Rozpis

CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2015
3-denní závody v orientačním běhu


Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení (LPU), Palackého 2547, Pardubice, IČ 26606747
Datum: 28. – 30. 8. 2015
Centrum: Louka v katastru obce Mikuleč (prezentace, kemp, E1 – E3, občerstvení, výsledky) – N 49°48.83623', E 16°25.94920'
Prezentace: pátek 28. 8. 2015 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v centru
Program:
E1 28. 8. 000 = 15:00 hod. centrum krátká trať intervalový start
E2 29. 8. 000 = 9:30 hod. 2 km od centra (pěšky) klasická trať intervalový start
E3 30. 8. 000 = 9:30 hod. centrum zkrácená trať intervalový start
Kategorie:
D10 N, C H10 N, C HDR
D12 A, B H12 A, B P
D14 A, B H14 A, B OPEN
D16 B H16 B
D18 B H18 B
D21 A, B, C H21 A, B, C
D35 B, C H35 B, C
D45 B, C H45 B, C
D55 B, C H55 B, C
D65 B H65 B
H75 B
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
P – náborová trať (příchozí, začátečnická).
OPEN – trénink, nejde o začátečnické tratě, tratě na úrovni cca D16B.
HDR - kategorie pro rodiče s dětmi, linie.
V podkategoriích žactva A lze získat licenci A resp. B, v podkategoriích žactva a dorostu B lze získat licenci B. V kategoriích H21 a D21 bude provedeno případné rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 7. 2015.
Funkcionáři:
Ředitel závodu: Miroslav Lenner
Hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová
Stavba tratí: E1 – Vladimír Lučan
E2 – Petr Zvěřina
E3 – Jiří Fencl
Mapy: 1:10000, stav 2015
Terén: Převážně rovinatý či jen velmi mírně zvlněný terén v nadmořské výšce 450 – 500 m n. m. Velmi hustá síť komunikací, včetně velmi četných nevýrazných průseků. Porostově velmi rozmanitý smíšený les s většími plochami obtížněji průběžných hustníků a pasek. V údolích a povodích potoků místy rozmáčený běžecký podklad s výskytem bažinek. Četné bodové terénní detaily a četné porostové bodové detaily (výrazné stromy, malé světlinky apod.).
Ražení: Systém SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 60 Kč/3 etapy. Za ztrátu půjčeného čipu se účtuje 750 Kč.
Přihlášky: V informačním systému ČSOS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz); výjimečně na e-mail cvc15@lpu.cz (neregistrování, případně zahraniční závodníci; přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď) v termínech uvedených v sekci vklady.
Pořadatel si vyhrazuje právo po naplnění počtu závodníků daných majiteli lesa ukončit příjem přihlášek dříve.
Vklady:
Přihlášky doručené do: 15. 7. 2015 5. 8. 2015 později
3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa
do D/H 14, od D/H 65 250 Kč 110 Kč 350 Kč 150 Kč 400 Kč 190 Kč
HDR 250 Kč 100 Kč 250 Kč 100 Kč 250 Kč 100 Kč
ostatní 350 Kč 150 Kč 500 Kč 200 Kč 600 Kč 250 Kč
P a OPEN na etapu 110 Kč/den
Přihlášky podané po termínu 5. 8. 2015 a na místě budou akceptovány jen dle možností pořadatele.
Vklady a poplatek za objednané ubytování zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, Pardubice u Raiffeisenbank, číslo účtu 1069724001/5500, VS 77 + číslo klubu podle adresáře ČSOS.
Bez zaplacených vkladů není přihláška platná. Potvrzení o zaplacení bude kontrolováno při prezentaci.
Ubytování: V centru bude v době od 28. do 30. 8. 2015 (pátek od 9:00 hod. do neděle 14:00 hod.) připraven prostor pro stanování se základním sociálním zázemím (TOI-TOI, pitná voda, mytí). Cena za ubytování je 180 Kč za pobyt, Děti do 5-ti let mají kemp zdarma. Ubytování je nutno objednat spolu s přihláškou a je ho nutné uhradit spolu s vkladem.
Další možnosti ubytování budou zveřejněny na stránce závodu.
Parkování: Poplatek za parkování v centru činí 50 Kč/auto/pobyt (hradí se při příjezdu).
Ostatní:
  • Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy.
  • V centru bude zajištěno občerstvení.
  • Pro malé děti bude zajištěna školka.
Informace: http://lpu.cz/cvc15, na e-mailu cvc15@lpu.cz nebo na telefonu 777586156 (Lenner).
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB.

Ladislava Víchová Miroslav Lenner
hlavní rozhodčí ředitel závodu

Rozpis ke stažení:
pdf, doc