Východočeský pohár, Liga Vysočiny
Cena Hovorka catering, s.r.o.
O pardubického půlkoně
VÁPENNÝ PODOL 
21. 4. 2007

Novinky

21. dubna Závody proběhly. Za krásného počasí startovalo téměř 900 závodníků. Výsledky s mezičasy najdete v příslušném odkazu v levém sloupci. Všem závodníkům děkujeme za účast. Věříme, že se vám závody líbily a opět zavítáte na akce, které pro vás připraví OK Lokomotiva Pardubice.
18. dubna Dorazily další desítky dohlášek, odhlášek, požadavků na změny. Vše bylo zachyceno do nové verze startovních listin. Někde už došli vakanti... Od této chvíle bereme přihlášky už jen za dvojnásobné startovné (pokud je volno).
16. dubna Zveřejněny startovní listiny (do nich už byla zapracována smršť dohlášek, které přišly v průběhu pondělka).
15. dubna Do příslušných odkazů byly dodány změněné pokyny a parametry tratí (vše se týká nově založené kategorie H21V).
14. dubna POZOR! Při plánování dopravy do Vápenného Podola mějte na zřeteli, že je uzavřena silnice Staré Čivice - Starý Máteřov. Ze směru od Hradce Králové doporučujeme jet novým obchvatem kolem Dražkovic, na světelné křižovatce odbočit vpravo na Staré Jesenčany a Heřmanův Městec.
14. dubna Vzhledem k vysokému počtu přihlášených do kategorie H21C došlo po dohodě s oblastí Vysočina k rozdělení na 2 kategorie - H21V (tam startují závodníci z oddílů oblasti Vysočina) a H21C (ostatní závodníci) - blíže viz seznam přihlášených. Parametry tratě H21V budou dodány později.
14. dubna Opětovná aktualizace seznamů přihlášených.
13. dubna Aktualizace seznamu přihlášených.
12. dubna V řádném termínu se na závod přihlásilo přes 700 závodníků, na seznam přihlášených podle kategorií a podle oddílů se můžete podívat v odkazech v menu.
11. dubna Vydány pokyny, podívejte se na příslušný odkaz v menu.
9. dubna Tratě jsou hotovy, jejich parametry najdete v menu pod příslušným odkazem.
2. dubna Došla první přihláška.
24. března Mapa pro závod je vytištěna.
23. března Mapa s názvem PODOL (1:10000, připravili Mirek Nožička a Zbyněk Štěrba) je v tisku (tiskárna Silueta ji tiskne CMYKem).
26. února Závod byl zařazen mezi tradiční akce města Pardubic pro rok 2007.
25. ledna Vznikly tyto stránky, do levého sloupce přidán rozpis závodu.