Rozpis

O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ
Žebříček B-Čechy východ v orientačním běhu 2021 (1. a 2. závod)
Východočeský pohár

Datum konání: Sobota 29. 5. 2021 závod na klasické trati
Neděle 30. 5. 2021 závod na krátké trati
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, spolek (LPU)
Shromaždiště: Vysoká u Holic (50.0275594N, 16.0617817E)
Prezentace: V centru závodu:
sobota 9:30 – 11:30 hod.
neděle 8:30 – 9:30 hod.
Kategorie: D10C, D10N, D12C, D12D, D14B, D14D, D16B, D18B, D20B, D21B, D21D, D35B, D35D, D40B, D45B, D45D, D50B, D55B, D55D, D60B, D65B, D70B, D75B
H10C, H10N, H12C, H12D, H14B, H14D, H16B, H18B, H20B, H21B, H21D, H35B, H35D, H40B, H45B, H45D, H50B, H55B, H55D, H60B, H65B, H65D, H70B, H75B, H80B
HDR, P, T
Upozornění:
a) Na stejné trati běží kategorie D35B a D40B, D45B a D50B, D55B a D60B, D65B a D70B, H35B a H40B, H45B a H50B, H55B a H60B, H65B a H70B, H75B a H80B.
b) Podkategorie počítané do ŽB budou označeny „B“, do výsledků Vč. poháru se tyto výsledky započítají do podkategorií „C“.
Přihlášky: Do 23. 5. 2021 v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz).
Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Vklady:
klasická trať krátká trať
D/H21B 250 Kč 200 Kč
D/H14B 150 Kč 150 Kč
Podkategorie B D/H60 a starší 170 Kč 170 Kč
Ostatní podkategorie B 230 Kč 190 Kč
D/H10, D/H12, DH14D, H65D, HDR, P 80 Kč 80 Kč
Ostatní podkategorie D, T 110 Kč 110 Kč
Upozornění pro Vč. oblast – vklady v podkategoriích B: všichni závodníci v D21B a H21B platí 250 Kč (klasická trať) resp. 200 Kč (krátká trať); v ostatních kategoriích ti, kteří jsou přihlášeni do žebříčku B-východ, platí vklady ve výši vkladů do ŽB, ostatní platí vklady v souladu se společným rozpisem Vč. poháru (bude ručně opraveno v IS ORIS).
Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo P a HDR).
Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 1069724001/5500, VS 05xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS.
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště do 500 m
shromaždiště – start do 2000 m
shromaždiště – cíl 500 m
shromaždiště – ubytování do 10 km
Mapy: Sobota (klasická trať): pro kategorie H/D16 – 21 1:15000, E = 5m; pro ostatní kategorie 1:10000, E = 5m.
Neděle (krátká trať): 1:10000, E = 5 m.
Mapy na oba dny připravil Jan Potštejnský, stav duben 2021, mapový klíč ISOM 2017-2; po oba dny budou mapy vytištěny na papíru Pretex.
Terén: Převážně rovinatý terén s mírným převýšením a terénními detaily. Řada porostových detailů, hustá síť komunikací. Předchozí mapy: Blanická stráň (2016), Pětinoha 1 (1991), U tří pánů (1986).
Start: Intervalový – sobota 12:00 hod., neděle 10:00 hod.
Systém ražení: SportIdent, bezkontaktní ražení (lze použít všechny typy čipů SI).
Zapůjčení čipu SportIdent (ne SIAC): 40 Kč/závod.
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Karel Haas
Hlavní rozhodčí: sobota: Lukáš Hovorka, R2
neděle: Zuzana Klimplová, R1
Stavba tratí: sobota: Petr Zvěřina, R2
neděle: Petr Fencl, R2
Protesty: Dle Pravidel OB. Výše vkladu 400 Kč. Protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na lpu@vco-ob.cz.
Informace: http://lpu.cz/zb21; e-mail: zb21@lpu.cz
Služby: Bude zajištěn stánkový prodej občerstvení a hlídání dětí (školka).
Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze v tělocvičně s vlastními spacími pytli (100 Kč/os/noc), nutno objednat spolu s přihláškou.
Kontakty na možnosti ubytování na lůžku jsou na webové stránce závodu.
Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2021

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 4. 1. 2021

Lukáš Hovorka Zuzana Klimplová Karel Haas
hlavní rozhodčí sobota hlavní rozhodčí neděle ředitel závodu

Rozpis ke stažení
pdf, doc