Pokyny pro účastníky

CENA VÝCHODNÍCH ČECH V ORIENTAČNÍM BĚHU 2015

Letošní CENA VÝCHODNÍCH ČECH (3-denní závody v orientačním běhu) je již 30. ročníkem. Vítáme Vás opět v Pardubickém kraji, centrem letošní CVČ je louka v katastru obce Mikuleč, z které jsou dosažitelné všechny tři etapy. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese i dobrou zábavu.

Organizační zajištění:
Ředitel závodu: Miroslav Lenner
Hlavní rozhodčí: Ladislava Víchová
Stavba tratí: E1 – Vladimír Lučan
E2 – Petr Zvěřina
E3 – Jiří Fencl
doprovodný závod - Radek Nožka

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum závodu: Louka v katastru obce Mikuleč (prezentace, kemp, E1, E2, E3, občerstvení, výsledky) – N 49°48.83623', E 16°25.94920'
Prezentace: pátek 28. 8. 10:00 – 14:30 hod.
sobota 29. 8. 8:30 – 9:00 hod.
neděle 30. 8. 8:30 – 9:00 hod.
Informační kancelář bude otevřena podle potřeby v místě prezentace.
Ubytování: Stanový kemp v katastru obce Mikuleč – vyhrazena místa pro stany a místa pro auta (s auty nelze zajíždět a parkovat u stanů), mobilní WC, pitná voda, mytí, sprchy. Zákaz kopání jam a rozdělávání ohňů (otevřený oheň – i vařiče – nelze rozdělávat blíže než 50 m od lesních porostů). Kemp bude otevřen v pátek 28. 8. od 9:00 hodin a uzavřen v neděli 30. 8. v 14:00 hodin. Cena ubytování v kempu je 180 Kč/osoba/pobyt. Noční klid 22:30 – 6:30 hod.
Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje.
Parkování: V centru na louce podle pokynů pořadatelů. Poplatek za parkování: 50 Kč za všechny 3 dny.
Stravování: V centru prodej hotových jídel (těstoviny, polévky, párky) a nápojů (pivo, limo), v So a Ne ráno bude pečivo (rohlíky, chléb,...) – nutno objednat ve stánku dopředu. Prodejní doba: Pá 12:00 – 22:30, So 7:00 – 22:30, Ne 7:00 – 14:00.
WC: V centru mobilní záchody.
E1 a E3: na startu etap záchody nejsou.
E2: mobilní záchody na startu.
Mytí: V centru sprchy (pátek: 16:00 – 20:00; sobota 11:30 – 15:00 a 18:00 – 20:00; neděle 10:30 – 13:00), koryta s užitkovou vodou.
Pitná voda ve speciální nádrži.
Prosíme šetřit s vodou, dovážíme ji do centra ze vzdálenosti 10 km!
Popisy kontrol: Piktogramy – odběr samoobsluhou v centru.
Časový limit: 80 minut v E1, 130 minut v E2 a 100 minut v E3 pro všechny kategorie.
Systém ražení: SportIdent; při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). Čipy možno zapůjčit v informační kanceláři (na celé závody za 60 Kč, na jeden den za 40 Kč), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
Kategorie: HDR (kategorie pro rodiče s dětmi – linie), P (příchozí) a OPEN (trénink): Startovní čas si účastníci těchto kategorií volí sami, je nutné, aby odstartovali do startovního času 110! Na startu budou odstartováni za pomoci startovací krabičky.
H10N, D10N D10N (kategorie pro závodníky bez doprovodu – linie): Závodníci razí kontroly zakreslené v mapě. K dispozici mají kódy i popisy kontrol.
Mapy: 1:10000, mapový klíč ISOM 2000, E = 5 m (mapoval Tomáš Leštínský). Mapy jsou v mapníku.
Mapy se v cíli neodevzdávají, pořadatelé vyzývají všechny účastníky závodu k dodržování fair play.
Terén: Převážně rovinatý či jen velmi mírně zvlněný terén v nadmořské výšce 450 – 500 m n. m. Velmi hustá síť komunikací, včetně velmi četných nevýrazných průseků. Porostově velmi rozmanitý smíšený les s většími plochami obtížněji průběžných hustníků a pasek. V údolích a povodích potoků místy rozmáčený běžecký podklad s výskytem bažinek. Četné bodové terénní detaily a četné porostové bodové detaily (výrazné stromy, malé světlinky apod.).
Protesty: Protesty je možné podávat hlavní rozhodčí s vkladem 200 Kč.
Jury: Markéta Vandasová, Pavel Milán, Jaroslav Kalibán
Školka: Bude otevřena po celou dobu závodu na shromaždišti etapy. Pro děti budou k dispozici hračky a stan pro případ špatného počasí. Poplatek za školku činí 20 Kč. Dejte prosím svým dětem občerstvení, které jim chutná.
První pomoc: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována v prostoru cíle jednotlivých etap.
Vyhlášení vítězů: Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy (předpokládaný čas ve 13:00 hod.). Počty vyhlašovaných:
prvních 6: D10C, D12A, D14A, D21A, H10C, H12A, H14A, H21A
první 3: D10N, D12B, D14B, D16B, D18B, D21B, D35B, D45B, D55B, D65B, H10N, H12B, H14B, H16B, H18B, H21B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B
první: D21C, D35C, D45C, D55C, H21C, H35C, H45C, H55C
všichni závodníci v HDR dostanou sladkou odměnu
nevyhlašují se: OPEN, P
Po skončení vyhlášení vítězů bude slosována tombola cen pro účastníky – ceny je nutné osobně vyzvednout!
Doprovodný program: Sobota 29. 8. v 17:00 hod. v centru, prezentace do 16:00 hod. (vklad 20 Kč). Krátký závod na speciální mapě, s umělými překážkami. Systém vícekolového závodu, kombinace kvalifikace v prvním kole a vyřazovacího K.O. systému. Bližší informace na webu a v centru.
Upozornění: Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí.
Nenechávejte cenné věci ve stanech; pořadatel neručí za případné ztráty.
Možnost koupání: Kemp Opatovec, přírodní koupaliště – 2 km od centra, http://www.kemp-opatovec.cz, dohodnuto vstupné na odpoledne 20 Kč

ÚDAJE O ZÁVODECH

E1 – PÁTEK 28. 8. 2015 – krátká trať

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Centrum – start ... 0,9 km, bez převýšení (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 0 km
Start: 000 = 15:00 hod. (intervalový start)

E2 – SOBOTA 29. 8. 2015 – klasická trať

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Centrum – start ... 2,4 km, bez převýšení (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 2,2 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Informace: Na start a z cíle vede společná cesta (vede po zpevněné lesní cestě, lze použít jízdní kola). Po 2 km se rozděluje, na tomto místě budou mobilní WC. Budou tam postaveny i 2 stany na odložení věcí. Čipy se vyčítají v centru (nejpozději do 14:30 hod.)

E3 – NEDĚLE 30. 8. 2015 – zkrácená trať

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Centrum – start ... 0,5 km, přev. 20 m (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl ... 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)

PARTNEŘI CVČ 2015
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Hovorka catering, s.r.o.
AITCOM s.r.o.
JKD sped s.r.o.


TRATĚ (délka, převýšení, počet kontrol)

zde

Pořadatelé děkují ZD Opatovec za pronájem louky pro centrum a Lesům ČR za souhlas s pořádáním letošního ročníku Ceny východních Čech v lese v jejich správě.

Plánek etap CVČ 2015

Pokyny ke stažení:
pdf, doc