Rozpis

Datum: Neděle 6. 1. 2019
Centrum: Pardubice, Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 (50.0362008N, 15.7896436E)
Prezentace: Do 9:45 hod. Závodníci platí vklad 30 Kč (neplatí závodníci z CHC, PHK, SHK a LPU).
Přihlášky: Do 1. 1. 2019, 23:59 přes systém ORIS (zobrazit včetně lokálních závodů)
Výjimečně na email: zhl19@lpu.cz
Terén: Městské centrum, městský park, vilová čtvrť, sídliště, sportovní a školské areály
Mapa: San Piego (měřítko 1:5000, e=2m, stav zima 2018). Mapa nebude vodovzdorně upravena.
Start: Intervalový, 00=10:00, vzdálenost do 500 m
Kategorie a orientační délky tratí: HE - 7 km
H - 5.5 km
HK - 4.0 km
DE - 5.5 km
D - 4.5 km
DK - 3.5 km
P (pro příchozí a malé děti) - 2 km
Délky tratí jsou pouze orientační, budou upřesněny v pokynech.
Razící systém: SportIdent, bude zapnut v režimu bezkontaktního ražení
Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Na webových stránkách závodu bude doporučeno, kde parkovat. Prosíme závodníky z Pardubic, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních prostředků, než je automobil (kolo, MHD, pěšky :-)).
Informace: http://lpu.cz/zhl19/
Upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek.
Funkcionáři: Hlavní pořadatel: Jan Žák
Omezení: Je zakázáno používat boty s hřeby.