená.  (2 - ONO7200)
=>H21: Až na dost změněnou situaci okolo 127 v pořádku.  (3 - MLA9306)
=>Porostově to někde nesedělo. Chci tím říct, že už to tam vypadalo drobet jinak. Např. u kontrol H21 - 1, 5, 10 nebo 16  (2 - MLA5801)
=>v pořádku, někde mohli drobátku mást již vzrostlé porosty  (2 - VPM8807)
=>v H35 kontrola 13. - byla u toho největšího šutru severně. u 11. si myslím, že byla v jiné rýze.
U H35 byli často kontroly vidět z hodně daleka, byli umístěny u objektu na straně postupu.  (3 - NEJ7300)
=>(2 - VPM6902) | (2 - MLA6701) | (2 - LPM8500) | (2 - VPM6601) | (2 - LPM7820) | (2 - ONO4201) | (2 - LPM9451)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.10
Poznámky:
=>H21: pasáž 12.-14.kontrola mapově chudá, zbytek byl velmi zajímavý  (2 - MLA6701)
=>Celá trať (H21) mě subjektivně nebavila..  (3 - MLA9306)
=>OK  (1 - MLA5801)
=>Nejzajímavějším pasážím mapy se trať vyhnula.  (3 - VPM6601)
=>Přijde mi škoda využít takový terén na dvě klasiky...  (2 - LPM9451)
=>(2 - VPM6902) | (2 - LPM8500) | (2 - ONO7200) | (2 - LPM7820) | (2 - VPM8807) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.30
Poznámky:
=>1) zdeformované měřítko mapy - v případě H21 cca 1:11200.
2) Na mapě nebyl uveden stav mapování - nebylo mi jasné, proč jsou zde občas nové cesty, paseky jsou už hustníky, ale občas to sedělo - po závodě jsem zjistil, že bylo v pokynech - 2009.
3) Do teď nevím, kdo byl stavitel trati. Nikde není uvedeno.  (4 - MLA6701)
=>Snad jen, že postup H21 18-19 šel přes mapový start, ze kterého byl v závěru závodu již stažen lampion. A tím mohli být později startující závodníci znevýhodněni. Ale na druhou stranu byl na jednoznačné křižovatce cest.  (2 - LPM8500)
=>Při sobotním závodě některé kategorie měli podivné měřítko :-) ale dalo se s tím běžet. Všichni měli stejné podmínky.  (3 - ONO7200)
=>Kdyby někdo podal protest, závod by musel být prohlášen za neregulérní. Na všech mapách je dost důrazně napsáno 1:10 000, ale pravděpodobně u žádné to nebylo skutečně dodrženo. Pořadatel prostě smrsknul mapu tak, aby se mu trať vešla na papír. Konkrétně u H21 to vyšlo na nějakých 1:12 100.
To je neodpustitelné pochybení.  (5 - MLA9306)
=>OK  (1 - MLA5801)
=>tahle trať byla co se týče vyvarování se protiběhům vzorová - tak by to mělo vypadat  (1 - LPM7820)
=>V průběhu závodu zmizel lampión mapového startu, který jsme měli na postupu 18-19.  (3 - NEJ7300)
=>(2 - VPM6902) | (2 - VPM6601) | (2 - VPM8807) | (2 - ONO4201) | (2 - LPM9451)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>D10+H14 - O.K., D35 - spíše delší "krátká trať"  (2 - MLA6701)
=>Vyděl jsem jenom dětské tratě do DH 12, které odpovídali věkovým schopnostem dětí u mladších veteránů mohla vládnout spokojenost. Jinak nemohu ostatní hodnotit.  (0 - ONO7200)
=>Tratě pro děti měly přiměřenou obtížnost, vzhledem k méně čitelnému pojetí (nebo tisku) menších cestiček se obtížnost zvětšovala. Nebo třeba H12 se sice dostanou po cestách co nejblíže ke kontrole, ale pak už zbývá jen vyrazit 150 m kolmo do kamenitého a různě zarostlého terénu. To je potom problém.  (2 - MLA5801)
=>Dětské tratě orientačně trochu náročnější, ale ještě zvládnutelné  (2 - VPM6601)
=>Moc se mi líbila trať LINIE, která přímo vybízela ke zkracování a hlídání si odboček a přemýšlení!  (2 - LPM9451)
=>(2 - VPM6902) | (0 - LPM8500) | (0 - MLA9306) | (0 - LPM7820) | (0 - VPM8807) | (0 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

2. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 30. 03. 2014
Centrum: Krty u Jesenice
Pořadatel: JES
Stránky závodu: kos-jesenice.webnode.cz/
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická.
Mapa: pro oba dny Viklan, 1:10 000, stav r. 2009 - A4, nebudou vodovzdorně upraveny, na startu bude možnost využít připravených mapníků.
Závod hodnotilo: 9 lidí

Celková vážená známka: 2.17


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.43
Poznámky:
=>H21: Stejné jako v sobotu. Škoda, že byl využit ten samý prostor mapy jako v sobotu. Delší postupy 1-2 a 3-4 s volbou jsou málo.  (3 - KRL9304)
=>Trať byla orientačně pěkná, ale místo klasiky odpovídala trať charakteristikou spíše krátké - přímé postupy náročné na okamžitou orientaci.  (3 - MAS6800)
=>Volba postupů méně zajímavá, mapově jednodušší závod  (3 - MLA6701)
=>Stejně jako v sobotu, trať H21 byla kvalitně postavena. Vzhledem k využití stejného prostoru na dvě klasiky, byl tento úkol dobře vyřešen. Snad jen dva postupy byly o tom samém jako v sobotu: 1-2 byl opačný 3-4 ze soboty a 13-14 opačný k sobotnímu 13-14.
Opět mi trochu chyběla výrazná volba typická pro klasickou trať.  (2 - LPM8500)
=>Nějaké delší postupy sice oproti sobotě přibyly (H21), nebyly však na volbu a její provedení nijak náročné  (2 - MLA5801)
=>4 postupy z 30 u H21 obsahovaly náznak volby - to je málo  (3 - LPM7820)
=>(2 - VPM6902) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Jediný delší postup nebyl moc náročný vzhledem k umístění mezi pole. Náročnost snížila volba postupů po cestách, ale vše bylo vykompenzováno změnou porostů, takže jinak OK.  (2 - KRL9304)
=>obíhaček po loukách a cestách bylo na jeden závod až příliš - asi by šlo přidat jednu či dvě kontroly, popř. nějakou vynechat.  (3 - MLA6701)
=>Přiměřená  (1 - MLA5801)
=>H21 - od kontroly 13 do 18 byla využita část mapy, ve které se oproti úvodu už moc neřešilo, ale asi jsem byl zmlsaný z lepšího terénu na začátku  (2 - LPM7820)
=>Pro moji kategorii H65 bylo výborné i to, že v mapě příliš neseděla kvalita porostů (byť mapa stará pouze 5 let) a přibylo dost nových cest. Čili orientace ztížená, což veteránům vyhovuje.  (2 - ONO4201)
=>zase mi to přišlo lehké, ale ne tak abych snizil znamku ;-)  (2 - NEJ7300)
=>(2 - MAS6800) | (2 - VPM6902) | (2 - LPM8500)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Lepší umístění kontrol než v sobotu. U kontrol 6, 9 a 12 drobet změna porostů.  (2 - KRL9304)
=>Menší problémy jsem měl (H21) díky porostům na kontrolách 9 - tam jsem si připadal jako v Jiříkové vidění- a 12 - ta světlezelená už mohla být kompletně bílá a byly tam nějaké průseky navíc.  (1 - MLA5801)
=>(2 - MAS6800) | (2 - VPM6902) | (2 - MLA6701) | (2 - LPM8500) | (2 - LPM7820) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Závěr byl spíše běžecký a ovlivněn postupy po polích. Otočka 6-8 a závěr 13-18 známý ze soboty. Celkově OK.  (2 - KRL9304)
=>obíhaček po loukách a cestách bylo na jeden závod až příliš - asi by šlo přidat jednu či dvě kontroly, popř. nějakou vynechat.  (3 - MLA6701)
=>Druhá polovina závodu H21 - tak od 13 k. do cíle - byla už orientačně jednodušší  (1 - MLA5801)
=>druhá polovina trati trochu více o běhu  (2 - LPM7820)
=>(2 - MAS6800) | (2 - VPM6902) | (2 - LPM8500) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.43
Poznámky:
=>H21: Chválím vyřešení protiběhů. Oproti sobotě nešel žádný postup přes start. Zásadní a na regulérnost závodu velký vliv mělo měřítko mapy (plus neuvedení stavu mapy). Např. kontrola č.6, i když si dám odhad vzdálenosti tak je to k ničemu => měřítko mapy. Příště bych dal do pokynů zákaz překonávání pole, aby nedošlo k dohadům.  (4 - KRL9304)
=>Obdobně jako 29.3.2014:
1) zdeformované měřítko mapy - v případě H21 cca 1:11200.
2) Na mapě nebyl uveden stav mapování
3) Neuveden stavitel trati.  (4 - MLA6701)
=>Postupy 14-15 a 15-16 bylo výhodnější jít přes pole.
V cíli se objevily dohady, zda to bylo podle pravidel. Ti, co pole obíhali a ztratili, se cítili dotčeni oproti těm druhým. Ale jelikož vstup na pole nebyl zakázán v pokynech, šlo o neznalost pravidel těch, co obíhali. Možná by bylo dobré na to příště závodníky upozornit a předejít pak sporným situacím.  (2 - LPM8500)
=>OK  (1 - MLA5801)
=>z povinného úseku k mapovému startu odbíhali závodníci někdy téměř v 90ti stupních rovnou na první kontrolu (nedoběhli k lampiónu). Úsek byl sice krátký, ale stávat by se to nemělo. Pravděpodobně to vzniklo proto, aby se dobře daly postavit startovací koridory na kmeny stromů.  (3 - LPM7820)
=>(2 - MAS6800) | (2 - VPM6902) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>D10,H10: některé děti chybovaly na 1.kontrolu u cesty u podjezdu (přeběhly) - možná vina starší mapy?
H14: krásná trať
H18: O.K.
D35: hezké  (1 - MLA6701)
=>(2 - KRL9304) | (0 - MAS6800) | (2 - VPM6902) | (0 - LPM8500) | (0 - MLA5801) | (0 - LPM7820) | (0 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

Oblastní mistrovství štafet

Datum: 05. 04. 2014
Centrum: Plzeň, Bolevec, Velký Bolevecký rybník
Pořadatel: VPM
Stránky závodu: vpm.eob.cz/zavody/vpm140405/
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: štafety.
Mapa: Senečák 1:10 000, E = 5 m, stav 2013.
Terén: mírně zvlněný, rychlý příměstský.
Závod hodnotilo: 7 lidí

Celková vážená známka: 2.03


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Pěkné i dobře farstované.  (2 - KRL9304)
=>(2 - MLA6701) | (2 - LPM7820) | (2 - MLA5701) | (2 - MLA9306) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Sice hodně běžecké, ale byla využita celá mapa, takže orient. náročnost nemohla být o moc větší.  (2 - KRL9304)
=>H21: v první části překvapivě mapově náročná (známka 1), druhá část naopak velmi jednoduchá )známka 3) - takže průměr je 2  (2 - MLA6701)
=>H21 - V daném terénu vše v pořádku, na podzim doufám, že bude trochu více mapování v hustnících a skalkách a trať nebude tak přímočará, aby to člověka víc bavilo.  (2 - LPM7820)
=>Postupy byly jednoduché; běžecky koncipovaná trať byla jen místy okořeněna mírně těžšími dohledávkami (H21). Ale hádám, že tak by měla štafetová trať vypadat.  (2 - MLA9306)
=>(2 - MLA5701) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Více v bodě č.5, jinak bez problémů.  (2 - KRL9304)
=>Hodně dětí vyhořelo na kontrolách v oblasti těch jam, při probíhání touto oblastí se mi tam taky něco nezdálo - a to už před rokem - asi cesta navíc? Myslím, že umístění kontrol do jam bylo pro děti za hranicí jejich schopností.  (3 - MLA6701)
=>viz komentář v bodě 5 - podle mezičasů s tím měly problém některé D18  (2 - MLA5701)
=>(2 - LPM7820) | (2 - MLA9306) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Celkem v pohodě, závěrečný pytlík nic moc.  (2 - KRL9304)
=>Mapově jednoduchá druhá část závodu byla limitována umístěním shromaždiště. Ale první část byla mapově výborná.  (2 - MLA6701)
=>Pytel mezi diváckou kontrolou a cílem byl asi až moc jednoduchý (H21). Jinak ok.  (2 - MLA9306)
=>(2 - LPM7820) | (2 - MLA5701) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.25
Poznámky:
=>H21: Na kontrole č.2 není přerušené kolečko, které překrývá další jámu. Považuji to za chybu stavaře, který si to nezkontroloval.  (3 - KRL9304)
=>celkově velmi dobré - jen dvě připomínky:
a) rozzuření lesáci u radiokontroly :-) (dotaz na ředitele závodu?)
b) na postupu 118-119 byla na azimutovém postupu z rozcestí ideálně ve směru postupu cesta - v mapě není - to mě pomohlo, ostatní o tom asi nevěděli.  (2 - MLA6701)
=>Pěkně vymyšlené centrum.  (1 - LPM7820)
=>V postupu mezi kontrolami 118 a 119 (jasná cestovka) v druhé polovině nekreslená stará cesta, před kontrolou dvě mělké rýhy navíc a kontrola dle popisu na konci rýhy, ve skutečnosti rýha pokračuje dál jako mělká rýha. Všechny tvary i cesta jsou ve staré mapě Senečák nakresleny.  (3 - MLA5701)
=>Nebylo úplně evidentní, zda povinný postup od divácké kontroly pokračuje po oranžových fáborkách do lesa nebo podél pásky po asfaltce nebo po 15 metrech končí.  (2 - MLA9306)
=>mám pouze jedinou připomínku - příště soupisky do obálek ;-)  (2 - NEJ7300)
=>(0 - LPM9202)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>těžké dohledávky u dětských tratí v oblasti jam - některé farsty měly, jiné ne  (3 - MLA6701)
=>(2 - KRL9304) | (0 - LPM7820) | (0 - MLA5701) | (0 - MLA9306) | (0 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

3. závod žebříčku Západočeské oblasti (OM ve sprintu)

Datum: 05. 04. 2014
Centrum: Plzeň, Košutka
Pořadatel: VPM
Stránky závodu: vpm.eob.cz/zavody/vpm140405/
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: sprint.
Mapa: Makoš 1:5 000, E=5 m, stav 2014.
Terén: městská zástavba, park.
Závod hodnotilo: 6 lidí

Celková vážená známka: 1.87


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 1.67
Poznámky:
=>H21: Vše je napsané v hodnocení nedělního závodu. Omlouvám se, ale překlep se stane.  (0 - KRL9304)
=>líbla se mi kombinace více terénů: město - park - zabušený les  (1 - MLA6701)
=>H21 - dobrý nápad se společnou 1 a 6tou kontrolou.  (2 - LPM7820)
=>Na sprint i neobvyklý "dlouhý postup" s volbou postupu (H21 6-7).  (1 - MAS6800)
=>(2 - MLA9306) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 1.67
Poznámky:
=>H21: Vše je napsané v hodnocení nedělního závodu. Omlouvám se, ale překlep se stane.  (0 - KRL9304)
=>celkově výborné. Ale některé kontroly v parku i lese byly vidět z dálky (č.126,136,107,110) - nebylo nutné se soustředit na dohledávku, dalo se riskovat.  (2 - MLA6701)
=>Dokonce i dohledávky byly důležité - to není na sprintu obvyklé.  (1 - LPM7820)
=>Středem mapy prochází zakázaný pás území, který je možno překonat na 3 místech. A nejdelší postup vede přes něj. Babo raď, kudy mám běžet. Originální nápad!  (1 - MLA9306)
=>(2 - MAS6800) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Vše je napsané v hodnocení nedělního závodu. Omlouvám se, ale překlep se stane.  (0 - KRL9304)
=>(2 - MLA6701) | (2 - LPM7820) | (2 - MAS6800) | (2 - MLA9306) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Vše je napsané v hodnocení nedělního závodu. Omlouvám se, ale překlep se stane.  (0 - KRL9304)
=>Půlsmyčku hned za startem (1. kontrola = 6. kontrola u H21) považuji přinejmenším za zákeřnou, ale budiž tomu tak.  (2 - MLA9306)
=>(2 - MLA6701) | (2 - LPM7820) | (2 - MAS6800) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.33
Poznámky:
=>H21: Vše je napsané v hodnocení nedělního závodu. Omlouvám se, ale překlep se stane.  (0 - KRL9304)
=>zvolený prostor znamenal nutnost přebíhání přes poměrně zatíženou silnici - byl nutný dohled. Kdo zastavil kvůli průjezdu pěti aut, už ztrácel vteřiny. To by při sprintu nemělo být.
ideální postup (nebo ne?) na 7.kontrolu kolem startu  (3 - MLA6701)
=>H21 - Poslední pasáž v hustníku před cílem, bych obětoval ve prospěch nějaké kličky v jiné části mapy - tohle si někteří budou pamatovat ;-)  (2 - LPM7820)
=>Popis 1. a 6. jsem dost dlouho nedokázal přečíst správně - chtělo ho to posunout tak, aby 6 byla mimo budovy.  (3 - MAS6800)
=>Vinou tmavšího tisku byla čísla kontrol, která ležela přes domy těžko čitelná. To nejhůře poznamenalo klíčovou uzlovou kontrolu ve smyčce (1/6 u H21).
Naopak oceňuji přestřižení koleček a čar tam, kde by překrývaly orientačně důležité symboly.  (2 - MLA9306)
=>asi je divné, že dávám všude 2, ale já opravdu nemám výhrad  (2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Vše je napsané v hodnocení nedělního závodu. Omlouvám se, ale překlep se stane.  (0 - KRL9304)
=>bez připomínek, hezké  (2 - MLA6701)
=>(0 - LPM7820) | (0 - MAS6800) | (0 - MLA9306) | (2 - NEJ7300)

4. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 06. 04. 2014
Centrum: Tymákov
Pořadatel: VPM
Stránky závodu: vpm.eob.cz/zavody/vpm140405/
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická.
Mapa: Ctirad jih 1:15 000 / 1:10 000, E = 5 m, stav 2014, nová mapa, od r. 1979 neběhaný terén.
Terén: zvlněný až kopcovitý, dobře průběžný, z malé části pozůstatky po těžbě (tréninkový prostor pro MČR štafet a družstev 2014).
Závod hodnotilo: 9 lidí

Celková vážená známka: 1.98


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 1.86
Poznámky:
=>H21: Takto si představuji kvalitní sprint. SUPER  (1 - KRL9304)
=>H21: Připadalo mi to spíš jako kombinace dvou krátkých tratí s přespolákem. Zbytečně ztracené výškové metry u kontrol 155 (1.), 141 (9.), 149 (20.) a 114 (22.) - ty byly navíc mapově jednoduché, takže šlo spíše o prověření fyzických a morálních schopností závodníků... pochopil jsem a vracím se od příště pokorně do své věkové kategorie.  (3 - MLA6701)
=>Výborně využita zdánlivá nevýhoda mapy, která má uprostřed zakázané prostory - přetavena v zajímavé volby.  (1 - LPM7820)
=>Kupodivu měly ty dva dlouhé přeběhy u H21L i nějaké volby. Jen těch výstupů kolmo přes vrstevnice nemuselo být tolik.  (2 - MLA5801)
=>Prostřední část mapy rozdělila závod na dva dlouhé přeběhy mezi sprinty. U přeběhu 3-4 se dal vybírat postup, ale u 15-16 jen teoreticky.  (2 - MAS6800)
=>H21L: Výborná klasika ve svých prvních 3/4. Závěr byl špatná krátká.  (3 - MLA9306)
=>na oblastní poměry výborně postavené  (1 - LPM9202)
=>(2 - MLA5701) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>OK  (1 - KRL9304)
=>Vzhledem k mapě a terénu, kde dva menší lesy jsou propojeny úzkým pruhem zalesněného svahu nebo rozlehlým polem s "rolbou" vyjetými stopami, se asi nic jiného vymyslet nedalo.  (2 - MLA6701)
=>Pěkné střídání různých typů kontrol - jednoduché i technicky náročné, v bílém i zeleném.  (2 - MLA5701)
=>(2 - LPM7820) | (2 - MLA5801) | (2 - MAS6800) | (2 - MLA9306) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.14
Poznámky:
=>OK  (2 - KRL9304)
=>myslím, že přílišná podrobnost mapy znemožnila přehlednou dohledávku v těch jámovištích před cílem - ale nějak jsem to trefil.
Myslím, že 136 byla o vrstevnici níž - pod hustníky - také viz OB postupy a podbíhání závodníků na další kontrolu (H21).  (3 - MLA6701)
=>Vcelku v pohodě. Snad jen použití těch teréních tvarů v té severní části byla trochu houbařina.  (2 - MLA5801)
=>Kontrola 118 podle popisu "údolíčko". To jsem tam neviděl (ani mělké), hodil se spíš popis "v hustníku". 20-30 m SZ je jáma, možná tam to šlo dát. Nemělo to vliv na dohledávku, kontrola byla v místě, kde je v mapě údolíčko.  (2 - MLA5701)
=>H21L: 3 kontroly na klasice schované v těžko čitelné změti terénních nerovností; to bych si odpustil.  (3 - MLA9306)
=>(2 - LPM7820) | (2 - MAS6800) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 1.86
Poznámky:
=>OK  (2 - KRL9304)
=>ten "přespolák" byl sice taky volba, ale vzhledem k délce (cca 2km a to dvakrát) orientačně triviální  (3 - MLA6701)
=>H21 - poctivě promyšleno - všechny postupy měly svůj význam  (1 - LPM7820)
=>Orientačně to až tak náročné nebylo (H21L), ale líbilo se mi, že to nebylo stereotypní.  (2 - MLA5801)
=>Jako celek se mi ale trať H21L velmi líbila.  (1 - MLA9306)
=>(2 - MAS6800) | (2 - MLA5701) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.14
Poznámky:
=>H21: Špatně přehledná kontrola 1/6 v mapě. Ti co dohlíželi u silnice měli zastavovat auta a né závodníky => ztráta důležitých sekund.  (2 - KRL9304)
=>H21 - protiběh 3 kontroly za sebou na Sedlecké skále  (4 - LPM7820)
=>Bez poznámek  (1 - MLA5801)
=>10-11 jsem šel přes kopeček jen proto, že se mi nechtělo se vracet stejnou cestou (11-12-13). Taktéž 22-23 jsem šel podél 16.  (3 - MAS6800)
=>Zakázaný průchod přes osetá pole a v terénu neoznačené průchody mezi nimi situaci trochu komplikovaly, ale na regulérnost to samozřejmě vliv nemělo.  (2 - MLA9306)
=>H35L protiběh u postupu 6-7-8, ale nevidím to na snížení známky  (2 - NEJ7300)
=>(2 - MLA6701) | (2 - MLA5701) | (2 - LPM9202)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>postupy v HD10 nebyly jen po cestách (lesem do kopce?), ale všichni to zvládli; H14 se mi vyloženě líbila; veteránům se ten middle na konci musel taky líbit. Takže O.K.  (1 - MLA6701)
=>Viděl jsem H12. Ten začátek mi přišel vzhledem k té slabší čitelnosti mapy dost těžký.  (2 - MLA5801)
=>D14 mohly být v porovnání s D12 těžší a delší. I směrný čas tomu napovídá.  (2 - MLA5701)
=>(0 - KRL9304) | (0 - LPM7820) | (0 - MAS6800) | (0 - MLA9306) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

5. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 26. 04. 2014
Centrum: Nový Žďár u Aše
Pořadatel: MAS
Stránky závodu: oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2476
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická.
Mapa: KOZINA, 1:15000, E-5m, stav leden 2009, mapa nebude vodovzdorně upravena
Terén: podhorský, podmáčený, hustá síť cest a průseků s mnoha detaily a novými, nezakreslenými pasekami.
Závod hodnotilo: 8 lidí

Celková vážená známka: 2.49


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.60
Poznámky:
=>Závod byl technicky pěkně postaven,
Nechyběly dlouhé postupy, střídání tempa i postupy vyžadující přesné čtení mapy. Dlouhé postupy sice neměli tak zásadní volby, jako v jednom z předchozích závodů na téhle mapě.  (1 - LPM8500)
=>H21 Oproti předchozím letům chyběl delší postup s volbami, takže trať měla spíš charakter midlu.  (3 - LPM7820)
=>absence variant voleb postupů, spíše prodloužená krátká  (3 - NEJ7300)
=>Málo voleb postupů. S ohledem na stáří mapy bych se nebál postavit i postupy na volbu obíhaček po cestách. Např. u D18 vypustit K č. 4 a 5, posunout K č.6, mezi původní 4 a 5 vybalancovat 1 kontrolu, na ní z původní K č.3 a z ní novou K č.6 by byly volby cestami doleva a doprava nebo i rovně lesem. Slučování tratí mladých a dorostu mě nepříjde vhodné (H14+D16+D55, H12+D14+D65) - to je stavitelský středověk. (JRM)  (3 - MLA5701)
=>volba postupu nerozhodovala, spíš to byla protažená krátká trať. Proč jsme vlastně rozhodli, že v oblasti krátké tratě stavět nebudeme? Vždyť je to úplně jiný typ závodu a my si tu pak hrajeme na něco mezi klasikou a krátkou.  (3 - MLA6701)
=>Myslím, že trať byla bez nějakých větších voleb. Vzhledem k tomu, že mi toho moc z mapy nezbylo, bylo by fajn prohlédnout si trať třeba na ob postupech a podívat se i na jiné kategorie.  (2 - LPM9451)
=>Připomínalo mi to spíš různě natažený middle. Ale nevidím to jako vážný problém.  (2 - MLA5801)
=>(0 - MLA9306)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 1.80
Poznámky:
=>Dobré jako vždy v tomto terénu  (1 - LPM7820)
=>Mohlo to být i jednodušší (po srovnání teorie v mapě a sklutečnosti v lese). Dávám 2, protože pravidla hodnocení povolují snížit známku jen v případě, že to mohlo být těžší. (JRM)  (2 - MLA5701)
=>Podle metodiky hodnocení musím dát 1 :-) trať byla díky 5 let staré mapě a umísťování kontrol i do míst, kde to před 5 lety vypadlo zcela jinak, velmi orientačně náročná. Některé kontroly (třeba konec průseku) šly dohledat jen podle vrstevnic. Veteránům se to líbí, některé děti podle mne nepochopily dodnes.  (1 - MLA6701)
=>Orientační náročnost byla dána už stářím mapy. Myslím, že jsem nebyl sám, kdo zjistil, co znamená: připadat si jak v Jiříkově vidění.  (2 - MLA5801)
=>(2 - LPM8500) | (2 - NEJ7300) | (2 - LPM9451) | (0 - MLA9306)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 3.40
Poznámky:
=>Zásadní problém byl v umístění kontrol. Nabyl jsem pocitu, že byl závod postaven „od stolu“ neboť, kdyby stavitel i hlavní rozhodčí obešli všechny kontroly, nemohli by je umístit tam, kde byly.
Vyskytly se tu dva závažné problémy.
Prvním byly kontroly postavené na jiném místě, než byl zákres v mapě. To by se při lístečkování stavitelem + ověřením hlavním rozhodčím nemělo stávat. Pokud roznašeč nenajde lísteček, je něco špatně.
Druhým problémem byly neregulérně umístěné kontroly v místech, kde mapa již nesedí. Př. U H21 kontrola č. 5 a č. 19. To že je mapa stará a vyskytuje se na ní plno nových pasek a cest se nechá odpustit, pokud není mezi nimi umístěná kontrola, která se podle mapy nedá dohledat.  (5 - LPM8500)
=>Vyskytly se jámy, které nebyly moc přesně v mapě, což kde koho překvapí ;-)  (3 - LPM7820)
=>Kontrola č. 126 zcela jinde. K č. 116 a 107 se asi vyjádří jiní, ne že by to tam nebylo, ale dohledávka spíše než práci s mapou vyžadovala práci se zkušenostmi. (JRM)  (4 - MLA5701)
=>špatně umístěná kontrola, kontroly v místech, kde mapa před 5 lety vypadala jinak - např. 129 - podle mapy: konec cesty v bílém lese", ve skutečnosti "někde na pasece", obdobně 107+118). To už je větší nedostatek!  (4 - MLA6701)
=>Stejně jako v minulých letech vyvstává otázka, zda byl vůbec stavitel v lese... Našlo by se pár kontrol, které sice od stolu vypadají v pořádku, ale v reálu moc postavitelné nejsou.  (3 - LPM9451)
=>To byl asi největší kámen úrazu tohoto závodu. Nejde o tu jednu či dvě nakonec zrušené kontroly. Problematických bylo víc. Stavitel zřejmě z důvodu "aby to nebylo moc lehké" prakticky nepoužíval transparentní, nezpochybnitelná místa.  (3 - MLA5801)
=>(2 - NEJ7300) | (0 - MLA9306)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Nehodnotím s odkazem na poznámku k bodu 2. (JRM)  (0 - MLA5701)
=>Náročné to bylo určitě. Ten výlez na k. 118 považuji za zbytečný v jakékoliv fázi závodu.  (2 - MLA5801)
=>(2 - LPM8500) | (2 - LPM7820) | (2 - NEJ7300) | (2 - MLA6701) | (2 - LPM9451) | (0 - MLA9306)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.60
Poznámky:
=>Regulérnost umístění kontrol jsem hodnotil v bodě 2. Co se týká stavby trati, protiběhy byly u H21 snad jen u kontroly č. 12 a 17 (výběhy z hustníku), jinak OK.  (2 - LPM8500)
=>ruční kreslení tratí přináší nešvar nepřesného umístění objektu ve středu kolečka :-(  (3 - NEJ7300)
=>I když jsem už snížil hodnocení za umístění kontrol musím současně snížit i za regulernost, protože to spolu úzce souvisí. V momentě, kdy se na problematické kontrole vytvoří vláček, je zbytek závodu o ničem (pokud někdo výrazně lepší vláček neodtrhne, to ale s ohledem na terén a stavbu tratí v podstatě nešlo). (JRM)  (3 - MLA5701)
=>špatně umístěná kontrola byla po rozhodnutí jury eliminována  (2 - MLA6701)
=>Je si možné někde přečíst kdo byl vlastně JURY?  (3 - LPM9451)
=>Regulérnost byla tentokrát dána hlavně těmi problematickými kontrolami. Pokud někdo přiběhne do místa, kde houbaří už pár soupeřů, kteří vyběhli před ním, tak to má pochopitelně zadarmo. Díky tomu se pak tvoří vláčky a už je to trochu o ničem.  (3 - MLA5801)
=>Vypuštění kontroly až po vytištění popisů (H55/D45)? No nic moc..  (0 - MLA9306)
=>(2 - LPM7820)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.60
Poznámky:
=>H12 mi přišly těžké, ale směrný čas byl dodržen, D12 naopak lehké, pěkné tratě vetránů  (2 - LPM7820)
=>chybně postavené kontroly u některých kategorií  (4 - NEJ7300)
=>Slučování tratí mladých a dorostu mě nepříjde vhodné (H14+D16+D55, H12+D14+D65) - to je stavitelský středověk.
Tratě HD10 příliš krátké a jednoduché.
U veteránů většinou dost překročen saměrný čqas vítěze. (JRM)  (3 - MLA5701)
=>Myslím, že mezi náročností (H)D12 (velmi lehká) a tratí H14 (těžká jako pro veterány) byl příliš velký skok. Doporučoval bych HD12 o něco náročnější, naopak v náročnosti HD14 trochu ubrat. LINIE by neměla mít stejnou trať (resp. kontroly) s HD10. Ale jinak celkově OK  (2 - MLA6701)
=>LINIE měla poměrně dobrou trať, ovšem dát to samé desítkám, které tím pádem šli celou dobu po té samé cestě a jen razili kontroly je trochu kontraproduktivní... Proč je tedy učíme, že si mají orientovat mapu, hlídat odbočky a koukat stále do mapy atd., když pak na závodě nic z toho pořádně nevyužijí?  (3 - LPM9451)
=>Líbila se mi trať HDR plus linie.  (2 - MLA5801)
=>H16/D18/D35: typově dost špatná a příliš dlouhá Krátká trať. Dívám se na to a říkám si, proč je ta trať postavena tak špatně, když by stačilo vyhodit kontroly 4, 7, 8, 9, 10; 13 přesunout západněji a je z toho docela dobrá trať..
H55/D45: tady už to aspoň vzdáleně Klasiku připomíná. Stejně bych ale k. 2 a 9 vyhodil a bylo by to zajímavější i vzdálenostně příjemnější
D21/H45: není to špatný, ale nějak zvlášť zajímavý asi taky ne...  (3 - MLA9306)
=>(0 - LPM8500)

6. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 27. 04. 2014
Centrum:
Pořadatel: MAS
Stránky závodu: oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2478
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická.
Mapa: HAINBERG 2014, 1:15 000, E=5m, stav říjen 2013, mapa nebude vodovzdorně upravena.
Terén: podhorský, podmáčený, hustá síť cest a průseků s mnoha detaily a novými, nezakreslenými pasekami.
Závod hodnotilo: 6 lidí

Celková vážená známka: 2.15


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>V kopcovitém terénu stavitel dobře pracoval s vrstevnicemi a nehonil nás zbytečně nahoru dolu. (plus od loňského přeboru na stejné mapě).
Také se dobře vypořádal s hustou sítí cest, u H21 jsme je ani moc nepotkali.
Uvítal bych větší změny tempa – skoro všechny postupy měly stejnou délku.  (2 - LPM8500)
=>H21 - alespoň jedna zásadnější volba být mohla, některé postupy menší volby měly  (3 - LPM7820)
=>H21 - chyběli mi zásadní volby postupů, pěkně jsem si zaběhal a nemusel jsem ten největší kopec 2x jako loni ;-)  (3 - NEJ7300)
=>Nějaká větší volba trochu chyběla, ale jinak pěkná trať.  (2 - LPM9451)
=>Chyběl mi nějaký dělší postup se zásadní volbou postupu.  (3 - VPM8807)
=>U některých tratí mi chyběly nějaké delší postupy na volbu. U H35 to byl orienťák tak do dvou třetin závodu. Pak to bylo orientačně asi tak pro H12 a už jen o fyzičce.  (2 - MLA5801)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Trochu mi vadila absence zásadních voleb na dlouhých postupech, vlastně moc dlouhých postupů nebylo. Možná to bylo dáno všudypřítomnými cestami. Na klasice bych se nebál postavit postup klidně 2 km po cestě, ale aby obsahoval zásadní volby postupu.  (3 - LPM8500)
=>H21 Většina postupů bylo třeba mapovat, takže v pořádku  (2 - LPM7820)
=>Viz bod 1)  (2 - MLA5801)
=>(2 - NEJ7300) | (2 - LPM9451) | (2 - VPM8807)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Byla znát nová mapa, pak je méně prostoru na chybu. Snad jen kontrola č. 13 u H21 byla v prokáceném hustníku, ale nic zásadního. A také uzlová kontrola č. 8/15 byla za pasekou a v mapě byl hustník, což mohlo někoho rozhodit. Chválím, že se stavitel nebál využit rozbitý prostor pod rozhlednou, a že tam postavil jisté objekty, které se nechaly dohledat.  (2 - LPM8500)
=>Jen u první kontroly (D21) jsem měla pocit, že podle hrázek nebylo moc dobré se orientovat, ale hustník seděl dobře.  (2 - LPM9451)
=>Určitě, občas člověka mátly nové paseky/porosty , ale nic co by mělo ovlivnit závod.  (2 - VPM8807)
=>Stavitel se zhlédl ve vývratech a terénních tvarech. Ale tentokrát to nebyl problém.  (1 - MLA5801)
=>(2 - LPM7820) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Až do posledního postupu smysluplné  (1 - LPM7820)
=>Dobré využití kopce, neměla jsem pocit, že běžím dolů jen proto, abych si to vzápětí dala nahoru kolmo na vrstevnice.  (2 - LPM9451)
=>V zadní části mapy je krásná pasáž s vcelku velkýma skalkama. Škoda, že jsou ale v mapě téměř neznatelné a stavitel dobře rozhodl, že tam nic nepostaví.  (2 - VPM8807)
=>Jako celek to ušlo  (2 - MLA5801)
=>(2 - LPM8500) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Bez poznámek  (1 - MLA5801)
=>(2 - LPM8500) | (2 - LPM7820) | (2 - NEJ7300) | (2 - LPM9451) | (2 - VPM8807)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Kategorie dětí a dorostu pěkné, něktré tratě veteránů měly pestřejší volby než H21. Zahlédl jsem pár ostrých úhlů, ale trať to příliš nepokazilo.  (2 - LPM7820)
=>Pěkně postavená LINIE, na kterou se daly napasovat i ty desítky, ale stejně... Jsou to přeci úplně rozdílné kategorie. Jedni se mají rozhodovat, jestli si to zkrátí, nebo jestli je tenhle úsek na ně moc těžký a půjdou ho po fanglích a druzí se mají rozhodnout, kudy půjdou, kde odbočí a co je zastaví... Ty fangle to trochu degradují.  (2 - LPM9451)
=>Chválím za HD10 a linii. Pěkná byla i H55, D45. Společná H14, 65, D16, 55 mi připadala taková z kopce do kopce.  (2 - MLA5801)
=>(0 - LPM8500) | (2 - NEJ7300) | (0 - VPM8807)

7. závod žebříčku Západočeské oblasti (OM na krátké trati)

Datum: 03. 05. 2014
Centrum: chatová osada Třídomí
Pořadatel: BSO
Stránky závodu: www.obsokolov.cz
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: krátká.
Mapa: Třídomí, 1:10 000.
Terén: podhorský podmáčený terén, množství vodotečí a klacků pod nohama se sítí komunikací.
Závod hodnotilo: 11 lidí

Celková vážená známka: 1.79


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 1.56
Poznámky:
=>Pěkně postavená krátká. Vyžadovala soustředění od začátku do konce.
Škoda postupu na 9. kontrolu
Pod vedením do kopce
Takový překlenovací.
Je škoda, že se krátká na oblasti neběhá častěji.  (1 - LPM8500)
=>Podle mne téměř učebnicový příklad krátké tratě, a to pro všechny kategorie. Blahopřeji.  (1 - MLA6701)
=>Dobře vytěžený terén pro krátkou trať, pro úspěch byla nutná dobrá kontrola nad změnou tempa  (1 - LPM7820)
=>Změn směru mohlo být víc (H35), ale celkově charakter odpovídal krátké trati.  (2 - VPM6601)
=>Myslím, že pro H21 to byla dobrá krátká - změna směru a tempa.  (2 - MAS6800)
=>Trať se mi jako celek líbila.  (2 - LPM9451)
=>Od Sokolováků jsem čekal nějakou kulišárnu v bažinách a podmáčených hustnících, ale byl jsem docela překvapen. Chvílemi to byl i orientační sprint a našly se i postupy na volbu.  (1 - MLA5801)
=>Stavitel podle mě plně využil možností terénu pro nachytávky závodníků. Chyby (i moje) vyplývaly z podcenění tvorby plánu postupu (záchytné body, trvalá kontrola směru, změna charakteru terénu a podle toho nutnost změn - střídání - plánu postupu). (JRM)  (1 - MLA5701)
=>(2 - LPM9202) | (2 - VPM8807) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 1.89
Poznámky:
=>H21 Dobře využité težké pasáže, které terén nabízel  (1 - LPM7820)
=>Překvapilo mě, že jsme skoro celý závod šli v bílém, běhatelném lese. Stačilo přidat pár postupů ve světle zelené a obtížnost by se zvedla. Na snížení známky to ale není.  (2 - VPM6601)
=>Docela jsem se bál, co v okolí Třídomí Sokolováci vymyslí, ale přes bažinu nás hnali jen jednou.  (2 - MAS6800)
=>Postup 8 - 9 (D21) vypadá na mapě lépe než ve skutečnosti, ale ve zbytku tratě bylo dost co řešit.  (2 - LPM9451)
=>Náročnější to být určitě mohlo, kdyby se to všechno naházelo do humáče. To by ale byly směrné časy překročeny ještě víc. Co se týče té D14 - že prý mohla být těžší -, tak tato kategorie se jako jedna z mála trefila do směrného času. Myslím, že těch pět, deset minut navíc určitě nikomu nevadilo.  (1 - MLA5801)
=>Na papíře "jednoduché", v reálu se furt něco dělo. (JRM)  (2 - MLA5701)
=>(2 - LPM8500) | (2 - MLA6701) | (2 - LPM9202) | (2 - VPM8807) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Vzhledem k podivně použitému klíči pro klasifikaci hustníků v části pro krátkou trať - rozumně postaveno  (2 - LPM7820)
=>Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, co mapař mínil použitím značky 404 (otevř.prostor s rozptýlenými stromy) a občas jsem nesouzněl s jeho pojetím porostů, nachytal jsem se u č.19/H21.  (2 - MAS6800)
=>OK. Vše se dalo podle mapy dobře dohledat. Jednu mouchu bych měl. Ta se ale netýká místa kontroly, ale mapy. Nejvíc jsem nechal na 105 - prohlubeň. Podle ob postupů a časů asi nejen já. Ty porosty okolo měly v reálu docela jinou barvu. Zdeňkovi (Švecovi) to teď omlátím o hlavu (cha, cha). Zřejmě mu tam došla zelená. Ta chyběla i cestou na předsběrku. Regulérní hustník měl bílou barvu. Sedm veteránů a jeden dorostenec se nachytali na stejný popis před cílem. Kódy byly ale značně rozdílné (108 a 143). Stejně bych to zkusil vyřešit jinak, i když těch možných míst pro kontrolu tam bylo pramálo.  (1 - MLA5801)
=>Před K č. 146 v postupu od K č. 122 (směr postupu JZ od toho pestrobarevného porostového fleku) minimálně 1 kupka stejné velikosti jako ta s kontrolou. Ta jediná v mapě, kde byla kontrola je ale jasně na kraji žlutého. (JRM)  (2 - MLA5701)
=>(2 - LPM8500) | (2 - MLA6701) | (2 - VPM6601) | (2 - LPM9202) | (2 - VPM8807) | (2 - LPM9451) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 1.78
Poznámky:
=>bylo nutno udržovat pozornost od začátku až do konce  (1 - MLA6701)
=>H21 - postupy 8 až 10 lze sice tuto pasáž řešit těžko jinak, ale myslím, že vedením trati jiným prostorem by se atraktivita ještě zvýšila.  (2 - LPM7820)
=>Já si myslím,že to bylo tak akorát. Líbily se mi ty rychlostní změny. Člověk to v lehčím postupu rozjel a pak musel přejít do kroku, aby to umapoval.  (1 - MLA5801)
=>V porovnání s většinou middlů, co jsem v oblasti běžel, to bylo postaveno nadstandardně. Blíže jsem to už vysvětlil u bodu 1. (JRM)  (1 - MLA5701)
=>(2 - LPM8500) | (2 - VPM6601) | (2 - MAS6800) | (2 - LPM9202) | (2 - VPM8807) | (2 - LPM9451) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>drobná výhrada snad jen k té pasti na konci závodu v podobě dvou stejných kontrol (vidlice rýh) 50 m od sebe. Aspoň že ty kódy byly hodně odlišné.  (2 - MLA6701)
=>Z předstartu byl vidět směr odběhu předchozích závodníků  (2 - VPM6601)
=>postupy v 2/3 trati krs bahno a podrost byly často při nejmenším o náhodu, ale OuKej.
Spíš trošku překvapivě byly v mapě použity zelené šrafy v bílém (značka 407.0 nebo 409.0) pro jedničkovej hustník s poházenejma starejma větvema.
Undergrowth = rozumím podrost (značka 407.0 Undergrowth: slow running, resp. 409.0 Undergrowth: difficult to run)  (2 - VPM8807)
=>OK  (1 - MLA5801)
=>(2 - LPM8500) | (2 - LPM7820) | (2 - MAS6800) | (2 - LPM9202) | (2 - LPM9451) | (2 - MLA5701) | (2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 1.80
Poznámky:
=>Všechny tratě, co jsem viděl byly výborné.  (1 - MLA6701)
=>Považuji za chybu slučovat H12 a D14 na stejnou trať. D14 by měly být s mapovou technikou na stejné úrovni jako H14, o několik kroků před H12.
Některé kontroly (hlavně 3.) byly pro H12 dost těžké.  (3 - VPM6601)
=>DH10 mi přijdou moc pěkné, je fajn, když u toho musí děti trochu přemýšlet. D12 bych zvolila vynechání 5. kontroly a LINIE mi přišla také pěkně postavená.  (2 - LPM9451)
=>Solidně postavené byly všechny tratě, co jsem zkoukl. Mládež kupodivu chyboval více v otevřeném lese při změnách směru v sítích průseků, než postupech a dohledávkách v porostech.  (1 - MLA5801)
=>Drobné odchylky směrných časů vítězů u některých kategorií, místo odchylek do 5 minut to dělalo do 10 minut. (JRM)  (2 - MLA5701)
=>myslím si, že H12 a D14 by neměli mít stejnou trať,
D14 by měli zvládat orientačně těžší tratě  (2 - NEJ7300)
=>(0 - LPM8500) | (0 - LPM7820) | (0 - MAS6800) | (2 - LPM9202) | (0 - VPM8807)

8. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 04. 05. 2014
Centrum: chatová osada Třídomí
Pořadatel: BSO
Stránky závodu: www.obsokolov.cz
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická.
Mapa: Třídomí, 1:10 000.
Terén: podhorský podmáčený terén, množství vodotečí a klacků pod nohama se sítí komunikací.
Závod hodnotilo: 7 lidí

Celková vážená známka: 1.88


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 1.60
Poznámky:
=>Kvalitně postavené. U H21 bych vypích postup na 5tku, kdy seběh terénem ve vysoké rychlosti vyžadoval soustředěnost a volbu na 13 tku. Ostatní postupy byly také dobré, jen těch zásadnějších voleb mohlo být více.  (1 - LPM8500)
=>Čekal jsem trochu zásadnější volby. Třeba nejdelší postup 2-3 v H35 byl spíš o udržení stopy než o volbě, ale i to má smysl. Takže celkově OK.  (2 - VPM6601)
=>H21 Moc pěkný - volby postupů jak mají být - ostatní nechť se inspirují  (1 - LPM7820)
=>Jeden z mála terénů (další určitě Lazy), kde se dá během závodu postavit několik postupů se smysluplnou volbou.  (1 - MAS6800)
=>(2 - VPM8807) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21 - dlouhé postupy byly zároveň náročné po celou dobu na mapování  (1 - LPM7820)
=>(2 - LPM8500) | (2 - VPM6601) | (2 - VPM8807) | (2 - MAS6800) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - LPM8500) | (2 - VPM6601) | (2 - LPM7820) | (2 - VPM8807) | (2 - MAS6800) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Celkově pěkná trať, oblastní nadprůměr. Oceňuju hlavně delší postupy i když nebyly se zásadní volbou  (1 - VPM8807)
=>hodnotím, jako letos nejlepší klasickou trať - H35  (2 - NEJ7300)
=>(2 - LPM8500) | (2 - VPM6601) | (2 - LPM7820) | (2 - MAS6800) | (2 - LPM9202)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Ta nevybarvená louka mě zaskočila opravdu jen na malý okamžik.  (2 - VPM6601)
=>Pěkně vedené tratě  (1 - LPM7820)
=>Bohužel při "obíhačce" z 12->13 se šlo téměř přes kontrolu 14, ale byl jsem asi jediný.  (0 - MAS6800)
=>(2 - LPM8500) | (2 - VPM8807) | (2 - LPM9202) | (2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Opět sloučená H12 a D14!!!
Pro kluky H12 krásná trať, holky D14 by zasloužily o stupínek obtížnější. Je to vidět i z porovnání H14 - D14, kde by měl být rozdíl jen v délce, ale tady je zřetelný rozdíl i v technické náročnosti (H14 se mi líbí).
Také D12 by mohla být lehce těžší - víc se blíží k H10, ale orientačně by správně měla být na úrovni H12.  (3 - VPM6601)
=>Pěkné a náročné tratě dětí. V H35 je podle mě kontrola 12 navíc.  (2 - LPM7820)
=>H12 a D14 viz. SO  (2 - NEJ7300)
=>(0 - LPM8500) | (0 - VPM8807) | (0 - MAS6800) | (0 - LPM9202)

E1 JT - Jarní trojúhelník

Datum: 30. 05. 2014
Centrum: Mariánské Lázně - stadion Viktorie
Pořadatel: MLA
Stránky závodu: mlok.wz.cz/trojuhelnik/2014/trojuhelnik14.htm
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: sprint
Mapa: Úšovický potok, 1:5 000, E = 2m, jaro 2014, rozměr A4, Bartoš, Bína, Fišák, Macura Jan, Milota.
Terén: kombinace lázeňského parku (rovinatý, průběžný), městské zástavby a přilehlého lesa (kopcovitý, obtížněji průběžný).
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 2.00


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>na trati D21 nebylo moc voleb  (3 - LPM9451)
=>DÁVÁM 1 ZA MIX - PARK, LES, MĚSTO  (1 - NEJ7300)
=>(2 - LPM9202) | (2 - ONO4201)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - LPM9451) | (2 - LPM9202) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - LPM9451) | (2 - LPM9202) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>že je to sprint připomínala mapa, terén a startovní interval, ale parametry a výsledný čas? 25 - 30 minut mi přijde na sprint poněkud moc  (3 - LPM9451)
=>(2 - LPM9202) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - LPM9451) | (2 - LPM9202) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(0 - LPM9451) | (2 - LPM9202) | (0 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

9. závod žebříčku Západočeské oblasti (OM na klas. trati, E2 JT)

Datum: 31. 05. 2014
Centrum: Tři Sekery, část Malé Krásné
Pořadatel: MLA
Stránky závodu: mlok.wz.cz/trojuhelnik/2014/trojuhelnik14.htm
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasika.
Mapa: Kameniště, 1:15 000, E = 5m, jaro 2014, rozměr A4, Bartoš, Macura Jan, Macura Jaroslav, Michalec, Milota, Škroch.
Terén: les středoevropského charakteru, místy podmáčený, mírně kopcovitý, rozdílná průběžnost.
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 2.05


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: závod v pěkném běžecky místy náročném terénu. Volby byly hlavně o tom, zvolit si nejrychlejší stopu přes kořeny a vodoteče. Postavené na dobrém čtení mapy a držení směru. Zásadní volby na dlouhých postupech chyběly. Snad jen 4-5, to byl moc pěkný postup. Závod nepostrádal dynamiku - celkově hezky postavené.  (1 - LPM8500)
=>D21 - bez nějaké větší volby, kontroly č. 10 a 11 - proč?  (3 - LPM9451)
=>(2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Dostatečně náročné - vyžadovalo držet směr.  (1 - LPM8500)
=>orientační náročnost pěkná, opravdu to chtělo v některých místech buzolu  (2 - LPM9451)
=>(2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>Dohledávky, jak se na klasiku sluší, nebyly nikterak zašité a záludné.
Některé kontroly byly až dětské - H21, 9. a 15., ale u devítky = občerstvovačky se to dá pochopit.
Známka snížena pro kontrolu č. 14, kde nebylo něco v pořádku.
Relativně to sedělo, ale na postupu jsem držel vrstevnici i směr a dostal jsem se úplně někam jinam. Přeměřit jsem si to nebyl, ale vypovídající je už jen to, že na obpostupech 6 z 6 zakreslených závodníků tu kontrolu pohledalo podobným způsobem.  (3 - LPM8500)
=>10. kontrola u H35 byla na jiné světlince, mnohem blíže k cestě  (3 - NEJ7300)
=>(2 - LPM9451) | (2 - ONO4201)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - LPM8500) | (2 - LPM9451) | (0 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Vydávání map za začátkem orientace bylo matoucí a myslím, že si ho mohl pořadatel odpustit.
Nevím, jaký to mělo smysl, ale orientační či fyzickou připravenost závodníků to určitě neprověřilo, na to má stavitel k dispozici jiné prostředky.  (3 - LPM8500)
=>Přijde mi zvláštní dávat mapy až za mapový start. Děti většinou jdou a od lampionu si to rovnají a koukají kde co, tady neměly moc příležitost, protože vzaly mapu a nebyly na startu, ale už na trati...  (2 - LPM9451)
=>(2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(0 - LPM8500) | (0 - LPM9451) | (0 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

10. závod žebříčku Západočeské oblasti (E3 JT)

Datum: 01. 06. 2014
Centrum: Tři Sekery, část Malé Krásné
Pořadatel: MLA
Stránky závodu: mlok.wz.cz/trojuhelnik/2014/trojuhelnik14.htm
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasika.
Mapa: Kameniště, 1:15 000, E = 5m, jaro 2014, rozměr A4, Bartoš, Macura Jan, Macura Jaroslav, Michalec, Milota, Škroch.
Terén: les středoevropského charakteru, místy podmáčený, mírně kopcovitý, rozdílná průběžnost.
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 1.85


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 1.50
Poznámky:
=>H21: Odpovídala klasice se vším všudy - volby i fyzická náročnost. Změny směru i tempa. Postup na k. 19 vyžadoval i zručnost jak na překážkovou dráhu - pěkné zpestření.  (1 - LPM8500)
=>Moc pěkná klasika. Pěkné postupy na volbu i krátké a zajímavé kontroly na dohledávku.  (1 - LPM9451)
=>(2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: Dlouhé postupy podle mého mohly být vyváženější. Nakonec většina lidí volila podobně (podle obpostupů). Ale varianty tam byly, možná by nám to výkonnější závodníci ukázali, že to bylo výhodnější jít jinudy.  (2 - LPM8500)
=>(2 - LPM9451) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - LPM8500) | (2 - LPM9451) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - LPM8500) | (2 - LPM9451) | (2 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>některé průseky byli na mapě vyznačeny jako rozhraní , např. průseky u 1. kontroly H35 (asi 114)  (3 - NEJ7300)
=>(2 - LPM8500) | (2 - LPM9451) | (2 - ONO4201)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(0 - LPM8500) | (0 - LPM9451) | (0 - ONO4201) | (2 - NEJ7300)

11. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 14. 06. 2014
Centrum: Kralovice, Sport-kemp
Pořadatel: KRL
Stránky závodu: oz.kometakrl.cz/
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: krátká.
Mapa: Čertova skalka 2014, 1:10 000, E=5 m, stav 5/2014, formát A4.
Terén: mírně zvlněný, množství komunikací, hodně skalek, kamenů, detailů.
Závod hodnotilo: 2 lidí

Celková vážená známka: 2.00


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - ONO7200) | (2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - ONO7200) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - ONO7200) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - ONO7200) | (2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - ONO7200) | (2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(0 - ONO7200) | (2 - NEJ7300)

12. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 15. 06. 2014
Centrum: obec Hradecko, hospoda
Pořadatel: KRL
Stránky závodu: oz.kometakrl.cz/
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická.
Mapa: Pustý rybník 1:10 000, E=5 m, stav 5/2014, formát A4; 1:15 000 pro kategorie HD18 - HD35.
Terén: mírně zvlněný terén, místy členitý, dobře průběžný terén s hustou sítí komunikací, skalky a kameny, místy více rýh a vodotečí.
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 2.00


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: V lese plném cest se jim stavitel šikovně vyhnul. S volbama postupů to bylo skromnější, nejlepší byly 4-5 a 5-6. Trať byla pestrá na změnu směru i délky postupů.  (2 - LPM8500)
=>V tomto terénu bych klasiku stavět nechtěl. Oceňuji, že že se stavitel v rámci možností snažil, aby výsledek aspoň trochu jako klasika vypadal.  (2 - VPM6601)
=>Byl to takový příjemný běžáček. Ale proč ne. Volby postupů nějaké byly, i když se časově asi moc markantně nelišily.  (2 - MLA5801)
=>(0 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>H21: Ano náročnost byla odpovídající. Jen postup 1-2 byl vyloženě běžecký a bez volby.  (2 - LPM8500)
=>Snahu o delší postupy s volbou chválím, ale bohužel několikrát chyběl malý kousek a postupy by byly nezanedbatelně lepší. Příklady z H35:
- 2-3 myslím, že bylo možné postup upravit, aby to nebyla jasná obíhačka zleva po kraji pole.
- 6-7 stačilo 6. k. posunout kousek za kopec a už by to na 7 nebyla jasná cestovka zleva.  (3 - VPM6601)
=>mě to přišlo tak turisticky náročné H35  (3 - NEJ7300)
=>Osobně bych zkusil závod trochu ztížit zdvojením některých kontrol na kratší postup se změnou směru, aby závodník byl nucen změnit tempo. Takhle se to dalo pořád valit a člověk se vždycky někde cestou srovnal.  (2 - MLA5801)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>H21: bez výhrad  (2 - LPM8500)
=>Některé kontroly byly na hraně, možná i za hranou (v H35 hlavně 9 a 10). Bez podrobnějšího průzkumu na místě si to ale netroufnu jednoznačně posoudit.  (2 - VPM6601)
=>Neviděl jsem zásadnější problém. Snad jen v závěru ty předposlední kontroly byly v takovém houbařském prostoru, kde to vždycky bude trochu na tušáka.  (1 - MLA5801)
=>(2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>H21: Zbytečný byl závěrečný pytlík 13-17, délka tratě se dala natáhnout i v mnohem zajímavější části (třeba kopec okolo desítky).  (3 - LPM8500)
=>V tomto typu terénu by se určitě nikdo nezlobil ani za krátkou "middlovou" pasáž v nejzajímavější části terénu (šutry v SZ části mapy).  (3 - VPM6601)
=>Laťka nastavená na začátku vydržela až do konce.  (1 - MLA5801)
=>(2 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Nedostatečná kvalita tisku mapy v měřítku 1:15 000  (3 - VPM6601)
=>OK  (1 - MLA5801)
=>(2 - LPM8500) | (2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 1.50
Poznámky:
=>Neděle není na OB postupy, takže jen D12 - obtížnost o trochu vyšší (2-3), ale ještě v mezích, a hlavně bez záludností.
Jediná drobná připomínka - jasná varianta postupu na 1. k. pro méně orientačně zdatné děti je po silnici.  (1 - VPM6601)
=>Neměl jsem možnost shlédnout. Čekal jsem tratě na obpostupy.  (0 - MLA5801)
=>(0 - LPM8500) | (2 - NEJ7300)

E1 Sedmihoří

Datum: 04. 07. 2014
Centrum: Miřkov
Pořadatel: LPM
Stránky závodu: lpm.zcu.cz/sedmihori/
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: krátká trať.
Mapa: 1:10 000, 5 m, květen 2013, revize 2014, ISOM 2000, Aleš Hejna, www.olles.cz, Fanda Kolovský, V. Bohuslav, A4, mapy nebudou upraveny vodovzdorně, možnost úpravy mapy před startem.
Terén: V okrajových částech kopcovitý terén s množstvím žulových balvanů a kamenitým povrchem. Ve střední části rovinatý, místy podmáčený les. Množství cest a průseků.
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 1.90


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Nebál bych se na tratích použít smyčky a křížení. Např. využít celý pás kolem vodoteče západně od startu k oběma cestám a smyčky v nejhezčí oblasti závěrečných kontrol. Možná tomu bránila stavba dalších etap nebo omezení lesáků? JRM  (2 - MLA5701)
=>Middle, jak má vypadat  (2 - VPM6601)
=>(2 - VPM8807) | (2 - ONO4201)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 1.50
Poznámky:
=>Terén v podstatě nabízí možnosti náročných postupů. Vůbec (na rozdíl od některých komentářů v lese) jsem neviděl problém v generalizaci mapy. JRM  (1 - MLA5701)
=>Nejen změna směru, střídání delších a kratších postupů, ale i změna terénu, vše důsledně mimo cesty, a dokonce i s volbou postupu.  (1 - VPM6601)
=>(2 - VPM8807) | (2 - ONO4201)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Mám pochybnosti o 117 (z mapy tomu nerozumím ani v klidu po závodě), 140 (drobná pochybnost, zda nebyla trochu víc na SV) a 142 (neidentifikovatelný kámen mezi kameny v tmavě zeleném strmém svahu), ale na místě jsem to moc nezkoumal.  (2 - VPM6601)
=>(2 - MLA5701) | (2 - VPM8807) | (2 - ONO4201)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Asi bych si jako stavitel zkusil prosadit, abych mohl úvodní část tratí táhnout až na odvrácenou tranu kopce. 1 - 2 postupy šikmo přes hřbet by náročnost ještě o trochu zvedly.  (2 - VPM6601)
=>(2 - MLA5701) | (2 - VPM8807) | (2 - ONO4201)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>I když to podle úhloměru nevypadá, na 5. k. H35 reálně ostrý úhel byl (odběh předchozích závodníků od kontroly hodně pomohl). Naopak 13. k., kde je úhel na mapě menší, je v reálu OK.  (2 - VPM6601)
=>Zadny nejsou vsechno perfektne zorganizovano, bezelo to supr.  (2 - VPM8807)
=>(2 - MLA5701) | (2 - ONO4201)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Dětské tratě O.K., podle mě to bylo tak akorát a rozlišilo kvalitu děcek.
JRM  (2 - MLA5701)
=>Dětské tratě OK  (2 - VPM6601)
=>(0 - VPM8807) | (0 - ONO4201)

13. závod žebříčku Západočeské oblasti (E2 Sedmihoří)

Datum: 05. 07. 2014
Centrum: Miřkov
Pořadatel: LPM
Stránky závodu: lpm.zcu.cz/sedmihori/
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická trať.
Mapa: 1:15 000; do DH14 a od DH45 1:10 000, 5 m, květen 2013, revize 2014, ISOM 2000, Aleš Hejna, www.olles.cz, Fanda Kolovský, V. Bohuslav, A4, mapy nebudou upraveny vodovzdorně, možnost úpravy mapy před startem.
Terén: V okrajových částech kopcovitý terén s množstvím žulových balvanů a kamenitým povrchem. Ve střední části rovinatý, místy podmáčený les. Množství cest a průseků.
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 2.30


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>Dávám 2 s mínusem. Myslím si,že při dodržení charakteru klasiky se mohly dlouhé postupy vybalancovat tak, aby byly víc varianty terén nebo cesta. U mé tratě dosud u některých postupů naopak nevím, která obíhačka byla rychlejší (S-1,1-2,6-7,7-8). Na druhou stranu chápu problematiku stavby limitovanou rozdělením lesa pro jednotlivé etapy. Proto výsledná 2. JRM  (2 - MLA5701)
=>Koncepci H35 jsem moc nepochopil. Kopcům se buď vyhýbala, nebo se lezlo kolmo nahoru.
Výsledek - volba postupů vyvolaná terénem se téměř nekonala.  (3 - VPM6601)
=>H65-úsek 4-5-6-7 špatně volená trať i kontroly - kontroly lehké, kontrola 5 hned za silnicí, od 4 nemuselo se mapovat, protiběžné postupy 5-6-5 a na 7 jednoznačný postup po silnici a cestách. Mezi 6 a 7 měla být kontrola "odtahovací".  (4 - ONO4201)
=>(2 - VPM8807)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>I když se to nezdá, problémy orientace byly právě v jednodušších postupech a nutností zpomalením v některých dohledávkách. Podle OB postupů tam měli lidi problémy s domapováním (zpomalením) a česali.
JRM  (2 - MLA5701)
=>Sedmihoří umožňuje výrazně zajímavější závod.  (3 - VPM6601)
=>viz 1)  (3 - ONO4201)
=>(2 - VPM8807)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Bez připomínek  (2 - VPM6601)
=>(2 - MLA5701) | (2 - VPM8807) | (2 - ONO4201)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 3.00
Poznámky:
=>U mé kategorie pro ty, kdo obíhal zprava po cestě na K1 při dohledávce protiběh předchozího závodníka, který volil na K2 postup zleva. Protože K1 byla těžší na dohledávku, mohlo to pomoci. Obdobně např. K2 u H16, H40, H45 u voleb postupu zprava nabíhá do odběhu od kontroly. Nevím, kolik kontrol bylo v lese, jestli se mohly postavit kontroly na odtažení za K2 a z ní plánovat další postup. JRM  (2 - MLA5701)
=>H35: 1-2 asfalt bez relevantní varianty, 2-4 tupá dřina rovně na kopec, přitom se nabízely zajímavé volby postupů za vrchol  (3 - VPM6601)
=>Skoda prespolaku na 4 kontrolu (pokud si dobre pamatuju) myslim, ze dlouhej postup by se v tomhle ternu dal vymyslet urcite zajimavejsi ;-)  (3 - VPM8807)
=>viz 1)  (3 - ONO4201)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>I přes předchozí si myslím, že v éto etapě spíš připomníka k regulérnosti směřuje na nedodržení soutěžního řádu oblasti - klasika s intervalem startu pro všechny 2 minuty. Chápu u nabitých kategoriích, u těch, kde bylo pod 40 lidí se dalo jít na 3 minuty. JRM  (2 - MLA5701)
=>Bez připomínek  (2 - VPM6601)
=>(2 - VPM8807) | (2 - ONO4201)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Myslím si, že v porovnání se závody, které jsem letos hodnotil za 3 to bylo lepší, ta 2 je s přimhouřením i toho kuřího oka na noze. JRM  (2 - MLA5701)
=>Řada tratí byla hodně pěkných, některé se naopak nepodařily podobně jako H35.  (2 - VPM6601)
=>(2 - VPM8807) | (0 - ONO4201)

14. závod žebříčku Západočeské oblasti (E3 Sedmihoří)

Datum: 06. 07. 2014
Centrum: Miřkov
Pořadatel: LPM
Stránky závodu: lpm.zcu.cz/sedmihori/
Kreslení postupů: odkaz
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická trať.
Mapa: 1:15 000; do DH14 a od DH45 1:10 000, 5 m, květen 2013, revize 2014, ISOM 2000, Aleš Hejna, www.olles.cz, Fanda Kolovský, V. Bohuslav, A4, mapy nebudou upraveny vodovzdorně, možnost úpravy mapy před startem.
Terén: V okrajových částech kopcovitý terén s množstvím žulových balvanů a kamenitým povrchem. Ve střední části rovinatý, místy podmáčený les. Množství cest a průseků.
Závod hodnotilo: 3 lidí

Celková vážená známka: 2.25


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Některé postupy byly v podstatě po hřebeni, možná bych to převáděl přes hřeben víc cik-cak (i když někteří hodnotitelé jak jsem četl by nejraději nelezli do kopců vůbec). JRM  (2 - MLA5701)
=>H65-Naprosto špatně postavené veteránské tratě - velmi těžké fyzicky, jednoduché orientačně!!!
Např. start-1 po silnici, na 2 postup přes hřeben-jednoduchý orientačně. 2-3-4 trošku mapy, 4-5 orientačně zajímavý postup, ale opět přes hřeben, 5-6 opět zprátky na hřeben, pak jen cestovka!!!
6-7-8-9-10 přiměřený terén, ale dost jednoduché orientačně.  (4 - ONO4201)
=>(2 - VPM8807)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>posledni 3 kontroly bezak po ceste, ale da se pochopit, jednak v prostoru jiz byly pulcikove stafety a druhak v teto fazi zavodu clovek uz ani nevidi, natoz aby mapoval ;-)  (2 - VPM8807)
=>viz 1)  (4 - ONO4201)
=>(2 - MLA5701)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - MLA5701) | (2 - VPM8807) | (2 - ONO4201)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>... i fyzicky ;-)  (1 - VPM8807)
=>viz 1)  (4 - ONO4201)
=>(2 - MLA5701)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Opět jako v E2 připomínám, že klasika má být se startovním intervalem 3 minuty a výše a opět doplňuji, že 2 minuty beru u kategorií nad 40 startujících, jinak se to určitě dalo postavit na více rozběhovek a intervalem po 3 minutách. JRM  (2 - MLA5701)
=>Stavitel mohl zvazit 2 obcerstvovacky (11km v 31 stupnich je vrazda)  (2 - VPM8807)
=>viz 1)  (3 - ONO4201)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 3.00
Poznámky:
=>Revidoval jsem děti a dorost, nemám zvláštní připomínky. U vetošů jsem se díval na parametry a dosažené časy vítězů - v podstatě se to všude vešlo do doporučených časů i převýšení 4% z délky tratě (párkrát mírně víc). Borci z jiných oblastí to zaběhli, proto já to na zhoršení známky nevidím. JRM  (2 - MLA5701)
=>H70 - jako H65, trošku přiměřenější a kvalitnější.  (4 - ONO4201)
=>(0 - VPM8807)

E1 West cup

Datum: 29. 08. 2014
Centrum: Rájec
Pořadatel: NEJ
Stránky závodu: westcup.nejdek.net
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: krátká.
Mapa: mapy Rájec 2014, 1:10 000. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Terén: podhorský, kopcovitý s poměrně hustou sítí komunikací a členitostí porostu velké množství kupek , kamenů i velkých skalních útvarů.
Závod hodnotilo: 6 lidí

Celková vážená známka: 2.35


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>Co se týče změn směru, tempa apod., tak by to bylo na jedničku. Celkem se mi to líbilo. Ani přes odstřihnutý konec kvůli chybějícím kontrolám se to ale mnohde nedostalo na směrné časy. 5 km dostávají H21A na republikových závodech, ne D35 nebo H45.  (2 - MLA5801)
=>Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým bodům, bohužel, takové závody by měli stavět zkušení závodníci s velkými zkušenostmi se stavbou tratí a pořádáním vícedenních závodů.  (3 - ONO4201)
=>Dost dlouhá krátká...  (3 - MLA9306)
=>Směrný čas na Krátké v H21 je 35. Moc dlouhé.  (3 - LPM9202)
=>H21 Pěkná krátká, změny tempa byly, dobře využity terénní záludnosti a překážky, oceňuji i to že se relativně šetřilo na převýšení.  (2 - LPM7820)
=>(2 - VPM6902)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - MLA5801) | (2 - VPM6902) | (2 - ONO4201) | (2 - MLA9306) | (2 - LPM9202) | (2 - LPM7820)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>Kvůli těm chybějícím, by to správně mělo být za pět. Ale není to stavitelská chyba, nýbrž organizační. Co se týče mé trati: 120 byla buď špatně, nebo tam vyrostl najednou vysoký bílý les. Naštěstí lampión svítil, tak jsem se mapováním nezabýval. 114 svítila mezi náletovými smrčky, bažinka nikde. Asi vyschla. Přitom okolo byly pěkné zmapované šutry.  (2 - MLA5801)
=>Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým bodům, bohužel, takové závody by měli stavět zkušení závodníci s velkými zkušenostmi se stavbou tratí a pořádáním vícedenních závodů.  (3 - ONO4201)
=>Až na k. 8 (146), kde jsem si podle mapy a buzoly nebyl vůbec jistý.  (2 - MLA9306)
=>Některé kontroly nesmyslně zašité v hustníku. Člověk měl co dělat se k ní dostat.  (3 - LPM9202)
=>H21 Minimálně 2 kontroly byly na jiných objektech, nebo schovány o kus dál. Stavitel by měl při stavbě kontroly ověřit ještě z jiné strany, že našel správný objekt v hustníku a stavitel kontroly pak musí najít lísteček.  (4 - LPM7820)
=>(2 - VPM6902)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Trať jako celek byla vyhovující.  (2 - MLA5801)
=>Závod byl poznamenán chybou pořadatelů, kdy nebyly v lese poslední 2 kontroly, což ve svém hodnocení ignoruji a trať jako celek, včetně posledních 2 kontrol byla pěkně vedena.  (2 - LPM7820)
=>(2 - VPM6902) | (2 - ONO4201) | (2 - MLA9306) | (2 - LPM9202)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 3.50
Poznámky:
=>CHYBĚLY KONTROLY  (4 - VPM6902)
=>Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým bodům, bohužel, takové závody by měli stavět zkušení závodníci s velkými zkušenostmi se stavbou tratí a pořádáním vícedenních závodů.  (4 - ONO4201)
=>Chybějící 1. kontrola => posunutí startu H21, přičemž někteří závodníci startovali podruhé a někteří snad doběhli i bez ní ?!
A další chybějící kontroly v závěru závodu.
Neregulérní závod.  (5 - MLA9306)
=>Chyběly dvě kontroly v závěru.  (4 - LPM9202)
=>H21 Odběh z mapového startu byl v ostrém úhlu a do hustníku, což svádělo k opuštění povinného úseku dříve, dokonce nejlépe hned na startovní čáře a kus po cestě.  (2 - LPM7820)
=>(2 - MLA5801)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Třetí kontrola u HD12 (121) mi přišla těžká i pro mne. Mezičasy dětí to potvrzují. Pohledali i zkušení veteráni v H55.  (2 - MLA5801)
=>(2 - VPM6902) | (0 - ONO4201) | (0 - MLA9306) | (0 - LPM9202) | (0 - LPM7820)

15. závod žebříčku Západočeské oblasti (E2 West cup)

Datum: 30. 08. 2014
Centrum: Rájec
Pořadatel: NEJ
Stránky závodu: westcup.nejdek.net
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická trať.
Mapa: mapy Rájec 2014, 1:10 000. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Terén: podhorský, kopcovitý s poměrně hustou sítí komunikací a členitostí porostu velké množství kupek , kamenů i velkých skalních útvarů.
Závod hodnotilo: 6 lidí

Celková vážená známka: 2.23


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 1.50
Poznámky:
=>Většina tratí od staršího dorostu výše byla zbytečně brutální. Chyběl nápad. Prostě kros. Směrné časy (byl to přece zpč. žebříček) pro Západočechy o hodně překročeny.  (4 - MLA5801)
=>Od stolu vypadá H21 jako moc pěkná klasika. Škoda, že jsem ji musel vynechat..  (1 - MLA9306)
=>Pořádná klasika.  (1 - LPM9202)
=>H21 Moc pěkná klasika - sice byla fyzicky těžší než by měla být, aby odpovídala směrnému času, ale výborně využila možnosti celého prostoru mapy. Voleb postupů bylo dostatek a byly náročné na zhodnocení výhodnosti.  (1 - LPM7820)
=>(2 - VPM6902) | (2 - ONO4201)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.33
Poznámky:
=>Orientační náročnost bych zvýšil ubráním pár desítek vrstevnic a postavením závodu víc na volbu a běh.  (3 - MLA5801)
=>Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým bodům, bohužel, takové závody by měli stavět zkušení závodníci s velkými zkušenostmi se stavbou tratí a pořádáním vícedenních závodů.  (3 - ONO4201)
=>Dlouhé postupy byly zároveň mapově náročné.  (1 - LPM7820)
=>(2 - VPM6902) | (0 - MLA9306) | (2 - LPM9202)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.67
Poznámky:
=>Houbařské kontroly 145, 102 a zvláště 137 bych nedal v žádném typu závodu ani elitě. Nechtěl bych být sežrán.  (3 - MLA5801)
=>pěkné těžké, ale přesné dohledávky  (1 - VPM6902)
=>V H65 5.kontrola byla v místě, kde mapa je nečitelná a má chyby. Tím pádem neseděla vrstevnicově ani 6. kontrola.  (3 - ONO4201)
=>H21 Opět se našla minimálně jedna kontrola, která byla na vedlejším objektu.  (3 - LPM7820)
=>(0 - MLA9306) | (2 - LPM9202)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Náročná byla v každém případě. U H35 bylo v popisu 154 výškových metrů. Spočítáno ručně po čáře: 500! V reálu pak zdoláno reálně 400. Nemálo dospělých to cestou zabalilo. Někteří pro tomto testu fyzické a psychické odolnosti na neděli rezignovali. Řešení bych měl: A. F. bych už nedal stavět žádný závod. Eventuálně bych to jako hlavní rozhodčí pořádně proškrtal.  (3 - MLA5801)
=>bylo to náročné a to je u klasiky správně  (1 - VPM6902)
=>H21 poslední stráň na konci trati už asi nemusela obsahovat tak dlouhý pytlík.  (2 - LPM7820)
=>(2 - ONO4201) | (0 - MLA9306) | (2 - LPM9202)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Těžko může být regulérní, když dospělý závodník(ci) běží do oblasti kontroly nějakých šest sedm minut a pak stejný - nebo i delší - čas houbaří v naprosto nepřehledném terénu. A že takto postižených nebylo málo.  (3 - MLA5801)
=>(2 - VPM6902) | (2 - ONO4201) | (0 - MLA9306) | (2 - LPM9202) | (2 - LPM7820)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 3.00
Poznámky:
=>Viděl jsem pár veteránských tratí. Platí, co bylo zmíněno výše. Celý závod působil dojmem "děláno od stolu" bez návštěvy lesa. Fyzicky to je extrémně náročný terén a nelze předpokládat směrné časy jako ve zvlněném dobře průběžném lese někde u Plzně.  (3 - MLA5801)
=>tratě byly v některých kategoriích dost dlouhé  (3 - VPM6902)
=>(0 - ONO4201) | (0 - MLA9306) | (0 - LPM9202) | (0 - LPM7820)

16. závod žebříčku Západočeské oblasti (E3 West cup)

Datum: 31. 08. 2014
Centrum: Rájec
Pořadatel: NEJ
Stránky závodu: westcup.nejdek.net
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická trať.
Mapa: mapy Rájec 2014, 1:10 000. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Terén: podhorský, kopcovitý s poměrně hustou sítí komunikací a členitostí porostu velké množství kupek , kamenů i velkých skalních útvarů.
Závod hodnotilo: 6 lidí

Celková vážená známka: 1.68


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 1.25
Poznámky:
=>Řekl bych, že to byl jeden z nejlépe postavených závodů tohoto typu. A to se nezávodilo na nějaké rovině. Vhodnou volbou šlo ušetřit spoustu vrstevnic.  (1 - MLA5801)
=>perfektně postavené, téměř 80% závodníků volilo jiné pořadí  (1 - VPM6902)
=>V mapě není znát téměř neprůchodnost některých pasek - kvůli ostružinám a atd. např. mezi kontrolami 134 a 124, mezi kontrolou 133 a cílem atd. Nerbylo tedy možno zvolit nejlepší postupyx, vždy čekalo nečekané překvapení.
Pro H65 zbytečně těžké traverzy a postupy po spádnicích v prudkých svazích.  (3 - ONO4201)
=>Mnohem vydařenější free-order než loni. Líbilo se mi, že člověk se musel rozhodnout hned na startu (a samozřejmě jsem začal špatně), protože ani 1. kontrola nebyla povinná.  (1 - MLA9306)
=>H21 Dobře postavený free-order, čehož důkazem, je výsledek vítěze a ztrát ostatních - dalo se to dobře vymyslet.  (1 - LPM7820)
=>(2 - LPM9202)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Mně to přišlo akorát. Po té sobotě to působilo jako orientační ozdravné lázně.  (2 - MLA5801)
=>(2 - LPM9202) | (2 - VPM6902) | (2 - ONO4201) | (2 - MLA9306) | (2 - LPM7820)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.25
Poznámky:
=>Dohledání bylo vcelku bezproblémové. Přesto bych jich pár dal na transparentnější místa. Tento závod by měl být hlavně o strategii, ne o dohledávce nebo krosení nějaké zapráskané části lesa. Ale byly to jen drobnosti.  (2 - MLA5801)
=>Pro H65 kontrola 134 naprosto protismyslná - protiběžná, v těžkém terénu, určitě by se našly kontroly daleko lepší.  (3 - ONO4201)
=>Opět s jedinou výjimkou - k. 137. Nepochopitelné svinstvo, ve kterém se od západu nechalo hledat jen podle náhody. Mapa lže - tam nebylo nic průchodného. 50 metrů 15 minut.  (3 - MLA9306)
=>(2 - LPM9202) | (2 - VPM6902) | (2 - LPM7820)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Líbilo se mi, že když si to člověk dobře poskládal, tak tam měl dost rychlých obíhaček, ale přišel si na své i při orientaci po čáře nebo po vrstevici. Bylo to zajímavé po celou dobu.  (2 - MLA5801)
=>Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým bodům, bohužel, takové závody by měli stavět zkušení závodníci s velkými zkušenostmi se stavbou tratí a pořádáním vícedenních závodů.  (3 - ONO4201)
=>(2 - LPM9202) | (2 - VPM6902) | (2 - MLA9306) | (2 - LPM7820)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Co se týče možných protiběhů, tak by to mělo být za pět. Což je ale vzhledem k typu závodu nesmysl.  (1 - MLA5801)
=>Nebudu se vyjadřovat k jednotlivým bodům, bohužel, takové závody by měli stavět zkušení závodníci s velkými zkušenostmi se stavbou tratí a pořádáním vícedenních závodů.  (3 - ONO4201)
=>(2 - LPM9202) | (2 - VPM6902) | (2 - MLA9306) | (2 - LPM7820)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 1.50
Poznámky:
=>Něco jsem viděl. Překvapila mne trať H12, D14. Našel jsem tam krásný, možná ideální postup, který ale možná nikdo nešel. Dost jsem si s tím lámal hlavu. V závodě bych na to asi nepřišel.  (1 - MLA5801)
=>(0 - LPM9202) | (2 - VPM6902) | (0 - ONO4201) | (0 - MLA9306) | (0 - LPM7820)

17. závod žebříčku Západočeské oblasti (15. Šumavský kufr)

Datum: 20. 09. 2014
Centrum: Opolenec
Pořadatel: CST+KSH
Stránky závodu: oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2572
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: krátká trať.
Mapa: Borovina 2, 1:10 000, stav léto 2014.
Terén:
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 1.85


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 1.50
Poznámky:
=>Vzhledem k tomu, že se jednalo v podstatě o jeden pořádný kopec, tak jsem čekal nějakou nezáživnou sodu, ale nakonec jsem byl docela příjemně překvapený.  (1 - MLA5801)
=>Pěkné změny směrů, krátkých a dlouhých postupů. Líbilo se mi to.  (2 - LPM9451)
=>Dost odvazne nacpat 1/4 kontrol trate na petnik do svahu, ktery uplne 100% nesedi ;-)  (2 - VPM8807)
=>líbilo se mi to  (1 - VPM6902)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - MLA5801) | (2 - LPM9451) | (2 - VPM8807) | (2 - VPM6902)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Drobné mouchy by se asi našly. Třeba ta prohlubeň ve svahu zarostlém borůvčí - to je vždycky tak trochu na tušáka - nebo ta pidihromádka šutrů vydávaná za skupinu kamenů navíc v porostově dost nečitelné části. V těch terénních detailech, kde bylo pár kontrol bych klidně použil něco složitějšího. Takhle to bylo vždycky na okraji a nešlo to nenajít na první pokus.  (2 - MLA5801)
=>Dobře viditelné kontroly.  (2 - LPM9451)
=>vhodné vzhledem k terénu, určitě se dali kontroly dobře zašít, ale to se nestalo  (1 - VPM6902)
=>(0 - VPM8807)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Ta poslední pětina závodu šla určitě ještě trochu ztížit. Bylo tam pár stovek metrů přespoláku a pak už jen jedna lehkoučká kontrola.  (2 - MLA5801)
=>Líbilo se mi využití kopce, kdy se směrem nahoru stále mapovalo a kope se spíš obíhal.  (2 - LPM9451)
=>Umisteni nektery kontrol v blizkosti novych pasek z nabehove stran  (2 - VPM8807)
=>(2 - VPM6902)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Ve dvou případech jsem měl hledat kontrolu v bílém lese, leč prodíral jsem se tam minimálně ve světlezelené.  (2 - MLA5801)
=>Pěkně zvládnutý závod.  (2 - LPM9451)
=>(2 - VPM8807) | (2 - VPM6902)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Škoda, že si nemůžeme tratě prohlédnout na obpostupech.  (2 - LPM9451)
=>žákovské kategorie byly možná dosti těžší  (3 - VPM6902)
=>(2 - MLA5801) | (0 - VPM8807)

18. závod žebříčku Západočeské oblasti (15. Šumavský kufr)

Datum: 21. 09. 2014
Centrum: Zálesí
Pořadatel: KSH+CST
Stránky závodu: oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2574
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická trať.
Mapa: Zahájený, stav po revizi léto 2014, 1:15 000 (10 000).
Terén:
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 1.88


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Proběhli jsem se, což o to, ale očekával jsem nějaké delší a zajímavější postupy na volbu. Myslím, že jsme to v kategorii šli tak nějak všichni stejně.  (2 - MLA5801)
=>Bez větších voleb na postupech.  (2 - LPM9451)
=>Nebyla zasadni volba pstupu  (2 - VPM8807)
=>(2 - VPM6902)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>mohla být těžší, škoda, že nebyly využity některé těžší pasáže na mapě  (3 - VPM6902)
=>(2 - MLA5801) | (2 - LPM9451) | (2 - VPM8807)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Menší výhradu bych měl ke dvěma třem kontrolám skalního charakteru. V tom černém mumraji tonešlo jednak rozluštit a pokud tam člověk byl, tak nevěděl, jak se ke kontrole vůbec dostane a nebo jak od ní.  (2 - MLA5801)
=>(2 - LPM9451) | (2 - VPM8807) | (2 - VPM6902)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Jak už bylo řečeno výše, mohlo to být orientačně náročnější. Na trati H35 bylo třeba pár nezáživných cestovek pro HD10.  (2 - MLA5801)
=>Některé postupy byly pěkné, jiné zas vyloženě cesťáky.  (2 - LPM9451)
=>byla vyvážená, líbilo se  (1 - VPM6902)
=>(2 - VPM8807)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
--- nejsou žádné poznámky ---
=>(2 - MLA5801) | (2 - LPM9451) | (2 - VPM8807) | (2 - VPM6902)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 1.50
Poznámky:
=>Dětské tratě byly pěkné. Opět chybí obpostupy.  (2 - LPM9451)
=>pěkně postavené  (1 - VPM6902)
=>(0 - MLA5801) | (0 - VPM8807)

19. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 04. 10. 2014
Centrum: Velký Rybník
Pořadatel: ONO
Stránky závodu: oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2580
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická trať.
Mapa: Čihadlo 2013.
Terén:
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 3.03


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 3.00
Poznámky:
=>Z té klasiky to mělo akorát délku. No, asi dvě volby tam možná byly.  (3 - MLA5801)
=>Bohužel terén sám o sobě neposkytuje příliš možností, pro zajímavé volby delších postupů, využíval bych mapu raději pro krátkou trať. U několika postupů byla snaha nabídnout volby alespoň na první pohled, ale ve finále šli všichni většinu stejně.  (3 - LPM7820)
=>Docela férovej přespolák
Bez voleb bez větší orientační náročnosti  (3 - VPM8807)
=>absence voleb postupů  (3 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 3.50
Poznámky:
=>Téměř všechny tratě připomínaly obtížností a stavbou nábor pro začátečníky. Lišilo se to pouze délkami. Jak zvýšit alespoň trochu zvýšit orientační náročnost? Nedávat značnou část kontrol na okraje luk a snažit se dostat většinu postupů do lesa i za cenu absence dlouhých postupů.  (3 - MLA5801)
=>Zlepšil bych výběr objektů pro kontrolu - kontrola na kopci se nemusí hledat. Objekt na pasece se hledá lehko, když je paseka vidět na dálku. Je dobré hledat objekty, ke kterým je nutno se promapovat.  (4 - LPM7820)
=>Zvážit možnost, většího využití orientačně náročnějšího prostoru u železnice.  (3 - VPM8807)
=>většina kontrol byla na krajíčku lesa u louky  (5 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Kontroly byl většinou transparentní. Snad jen ta prohlubeň v hustém podrostu na kraji louky byla houbařina.  (2 - MLA5801)
=>(2 - LPM7820) | (2 - VPM8807) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Celá trať byla orientačně velmi nenáročná. Vhodná pro milovníky prostého běhu. Zlepšení je popsáno v bodu 2.  (2 - MLA5801)
=>Trať nebyla orientačně náročná - i díky "nevhodné" mapě na klasiku.  (3 - VPM8807)
=>(2 - LPM7820) | (0 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>Orientační start byl neviditelný. Lampion vysoko a tak trochu za rohem. Nebyl jsem zdaleka sám, kdo ho přeběhl o nějakých 50 metrů až na asfaltový chodník, někteří o dalších sto až na louku. Prostě jsme běželi po fáborkách k lampionu, který se stále nedostavoval.  (2 - MLA5801)
=>H21 na kontrolu č.3 byla nejrychlejší volba přes kontrolu č. 5 - otočka trati mohla být lepší  (3 - LPM7820)
=>Umístění startu nic moc na rozběhovky (výběh pouze jedním směrem a to do louky, kde si člověk namapoval v podstatě celý závod)  (3 - VPM8807)
=>(2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 3.50
Poznámky:
=>Viděl jsem třeba HD10. Nic jednoduššího nešlo postavit. Nebyla šance na jakékoliv zkrácení nebo volbu. Časy tomu odpovídaly.  (3 - MLA5801)
=>absence voleb postupů extrémně jednoduché kontroly i postupy  (4 - NEJ7300)
=>(0 - LPM7820) | (0 - VPM8807)

20. závod žebříčku Západočeské oblasti

Datum: 05. 10. 2014
Centrum: Velký Rybník
Pořadatel: ONO
Stránky závodu: oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2583
Kreslení postupů: ---
Odchylky od směrných časů: odkaz
Další informace: Trať: klasická trať.
Mapa: Čihadlo 2013.
Terén:
Závod hodnotilo: 4 lidí

Celková vážená známka: 2.18


Hodnocení závodu

1) STAVBA TRATI odpovídala svými charakteristikami vypsanému formátu dle soutěžního řádu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Opet bez vyraznejsi voleb, je pravda, ze na podobne mape jedost tezke udela zavod, nicmene dalo by s enajit zajimavejsi postupy  (3 - VPM8807)
=>Občas jsem sice kopíroval postupy ze soboty, nicméně nějaké volby se na dlouhých i středně dlouhých postupech vyskytovaly.  (2 - MLA5801)
=>H21 - Terén je vhodnější pro krátkou trať, což ukázal tento závod. V první třetině byl dlouhý postup na 5. kontrolu již známý ze soboty, což citelně snížilo jeho zajímavost. Poslední třetina trati přešla v docela zajímavý middle, což je dobře, alespoň jsme si zamapovali.  (2 - LPM7820)
=>(2 - NEJ7300)

2) ORIENTAČNÍ NÁROČNOST byla dostačující vzhledem k terénu a mapě.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>Orientacne nenarocny  (3 - VPM8807)
=>(2 - MLA5801) | (2 - LPM7820) | (2 - NEJ7300)

3) UMÍSTĚNÍ KONTROL - kontrola byla jednoznačně dohledatelná podle mapy a buzoly.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>I v pasáži východně od železnice se ty na pohled obtížné kontroly daly podle mapy dohledat.  (2 - MLA5801)
=>H21 - Kontrola 6 kamenný srázek nad silnicí byla asi níž  (2 - LPM7820)
=>(2 - VPM8807) | (2 - NEJ7300)

4) CELÁ TRAŤ byla dostatečně orientačně náročná.

Průměrná známka: 3.00
Poznámky:
=>Nebyla dostatecne orientacne narocna  (3 - VPM8807)
=>První polovina připomínala trochu ten předchozí přespolák, druhá middlová část byla spíše pro fajnšmekry, které nějaká ta ostružina nebo hustník nerozhodí.  (2 - MLA5801)
=>první třetina byla příliš jednoduchá  (3 - LPM7820)
=>u H35, postup 7-8 extrémně nudný - kontrola za silnicí na kterou musí člověk narazit ať jde kudy chce. Dal bych jí před silnici. 8-9 zbytečný  (3 - NEJ7300)

5) REGULÉRNOST A KVALITA - trať neobsahovala místa, která měla dopad na regulérnost a kvalitu.

Průměrná známka: 2.00
Poznámky:
=>V některých místech na východ od železnice by si to zasloužilo lepší promapování. V mapě rovný les, v reálu dost zvln  (0 - MLA5801)
=>(2 - VPM8807) | (2 - LPM7820) | (2 - NEJ7300)

6) OSTATNÍ TRATĚ - orientační a fyzická náročnost byla odpovídající pro danou věkovou kategorii.

Průměrná známka: 2.50
Poznámky:
=>u kratších tratí absence voleb postupů  (3 - NEJ7300)
=>(0 - VPM8807) | (2 - MLA5801) | (0 - LPM7820)

Hodnocení kvality závodů
azitka@seznam.cz