ŽB 2010
OK Lokomotiva Pardubice --- ČSOS --- Obec Horní Bradlo --- ŽB v neděli (HVC)

Partneři závodu

ČSOB Pojišťovna

AITCOM

Hovorka Catering

Synthesia

Geovap


Partneři ČSOS

Giga sport

Lesy ČR

hummel

Toi-Toi

Žaket

Mizuno

T-MAPY

HSH sport

VAVRYS CZ

Nord service

Equica

Noname

Enervit

Mercuri

CCAgroup

Časopis Orientační běh

Rozpis

O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ
(37. ročník)

5. závod Žebříčku B – Čechy 2010 a veřejný závod v orientačním běhu na klasické trati

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení, IČ 26606747, Palackého 2547, 530 02 Pardubice
Datum konání: Sobota 19. června 2010
Centrum závodu: Horní Bradlo, část Vršov – louka u tábora Tesla (oddílové stany)
Funkcionáři: ředitel: Dušan Stránský
hlavní rozhodčí: Václav Farář, R1
stavitel tratí: Petr Fencl, R2
Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Způsob placení: při prezentaci
Kategorie: D10C, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, H10C, H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B
P (příchozí)
Do kategorií DH14B – 20B se mohou hlásit i závodníci, kteří jsou držiteli licence C. Nebudou pouze hodnoceni v žebříčku B-Čechy 2010.
Rozdělení do podkategorií D21 a H21 bude proveden k rozhodnému datu 31. 5. 2010.
Přihlášky: Přihláškový systém OB Haná (závodníci registrovaní v sekci OB), popř. na e-mail lpu@vco-ob.cz (neregistrovaní, případně zahraniční závodníci). Uzávěrka přihlášek je 31. května 2010, dodatečné přihlášky budou dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Vklady: DH21A,B,C 170 Kč
DH10C-14B, DH60B-, P 70 Kč
ostatní 150 Kč
Platby zasílejte na účet u Raiffeisenbank 1069724001/5500, VS 6XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře ČSOS.
Prezentace: Sobota 19. června 2010 od 9:30 do 11:00 hod. v centru
Mapa: Kategorie DH16 – 40: 1:15000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav 2010, autor Miroslav Nožička.
Ostatní kategorie: 1:10000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav 2010, autor Miroslav Nožička.
Mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén: Převážně dobře průběžný, porostově rozmanitý, osamocené kameny a skalky, rozmanité terénní detaily, síť komunikací.
Start 00: 11:30 hod.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum do 500 metrů
Centrum – start do 2 km
Centrum – cíl 0 metrů
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Ražení: Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.
Informace: http://lpu.cz/zb10, Dušan Stránský – mobil 602186200, e-mail: dusan.stransky@atlas.cz
Protesty: Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího (Václav Farář, 53012 Pardubice, Bartoňova 833).
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB 17. ledna 2010

V Pardubicích 16. ledna 2010

Dušan Stránský Václav Farář
ředitel závodu hlavní rozhodčí

Rozpis ke stažení
pdf, doc