CVČ 2010
OK Lokomotiva Pardubice | Město Seč | Autocamp U letadla

Pokyny a informace

CENA VÝCHODNÍCH ČECH V ORIENTAČNÍM BĚHU 2010

Konec srpna s sebou přináší i tradiční 3-denní závody v orientačním běhu CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2010, které pro Vás tentokrát pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Letošní ročník je již jubilejní – 25. Pro letošní rok jsme pro Vás vybrali terény v okolí Seče. Věříme, že se Vám bude v Železných horách líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese i dobrou zábavu.

Organizační zajištění:
Ředitel závodu: Petr Klimpl
Hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová
Stavba tratí: E1 – Petr Klimpl, David Procházka
E2 – Zdeněk Duch, Tomáš Udržal
E3 – Adam Zitka, Jan Hovorka

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum závodu: Seč, autokemp U letadla (49°50'21.341"N, 15°39'46.233"E) – prezentace, kemp, E3, startovní a výsledkové listiny, doprovodná akce, občerstvení, vyhlášení vítězů
Informační kancelář, prezentace: čtvrtek 26. 8. 18:00 – 20:00 hod. centrum
pátek 27. 8. 9:00 – 12:30 hod. centrum
pátek 27. 8. 13:00 – 14:00 hod. Vápenný Podol
sobota 28. 8. 8:30 – 9:30 hod. Vršov
neděle 29. 8. 8:30 – 9:30 hod. centrum
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. Veškeré ubytování (chatky, kemp) vyřizujte s recepcí kempu. Ze strany kempu budou probíhat kontroly, zda všichni ubytovaní v kempu mají uhrazené příslušné poplatky. Asi by se mu nelíbilo, kdyby v kempu spal někdo zadarmo. Neudělejte o-běžcům ostudu!
Parkování: Centrum a E3: ubytovaní v kempu parkují v kempu po zaplacení poplatku (je možno parkovat u chatky či stanu); neubytovaní v kempu na veřejném parkovišti cca 200 m od kempu (platí se poplatek, v pátek na prezentaci 20 Kč/hod. v neděli 40 Kč/den) nebo na náměstí v Seči cca 1 km od kempu (zdarma).
E1: parkování na místních komunikacích podle pokynů pořadatelů (zdarma).
E2: parkování na louce u cíle (20 Kč/auto).
Stravování: V restauraci a ve stáncích autokempu U letadla.
Možnost nákupu občerstvení bude i na shromaždištích E1 a E2.
Popisy kontrol: Piktogramy, odběr samoobsluhou na shromaždišti jednotlivých etap.
Časový limit: 90 minut v E1, 150 minut v E2 a 120 minut v E3 pro všechny kategorie.
Systém ražení: SportIdent; při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). Čipy možno zapůjčit v informační kanceláři (na celé závody za 60 Kč, na jeden den za 40 Kč), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
WC: Ve stálých zařízeních autokempu U letadla, na mobilních záchodech TOI-TOI.
Mytí: V zařízeních autokempu U letadla, provizorně v cíli E1 a E2.
Kategorie: HDR (kategorie pro rodiče s dětmi – linie), P (příchozí) a OPEN (trénink): Startovní čas si účastníci těchto kategorií volí sami, je nutné, aby odstartovali do startovního času 120! Na startu budou odstartováni za pomoci startovací kontroly.
H10N, D10N (kategorie pro závodníky bez doprovodu): Závodníci razí kontroly zakreslené v mapě. K dispozici mají kódy i popisy kontrol.
Mapy: Mapy se v cíli neodevzdávají, pořadatelé vyzývají všechny účastníky závodu k dodržování fair play. Mapy nejsou v mapníku, vydávají se minutu před startem. V této minutě budou k dispozici mapníky, které je možno použít.
Protesty: Protesty je možné podávat s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Jury: Alena Rosecká, Jaroslav Kupka, Kamil Koblížek
Doprava na E1 a E2: Pořadatelé zajišťují na základě objednávky v přihlášce (20 Kč/jízdenka), jízdenky lze případně dokoupit u prezentace. Jízdní řád je zveřejněn u příslušné etapy.
Školka: Bude otevřena vždy v prostoru cíle. Pro děti zde bude k dispozici stan pro případ špatného počasí. Zájemci se mohou přihlásit přímo ve školce. Vedoucí Zuzka Lulayová. Školka je do 2 hodin zdarma, poté za poplatek 25 Kč/hodinu).
První pomoc: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována v prostoru cíle jednotlivých etap.
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení vítězů E1 a E2 bude v pátek a v sobotu v centru vždy v 19:30 hodin. Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy (předpokládaný čas ve 13:00 hod.).
Počty vyhlašovaných:
prvních 6: D10C, D12A, D14A, D21A, H10C, H12A, H14A, H21A
první 3: D10N, D12B, D14B, D16B, D18B, D21B, D35B, D45B, D55B, D65B, H10N, H12B, H14B, H16B, H18B, H21B, H35B, H45B, H55B, H65B
první: D21C, D35C, D45C, H21C, H35C, H45C, H55C
všichni závodníci v HDR dostanou v cíli E3 sladkou odměnu
nevyhlašují se: OPEN, P
Upozornění: Nevstupujte prosím na soukromé pozemky.
Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní riziko.
Nenechávejte cenné věci ve stanech; pořadatel neručí za případné ztráty.
Závody se konají v CHKO Železné hory, dodržujte prosím návštěvní řád CHKO.
Prodej sportovních věcí: Kazboš – prodej o-věcí na E2

PARTNEŘI CVČ 2010
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Pardubický kraj
GEOVAP s.r.o., Pardubice
Hovorka catering, s.r.o.
AITCOM s.r.o.
Železářství KUTIL, s.r.o.
SILUETA – pardubická tiskárna, s.r.o.
HARTMANN – RICO, a.s.

E1 – PÁTEK 27. 8. 2010 – krátká trať

Shromaždiště: Tábor Vápenný Podol (49°53'5.293"N, 15°40'23.256"E), vzdálenost z centra 9 km
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 0,5 – 1,0 km
Shromaždiště – start 1,5 km, převýšení 70 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl 0 km
Start: 000 = 15:00 hod. (intervalový start)
Mapa: Podol, 1:10000, mapový klíč ISOM 2000, E = 5 m, stav jaro 2007 (mapovali Miroslav Nožička, Zbyněk Štěrba), revizi v létě 2010 provedl David Procházka, rozměr 297x210 mm
- vývraty jsou v mapě jen starší, některé nejnovější, ač výrazné, tam nejsou
- paseky jsou většinou mapovány jako semiopen (pár stromů zbývá)
- ve svazích jsou pěšinky od zvěře, které nejsou v mapě
Terén: Mírně zvlněný s hlubšími údolími, velmi rozmanitý porost, hustá síť komunikací, občas podrost
Jízdní řád busu: Odjezdy z centra: 13:30, 14:30, 15:30
Odjezdy zpět: 17:00, 17:45, 18:45

E2 – SOBOTA 28. 8. 2010 – klasická trať

Shromaždiště: Louka u obce Vršov (49°48'52.691"N, 15°43'1.082"E), vzdálenost z centra 7 km
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 0 km
Shromaždiště – start 0,6 km, převýšení 20 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Mapa: Roudný, 1:15000, E = 5 m, pro kategorie: D21A, H21A, H21B, H35B
Roudný 10, 1:10000, E = 5 m, pro ostatní kategorie
mapový klíč ISOM 2000, stav jaro 2010, mapoval Miroslav Nožička, rozměr 297x210 mm
Terén: Převážně dobře průběžný, porostově rozmanitý, osamocené kameny a skalky, rozmanité terénní detaily, síť komunikací; závodníci na delších tratích (mapa 1:15000) překonávají 2x na optimálním postupu řeku Chrudimku, která je brodná (voda po kolena)
Jízdní řád busu: Odjezdy z centra: 8:30, 9:30, 10:15
Odjezdy zpět: 12:00, 12:45, 13:30
Upozornění: Cesta na start vede po silnici 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!!!

E3 – NEDĚLE 29. 8. 2010 – zkrácená trať

Shromaždiště: Autokemp U letadla Seč (49°50'21.341"N, 15°39'46.233"E)
Vzdálenosti: Parkoviště – shromaždiště 200 m
Shromaždiště – start 1,6 km, převýšení 70 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Mapa: U letadla, 1:10000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2000, stav léto 2010, mapoval Miroslav Nožička, rozměr 297x210 mm
Terén: Svah v okolí řeky Chrudimky, porostově rozmanitý, síť komunikací, převážně dobře průběžný
Upozornění: Cesta na start vede po silnici 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!!!
WC jsou pouze na shromaždišti, cestou na start nejsou

TRATĚ (délka, převýšení, počet kontrol)

    E1         E2          E3
    km  P  K    km  P   K     km  P  K
D10C  1,7  5  7    2   50  6     2,7  155 11
D10N  1,8  20  6    3,2  65  5     2,5  140 9
D12A  2,4  20  9    3,2  75  9     2,8  165 11
D12B  1,8  10  7    2,9  60  8     2,7  140 11
D14A  2,7  75  10   4,2  75  9     3,5  170 17
D14B  2,3  70  11   3,7  70  9     2,9  160 14
D16B  3,5  75  12   5,1  155  11    3,9  155 17
D18B  4   80  16   6,1  140  16    4,7  215 19
D21A  5,1  95  20   8,6  155  17    5,6  255 26
D21B  4,3  65  15   7   175  16    5,4  220 21
D21C  3,4  85  12   5,3  110  12    5   200 21
D35B  4,1  85  16   6,3  170  15    4,5  205 20
D35C  3,5  70  14   4,5  90  11    4   190 20
D45B  3,9  80  15   4,9  115  13    4   205 14
D45C  3,6  65  14   4   90  13    3,3  145 14
D55B  3,6  50  15   4,5  80  10    3,4  185 18
D65B  3,1  55  12   4,2  75  8     2,7  135 15
H10C  1,9  10  8    2,1  55  7     2,7  155 11
H10N  1,6  20  6    3,2  65  5     2,6  140 9
H12A  2,6  55  10   3,8  90  10    3,5  170 17
H12B  2,3  25  8    3,5  70  9     2,8  155 13
H14A  3,5  85  12   5   165  12    4,4  195 18
H14B  3   95  11   4,4  90  12    3,9  155 17
H16B  3,7  120 15   5,9  185  14    5,2  230 20
H18B  4,8  125 17   8,5  235  17    6,6  255 24
H21A  6,6  155 25   13,4 365  28    8,2  350 30
H21B  4,8  75  17   10,4 275  22    6,6  300 25
H21C  3,8  85  12   7,2  200  16    5   240 20
H35B  5,3  90  19   8,7  200  20    6,8  310 26
H35C  4   70  14   6,4  155  16    6   240 22
H45B  4,3  90  16   6,6  145  15    5,8  200 22
H45C  3,9  85  14   5   120  12    4,5  210 18
H55B  3,6  70  14   6,5  120  17    4,8  225 24
H55C  3,2  80  13   4,8  65  13    4   205 14
H65B  3,3  50  12   4,4  75  11    3,4  185 18
HDR   1,8  20  6    3,2  65  5     2,6  140 9
P    3,2  80  11   3,4  90  8     2,8  155 13
OPEN  3,7  120 14   4,6  150  12    4,2  185 17

Doprovodný program (sobota 13 – 18 hod.)

Sobota 28. 8. 2010 v 16:00 hod. v centru (Autokemp U letadla, Seč)
AMERICKÉ ŠTAFETY (dvoučlenné štafety, členem alespoň jedna žena) – každý běží 2 úseky – klasické papírové průkazky – mapa 1:2000 – přihlášky v závodní kanceláři – vklad za štafetu 100 Kč (platí se na prezentaci) – limit počtu štafet: 40 – bližší informace na informačních tabulích v centru

Kam po závodech

Seč – vodní nádrž, zříceniny hradů Oheb a Vildštejn
Hlinsko – betlém, muzeum, galerie, plavecký bazén
Slatiňany – státní zámek, Hippologické muzeum, zámecký park, rozhledna Bára
Chrudim – Muzeum loutkářských kultur
Nasavrky – zámek, Keltský archeopark
Skanzen Veselý Kopec – soubor lidových staveb Vysočina
Trhová Kamenice – muzeum
Chotěboř – zámek, muzeum
Klokočov – zámeček, památný strom - tisíciletá lípa
Železné hory jsou "horami" zejména na svém jihozápadním okraji, kde spadají více než dvě stě metrů vysokým svahem, vymezeným podle výrazného železnohorského zlomu. Součástí CHKO Železné hory je hřbet Kaňkových hor a zároveň národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory. Samostatnou kapitolou potom je hrad Lichnice a blízká skalní vyhlídka do Lovětínské rokle zvaná Dívčí Kámen. Projít si Lovětínskou rokli, která je vytvořena pod hradem Lichnice, je velice lákavé. Takovýchto údolí je zde více a některá jsou pojmenována ve své části jak jinak než Peklo. Jedno z nich je studené údolí Zlatého potoka, do něhož se vchází u osady Peklo se stejnojmenným rybníkem a kempem a prochází se jím v návaznosti na Hedvičino údolí.

Pořadatelé děkují majitelům lesa za souhlas s pořádáním těchto závodů. Velké poděkování patří Autokempu U letadla za poskytnutí zázemí, stejně jako obyvatelům obcí Vápenný Podol a Vršov za toleranci při pořádání letošního ročníku Ceny východních Čech.

Pokyny ke stažení:
pdf, doc