Rozpis v pdf.

Závod: Zimní hradubická liga, krátká trať
Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Datum: Neděle 6. 3. 2022
Centrum: Živanice, sokolovna (https://mapy.cz/s/fufuroraka)
Přihlášky: Do 27. 2. 2022, 23:59 přes systém ORIS (zobrazit včetně lokálních závodů)
Výjimečně na email: zhl22@lpu.cz.
Vklady: 60 Kč (neplatí závodníci z PHK, SHK a LPU); zaslat nejpozději do 2. 3. 2022 na účet 1069724001/5500, VS 22+číslo klubu.
Prezentace: Do 9:45 hod.
Terén: Rovinatý lesík s pár písečnými přesypy, občas s nepříjemným podrostem.
Mapa: 1:7500, e=2,5 m, stav zima 2022, autor Jan Věříš, mapa nebude vodovzdorně upravena.
Start: Intervalový, 00=10:00, vzdálenost do 700 m
Kategorie a orientační délky tratí: HE - 5.5 km
H - 4.5 km
HK - 3.0 km
DE - 4.5 km
D - 3.5 km
DK - 2.5 km
P (pro příchozí a malé děti) - 2.0 km
Délky tratí jsou pouze orientační, budou upřesněny v pokynech.
Razící systém: SportIdent, bude zapnut v režimu bezkontaktního ražení
Parkování: Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení. Na webových stránkách závodu bude doporučeno, kde parkovat.
Informace: http://lpu.cz/zhl22_2/
Upozornění: Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek (klimatických i covidových)
Funkcionáři: Hlavní pořadatel: Oldřich Vodička
Stavba tratí: Vladimír Lučan