Rozpis

1. a 2. závod Českého poháru štafet a České ligy klubů 2022
veřejný závod štafet v orientačním běhu
sobota 23. 4. 2022, neděle 24. 4. 2022

Společná ustanovení k oběma závodům

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Typ závodu: Tříčlenné štafety
Prostor závodu: Lesní komplex Ochoza (Nové Město na Moravě, Vlachovice, Rokytno, Maršovice).
Výjimka z čl. 3.3 Pravidel OB: lyžování na standardních tratích v okolí Vysočina arény (bez mapy) je dovoleno.
Terén: Typický vysočinský, porostově rozmanitý, místy vodoteče, s velmi hustou sítí komunikací.
Mapa: 1:10000, ekvidistance 5m, formát A4, mapoval Petr Mareček, stav duben 2022, mapový klíč ISOM 2017-2, vodovzdorně upravená.
Předchozí mapa: Ochoza (2021).
Přihlášky: Do 10. 4. 2022 v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz).
Kategorie: Český pohár: D18, D21, H18, H21
Veřejný závod: D12, D14, H12, H14, MIX
V kategorii MIX nezáleží na věku ani pohlaví (délky úseku budou cca 5 km)
Vklady: D18, D21, H18, H21, MIX - 750 Kč
D12, D14, H12, H14 - 450 Kč
Vklady zaslat na účet 1069724001/5500, VS 44XXXX (XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS).
Systém ražení: SportIdent, bezkontaktní ražení (lze použít všechny typy čipů SI).
Zapůjčení čipu SportIdent (ne SIAC) 50 Kč/závod.
Parkování: Osobní auta po oba dny na parkovišti u silnice Nové Město na Moravě – Vlachovice (49.5713242N, 16.0559567E).
Příjezd autobusem nahlaste v IS ORIS, o parkování autobusu budou informace v pokynech.
Protesty: Dle Pravidel OB. Výše vkladu 400 Kč. Protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na lpu@vco-ob.cz.
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje. Pro ubytování v tělocvičně lze kontaktovat Petra Marečka (petrmarecek@seznam.cz, tel. 604423510).
Informace: Web http://lpu.cz/cps22; e-mail: cps22@lpu.cz.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022.
Upozornění: • každý startuje na vlastní nebezpečí
• v případě omezení počtu závodníků z epidemiologických důvodů může být veřejný závod početně omezen nebo zrušen
• propagace závodů zdarma, ostatní prodej a propagace pouze po předchozí domluvě
• školka nebude
GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

1. závod – sobota 23. dubna 2022

Centrum: Nové Město na Moravě, louka u silnice Nové Město na Moravě – Vlachovice (49.5722389N, 16.0569364E)
Zadávání soupisek: Do pátku 22. 4. 2022 do 21:00:00 hod. v IS ORIS.
Prezentace: V sobotu 23. 4. 2022 od 13:30 do14:00 v centru závodu (pouze nutné změny, jinak řešte vše předem – změny, platby, soupisky).
Start 00 Po vlnách od 14:30 hod.
Vzdálenosti: Parkoviště auta – shromaždiště do 200 m
Výstup z autobusu - centrum do 200 m (parking bus 2 km)
Centrum = start = cíl
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Kamil Pipek
Hlavní rozhodčí: Petr Klimpl (R1)
Stavba tratí: Zuzana Klimplová (R1), Šimon Mareček (R3)

2. závod – neděle 24. dubna 2022

Centrum: Nové Město na Moravě, koupaliště (49.5790292N, 16.0669069E)
Zadávání soupisek: Do soboty 23. 4. 2022 do 21:00:00 hod. v IS ORIS.
Prezentace: V neděli 24. 4. 2022 od 9:00 do 9:30 v centru závodu (pouze nutné změny, jinak řešte vše předem – změny, platby, soupisky).
Start 00 Po vlnách od 10:00 hod.
Vzdálenosti: Parkoviště auta – shromaždiště 1700 m
Výstup z autobusu - centrum 1000 m (parking bus 4 km)
Centrum = start = cíl
Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Kamil Pipek
Hlavní rozhodčí: Zuzana Klimplová (R1)
Stavba tratí: Petr Fencl (R2), Jan Grundmann


Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 21. 1. 2022

Rozpis ke stažení
pdf