Pokyny pro mapové překvapení

Mapové překvapení letošních Rodinných štafet se týká závodníků na 1. a 3. ůseku. Závodníci mají místo prvních 4 kontrol na normální mapě s celou tratí (v normální mapě nakreslena jedna kontrola s pořadovými čísly 1, 2, 3 a 4 v promazané části mapy) 4 kontroly ve formě scorelaufu (možno oběhnout tyto 4 kontroly v libovolném pořadí) na mapě 1:2500, kterou mají v mapníku na opačné straně než mapu.s celou tratí.

Z mapového startu musí doběhnout do prostoru mapy 1:2500 (zhruba odpovídá promazané oblasti na normální mapě s celou tratí) a podle ní najít a mechanicky (kleštičkami) orazit zakreslené 4 kontroly do připravených políček na okraji mapy 1:2500 (bez ohledu na pořadí). Kontroly mají kódy, popisy 4 zakreslených kontrol jsou včetně kódů vytištěné na mapě 1:2500 (kódu 99 u prvních 4 kontrol v popisech celé trati si nevšímejte). Na mapě 1:2500 jsou vynechány všechny cesty a pěšiny.

Pokud závodník omylem orazí jinou kontrolu, než má zakreslenou v mapě, orazí správnou kontrolu do volného políčka na mapě, nebo do těsné blízkosti políček na ražení.

Po oražení všech 4 zakreslených kontrol (chybějící kontrola znamená diskvalifikaci) pokračuje na trati na normální mapě od 5. kontroly a všechny další kontroly už razí elektronicky (čipem).

Kontrola mechanického ražení proběhne po zkontrolování po odhodu mapy na doběhu.

Při tisku map pro 3. úseky se nám tradičně porouchala tiskárna a na mapách tak něco chybí… ;-)

Snad se Vám mapové překvapení bude líbit a užijete si to !!!

pokyny ke stažení:
pdf