Rozpis

O POHÁR ČSOB POJIŠŤOVNY

Český pohár štafet v orientačním běhu 2014 (4. a 5. kolo)
Česká liga klubů v orientačním běhu 2014 (4. a 5. kolo)
Vyzývací pohár žactva v orientačním běhu 2014 (1. a 3. závod)
Veřejný závod štafet v orientačním běhu

Datum konání: Sobota 24. 5. 2014
Neděle 25. 5. 2014
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Centrum: Mikuleč, louky na severovýchodním okraji obce na kraji lesa (49.8109,16.435)
Prezentace: V centru závodu:
sobota 9:00 – 10:00 hod.
neděle 8:30 – 9:30 hod.
Parkování: Na vyhrazené louce podle pokynů pořadatelů.
Soupisky: Vyplněním v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději do pátku 23. 5. 2014 do 19:00 hod., pro sobotní závod a do soboty 24. 5. 2014 do 19:00 hod. Výjimečně lze odevzdat a opravit soupisky na prezentaci.
Kategorie: Tříčlenné štafety: D12, D14, D18, D21, D105, D135, D165, H12, H14, H18, H21, H105, H135, H165, H180, MIX (různě smíšené štafety).
Přihlášky: Do 7. 5. 2014 v systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz; neregistrovaní a cizinci na e-mail cp14@lpu.cz (elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Po termínu jen dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Vklady na jeden závod: Kategorie D12, D14, H12, H14 - 270 Kč
Kategorie D18, D21, H18, H21 - 540 Kč
Kategorie D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180, MIX - 450 Kč
Půjčení SI čipu - 40 Kč
Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 1069724001/5500, VS 05xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2012.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 600 m
Centrum = start = cíl
Mapy: U Antoníčka (1:10000, E = 5m); mapy na oba dny připravil Tomáš Leštínský, stav listopad 2013, mapový klíč ISOM 2000; mapy budou vodovzdorně upravené.
Terén: Sobota: Převážně rovinatý či jen velmi mírně zvlněný terén v nadmořské výšce cca 450 m n. m. s relativním převýšením do 25 m. Velmi hustá síť komunikací, včetně velmi četných nevýrazných průseků. Porostově velmi rozmanitý smíšený les s většími plochami obtížněji průběžných hustníků a pasek. V údolích a povodích potoků místy rozmáčený běžecký podklad s výskytem bažinek. V jihovýchodní části prostoru svah s vrstevnicovými terénními detaily (údolíčka, hřbítky apod.). Předchozí mapa U Antoníčka (1975).
Neděle: V jižní části prostoru mírně zvlněný, v severní až kopcovitý terén v nadmořské výšce cca 450 – 550 m n. m. s relativním převýšením do 100 m. Běžná středoevropská síť komunikací s výraznými údolními cestami. Z větší části porostově velmi dobře průběžný smíšený les. Četné bodové terénní detaily (zejména kupky apod.) a četné porostové bodové detaily (výrazné stromy, malé světlinky apod.). Předchozí mapa U Antoníčka (1975), část Janov (2005).
Start: Sobota 10:30 hod. (ve vlnách podle jednotlivých kategorií).
Neděle 10:00 hod. (ve vlnách podle jednotlivých kategorií).
Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodů: Karel Haas, R2
Hlavní rozhodčí: Adam Zitka, R1 (sobota)
Petr Klimpl, R1 (neděle)
Stavba tratí: Jan Klapal, R2 (sobota)
Petr Fencl, R2 (neděle)
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Adam Zitka, Závodu míru 1883, 53002 Pardubice (sobota) resp. Petr Klimpl, Palackého 2547, 53002 Pardubice (neděle).
Informace: http://lpu.cz/cp14; e-mail: lpu@vco-ob.cz
Karel Haas, tel. 777274026
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2014.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 14. 1. 2014

Adam Zitka, Petr Klimpl Karel Haas
hlavní rozhodčí ředitel závodu

Rozpis ke stažení
pdf, doc