Ukázky mapy

předchozí mapa prostoru - mapa Lhotka (1982)