Hodnocení kvality závodů - logo
Nepřihlášen | pomoc
Login:
Heslo:

Pravidla hodnocení

Kritéria hodnocení:

 1. Stavba tratí: (váha 0,4)
  • stavba tratí všech věkových kategorií (odpovídající náročnost, délka, nápaditost, charakter vzhledem k druhu tratě, dodržení směrných časů, využití terénu ...)
  • umístění kontrol (vhodnost kontroly vzhledem k přesnosti mapy v místě kontroly a vzhledem k druhu tratě a kategorii, kontroly na náhodu)
 2. Mapa: (váha 0,2)
  • přesnost mapy
  • dodržení mapového klíče
  • dokreslení případných změn
  • kvalita tisku map, zákresu tratí
 3. Prostor závodu: (váha 0,1)
  • vhodnost pro oblastní závod
  • vhodnost pro zvolený druh trati
  • atraktivita terénu
  • oběhanost
 4. Shromaždiště: (váha 0,1)
  • parkování
  • dostatek místa pro závodníky (prostor pro převlékání)
  • WC, občerstvení a další vybavení
 5. Organizace závodu: (váha 0,2)
  • poskytování informací před závodem na internetu (startovky, pokyny, parametry ...)
  • organizace startu a cíle (vč. vhodnosti umístění)
  • roznos kontrol
  • vyvěšování výsledků
  • dodržování časového harmonogramu
  • řešení problémů, přístup a ochota pořadatelů
  • všechno ostatní

Stupnice hodnocení:

 • u jednotlivých kritérií se přidělují známky: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – nehodnotím
  sjednocení významu známek:
  1 = vynikající (pořadatel udělal něco výjimečného, něco neobyčejně dobře zvládl, nabídl něco pro oblastní závod nadstandardního - samozřejme za předpokladu, že něco jiného nezkazí)
  2 = bez nedostatků (tzn. standard - vše probíhalo tak, jak má)
  3 = s menšími nedostatky
  4 = s většími nedostatky
  5 = nedostatečné (např. zrušené kategorie, uznaný protest, nepoužitelná mapa atd.)

Obecná ustanovení:

 1. hodnocení Východočeského poháru se mohou účastnit hodnotitelé svými kluby delegovaní (a nahlášení správci hodnocení) na celou sezónu
 2. pro každý závod (kolo) je jedna dílčí stránka, odkaz na ni je vlevo v menu
 3. hodnocení pro každý závod se otevírá v den jeho konání
 4. k hodnocení závodu se dostanete kliknutím na odkaz Hodnotit závod
 5. hodnotitel může jednou hodnotit každý závod, kterého se zúčastnil (s výjimkou závodu pořádaného vlastním klubem)
 6. před hodnocením závodů Vč. poháru je potřeba se přihlásit do systému s využitím přidělených přihlašovacích údajů; reg. číslo hodnotitele se po uzavření hodnocení závodu zobrazí u vložených připomínek
 7. uživatel hodnotí závod v 5 dílčích kritériích (viz výše), zadávají se pouze slovní komentáře; lze i určité kritérium nehodnotit, pokud si uživatel není jist
 8. výsledky hodnocení jsou zobrazeny podle 5 kritérií, u každého kritéria jsou uvedeny komentáře hodnotitelů
 9. výsledky hodnocení závodu Vč. poháru se zveřejní až po uzavření hodnocení daného závodu
 10. závod Vč. poháru lze hodnotit po dobu 8 dnů od konání závodu, po uplynutí této doby se hodnocení závodu uzavře
 11. ke každému závodu je připojena diskuze, kde můžete vyjádřit své další dojmy
 12. případné prokazatelně podvodné hlasy a urážlivé příspěvky budou administrátorem mazány
 13. ředitelé závodů, kteří svůj závod nechtějí mít v systému hodnocení, nechť to oznámí předem na e-mail správce
 14. hodnocení kvality závodů Vč. poháru pro rok 2016 bylo přijato shromážděním klubů Vč. oblasti
 15. za systém hodnocení a webové stránky zodpovídá Adam Zitka, azitka@seznam.cz
Hodnocení kvality závodů
azitka@seznam.cz