Pokyny

Vítáme Vás na už 22. ročníku !!!

SHROMAŽDIŠTĚ
Areál přírodního koupaliště Dachova u Hořic. Veškerý les kolem areálu koupaliště je prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící závodníky. Rozbíhat se můžete po cestě od parkoviště k silnici a v areálu shromaždiště. V areálu jsou k dispozici záchody, občerstvení je možno zakoupit v bufetu u parkoviště. K převlékání využijte terasu hlavní budovy, vlastní auta nebo oddílové stany (stavět v místech určených pořadateli). Přesný plán shromaždiště včetně startu, cíle a divácké kontroly najdete na webu Rodinných štafet - zde.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ
Bude značena odbočka ze silnice Hořice-Miletín na konci obce Dachova. Podle pokynů pořadatelů zaparkujte na parkovišti u koupaliště.

PREZENTACE
Otevřena cca 8.45 – 9.30. Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného v tradiční výši 150 Kč startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety oproti nahlášené soupisce, vyplňte a odevzdejte prosím formulář, který bude na prezentaci k dispozici.
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.

TERÉN
Kopcovitý s hrubými terénními tvary (s výjimkou prostoru okolí lomu, kde je velká terénní členitost). Z větší části je prostor závodu velmi dobře průběžný, pouze s ojedinělými pruhy pasek a hustníků. Poslední úseky navštíví i svah za údolím říčky Bystřice, který je místy kamenitý a vyskytují se i kamenné srázy. V prostoru závodu nejsou žádné zakázané prostory.

MAPA
Pro všechny úseky má měřítko 1:10000 (kromě mapy pro „mapové překvapení“), ekvidistance je 5m. Mapa je revidována na jaře 2014, přesto se mohou vyskytnout nově vykácené plochy. Mapa je vodovzdorně a pro 3. úseky i jinak upravena (viz samostatné „Pokyny pro mapové překvapení“ na webu Rodinných štafet). Mapa je označena z druhé strany číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26 / II.

RAŽENÍ
Elektronický systém SportIdent. Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu u hlavní budovy areálu. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, oražte kleštičkami do políček pro náhradní ražení v mapě a oznamte to při vyčítání.
Hlídejte si jestli číslo SI čipu se kterým běžíte souhlasí s číslem zadaným na soupisce!
Na „mapovém překvapení“ se razí kleštičkami do příslušných políček na zvláštní mapě.

TRATĚ
Parametry letošních tratí:
 • 1. úsek – cca 5.2 km / 20 k / 140 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 35 minut)
 • 2. úsek – 2.4 km / 10 k / 60 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku pod 20 minut)
 • 3. úsek – 7.5 km / 25 k / 240 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 50 minut) – v parametrech není zahrnuto mapové překvapení
Tratě 3.úseku přecházejí dvakrát přes málo frekventovanou silnici a různě hlubokou říčku. Říčce se lze v jednom směru vyhnout po mostě, ve druhém se mělce brodí (viz foto na webu). Před přebíháním silnice se rozhlédněte a dejte autům přednost!

MAPOVÉ PŘEKVAPENÍ
viz samostatné pokyny.

PRŮBĚH ZÁVODU
Hromadný start 1. úseků je na shromaždišti před hlavní budovou areálu koupaliště (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru minimálně 5 minut před startem, který bude v 10.00 hodin (všichni musí při vstupu do prostoru startu vynulovat a zkontrolovat čipy). Mapa je položena na zemi před závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je cca 150 metrů po fáborkách, na mapovém startu je umístěn lampión. Z hromadného startu na mapový start vybíhají závodníci jednou z bran ven z oploceného areálu koupaliště – buďte k sobě prosím při probíhání brány ohleduplní!!!

Divácký úsek mezi dvěma kontrolami je společný pro všechny úseky a je umístěn na hrázi mezi areálem koupaliště a bufetu. Povinný úsek končí u kontroly umístěné v západní části areálu (viz plánek). Na trati všech úseků je divácká kontrola umístěna zhruba 500 – 600 metrů před předávkou (cílem).

Poslední kontrola – sběrka je u výrazného stromu v areálu koupaliště (sběrka je velmi dobře viditelná; přístup až k ní je zakázán). Po oražení sběrky běží závodníci koridorem na předávku (do cíle). Na vyznačeném místě odhazují mapu (i závodníci 3. úseků!). V prostoru cíle dobíhající závodníci nejdříve orazí cílovou kontrolu a poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku a odeberou se k vyčtení čipu. Vybíhající závodník si odebere svoji mapu na plotě cca 100 metrů po předávce (zkontrolujte si důkladně číslo štafety a úsek!!! – mapy pro druhé úseky jsou na spodní šňůře, pro třetí úseky na horní) a pokračuje koridorem a po fáborkách na mapový start. O pořadí na 3. úseku rozhoduje průběh cílovou čarou.

Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.30). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.30 (také bude upřesněno rozhlasem). Výdej map po závodě bude vyhlášen (po hromadném startu 2. a 3. úseků). Kvůli kontrole ražení mapového překvapení musí mapy po doběhu (odhozu) projít kontrolou pořadatelů.

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
vyhlašují se následující kategorie:
 • 1.-3. štafeta v kategorii LPU
 • 1.-3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX
 • nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník
 • nejstarší účastník
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena kolem 17. hodiny)
Startovné je po odečtení nákladů jednou polovinou určeno na ceny a druhá polovina je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

DALŠÍ
 • V areálu koupaliště udržujte pořádek a odpadky odhazujte do připravených pytlů!

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • Městu Hořice za velmi vstřícný přístup a souhlas s uspořádáním závodu.
 • Společnosti Technické služby Hořice za poskytnutí areálu přírodního koupaliště Dachova pro shromaždiště závodu.
 • Lesům České republiky, Lesní správě Hořice, za velmi vstřícný přístup a souhlas s uspořádáním závodu.
 • Oddílu orientačního běhu TJ Jiskra Hořice a zejména předsedovi oddílu Petru Rückerovi za veškerou pomoc a podporu s uspořádáním závodu v lokalitě Hořic.
 • Klubu orientačního běhu OK 99 Hradec Králové za poskytnutí mapy pro závod.
 • Vaškovi Mrštíkovi a jeho rodině za tradiční dodání startovních čísel pro závod a
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf