Pokyny

Vítáme Vás už na 26. ročníku !!!

SHROMAŽDIŠTĚ
Louka v blízkosti fotbalového hřiště Sokola Kostelecká Lhota v Kostelecké Lhotě – Korytech (50.0999617N, 16.2060019E). Les v okolí shromaždiště je prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící. Rozbíhat se můžete po cestách okolo hřiště a směrem k zástavbě. V šatnách u hřiště jsou k dispozici záchody. V budově je výčep a pod přístřeškem prodej občerstvení. K převlékání použijte venkovní prostory, vlastní auta nebo oddílové stany. Plánek shromaždiště včetně vyznačení startu, cíle a divácké kontroly bude k dispozici na webu Rodinných štafet a bude vyvěšen na shromaždišti.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ
Bez poplatku na louce u fotbalového hřiště. Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů.

PREZENTACE
Otevřena 9.00 – 9.40. Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného v tradiční výši 150 Kč startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety nebo číslo čipu oproti nahlášené soupisce, vyplňte a odevzdejte prosím formulář, který bude na prezentaci k dispozici.
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.

TERÉN
Převážně čistý, dobře průběžný les s minimálním převýšením a hustou sítí cest. Rychlost běhu ojediněle snižuje borůvčí nebo klacky.

MAPA
Mírov, pro 3.úsek Bludný kořen XXVI, měřítko mapy je pro všechny úseky 1:10000, ekvidistance je 5 metrů. Kódy a popisy kontrol jsou vytištěny na mapě. Mapa je vodovzdorně upravena, z druhé strany je označena číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26 / II.
Mapa je z roku 2017, místy proběhlo v menším rozsahu kácení.

RAŽENÍ
Elektronický systém SportIdent. Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu v okně budovy u hřiště. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, oražte kleštičkami do mapy a oznamte to při vyčítání.
Pohlídejte si, jestli číslo SI čipu se kterým běžíte, souhlasí s číslem zadaným na soupisce!
Aby se běžcům na posledním úseku při bloudění nevybily jejich SIAC čipy, probíhá ražení všech kontrol klasicky v kontaktním režimu. U hromadného startu a před předávkou bude vedle nulování i krabička SIAC Off.

TRATĚ
Parametry letošních tratí:
 • 1. úsek – 5,2 km, 75m převýšení, 16 kontrol – předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 35 minut
 • 2. úsek – 2,3 km, 35m převýšení, 11 kontrol – předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 15 minut
 • 3. úsek – 7,8 km, 100m převýšení, 20 kontrol - předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 45 minut
Povinné úseky:
 • Od hromadného startu 1. úseků nebo předávky na mapový start – cca 50m
 • Od divácké kontroly přes shromaždiště – cca 120m
 • Od poslední kontroly do cíle – cca 150m

MAPOVÉ PŘEKVAPENÍ
Letos je přichystáno mapové překvapení pouze pro 3.úseky a spočívá ve speciálně upravené závodní mapě (při tisku nás pozlobila tiskárna 😉).

PRŮBĚH ZÁVODU
Hromadný start 1. úseků je v areálu shromaždiště (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru cca 5 minut před startem. Hromadný start proběhne v 10.00. Všichni závodníci musí při vstupu do prostoru hromadného startu na určeném místě vynulovat a zkontrolovat své čipy! Mapa je položena na zemi před závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je ani ne 50 metrů (mapový start je na kraji lesa).

Všechny úseky mají na trati diváckou kontrolu (viz plánek). Divácká kontrola je na tratích zhruba 4-7 minut před předávkou. Hlídejte si průběh na divácké kontrole! Po průběhu závodníka Vaší štafety se připravte na předávku!

Poslední kontrola – sběrka je v lese hned vedle louky a je pro diváky nepřístupná. Po oražení závodníci povinným úsekem vybíhají na louku, v označeném místě odhodí svoji mapu a pokračují na předávku/do cíle. V prostoru předávky závodníci nejprve orazí cílovou kontrolu (před ní bude na zemi vyznačena cílová čára, na které se bude rozhodovat o pořadí na doběhu 3. úseků), poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku a co nejdříve se odeberou k vyčtení čipu v okně budovy u hřiště. Vybíhající závodník si odebere svoji mapu v místě výdeje na okraji lesa (zkontrolujte si důkladně číslo štafety a úsek!!! – mapy pro druhé úseky jsou na spodní šňůře, pro třetí úseky na horní) a pokračuje koridorem na mapový start.

Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.00). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.00 (také bude upřesněno rozhlasem, uvidíme jestli se někdo do té doby z 3. úseku vrátí 😉). Výdej map po závodě bude vyhlášen (po hromadném startu 2. a 3. úseků).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
vyhlašují se následující kategorie:
 • 1.-3. štafeta v kategorii LPU
 • 1.-3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX
 • 1.-3. nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník samostatně absolvující trať
 • nejstarší účastník samostatně absolvující trať
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena štafety)
Startovné je po odečtení nákladů jednou polovinou určeno na ceny a druhá polovina je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

DALŠÍ
Zákaz vstupu na plochu fotbalového hřiště! Dopoledne bude na hřišti probíhat žákovský turnaj, po ukončení rodinných štafet mistrovský zápas - buďte prosím ohleduplní.

Do vnitřních prostor budovy u hřiště nevstupujte prosím v botách s hřeby ani v jakýchkoliv špinavých botách.

V areálu shromaždiště udržujte pořádek a odpadky odhazujte do připravených pytlů!

PODĚKOVÁNÍ
Moc děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • oddílu VAM za poskytnutí prostoru a mapy
 • Městu Kostelec nad Orlicí, coby většinovému vlastníkovi lesních pozemků
 • společnosti Městské lesy Kostelec nad Orlicí, spol. s r.o.
 • Sokolu Kostelecká Lhota za poskytnutí areálu fotbalového hřiště
 • Vaškovi Mrštíkovi za tradiční dodání startovních čísel pro závod a
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf