Rozpis

Datum: Neděle 8. 3. 2020
Centrum: Pardubice, ZŠ Studánka (50.0371222N, 15.8033272E)
Prezentace: Do 9:45 hod. Závodníci platí vklad 30 Kč (neplatí závodníci z CHC, PHK, SHK a LPU).
Přihlášky: Do 3. 3. 2020, 23:59 přes systém ORIS (zobrazit včetně lokálních závodů)
Výjimečně na email: zhl20@lpu.cz
Terén: Les (70%), městská zástavba (30%).
Mapa: Studánka (1:7500, mapový klíč ISOM2000, e=2,5m, stav 2019) a Slovany (měřítko 1:4000, mapový klíč ISSOM2007, e=2m, stav zima 2017). Mapa nebude vodovzdorně upravena.
Start: Intervalový, 00=10:00, vzdálenost 700 m
Kategorie a orientační délky tratí: HE - 7,0 km
H - 5,0 km
HK - 3,5 km
DE - 6.0 km
D - 4,0 km
DK - 3,0 km
P (pro příchozí a malé děti) - 2,5 km
Délky tratí jsou pouze orientační, budou upřesněny v pokynech.
Razící systém: SportIdent, bude zapnut v režimu bezkontaktního ražení
Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Na webových stránkách závodu bude doporučeno, kde parkovat. Prosíme závodníky z Pardubic, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních prostředků, než je automobil (kolo, MHD, pěšky :-)).
Informace: http://lpu.cz/zhl20_3/
Upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek.
Funkcionáři: Hlavní pořadatel: Jan Fukátko
Prostor závodu: Les a čtvrť Studánka https://mapy.cz/s/jacepamufu.