Pokyny pro účastníky

5. závod Východočeského poháru v orientačním běhu 2018
45. ročník „O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ"

Vítáme Vás na 5. závodě Východočeského poháru v orientačním běhu, který pro Vás pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Tratě jsou připraveny v lesním prostoru severozápadně od obce Semtěš. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Semtěš, fotbalové hřiště (49.9614294N, 15.5062064E)
Parkování: Osobní auta projedou obcí Semtěš, pokračují do obce Bílé Podolí, odkud je značen příjezd jednosměrně na parkování (polní cesta); čím dříve přijedete, tím blíže budete parkovat u centra (vzdálenost z parkování 100 až 1500 m); při odjezdu pokračujete jednosměrně do obce Semtěš (za organizaci parkování se platí 20 Kč)
Autobusy parkují v obci Semtěš, cca 200 m od fotbalového hřiště (bezplatně)
Plánek parkování
Prezentace: V centru od 8:45 do 9:30 hod.
Vzdálenosti: parkoviště auto – centrum 100 – 1500 m
parkoviště bus - centrum 200 m
centrum – start 1200 m (převýšení 70 m, není vhodné pro kočárky)
centrum – cíl 0 m
Mapa: Semtěš, 1:10000, e=5 m, ISOM2000, velikost A4, stav červen 2017, autor Petr Mareček, revize duben 2018; mapy jsou vodovzdorně upraveny. Mapy se v cíli neodebírají, prosíme o dodržování fair-play.
Terén: Rovinatý les s jedním svahem, kde se vyskytují kamenné srázky a terénní detaily; porostově velmi různorodý. Doporučujeme krytí dolních končetin.
Zakázané prostory: Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot") a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Ražení Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: 00 = 10:00, intervalový; pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 110.
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
Časový limit: 70 minut
WC: TOI-TOI v centru.
Mytí: Umyvadla v centru.
Jury: Lucie Vítková (PHK), Petr Junek ml. (JIL), Pavel Slavík (SNA)
Zdravotní služba: Zdravotní služba zajištěna v cíli zdravotníkem.
Vyhlášení výsledků: V 13:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D10N a H10N, závodníci na 1. – 6. místě v kategoriích D10C, D12C, D14C, H10C, H12C, H14C, vítězové v kategoriích D12D, D14D, H12D, H14D, všichni, kteří absolvovali trať HDR.
Prodej občerstvení: V centru.
Upozornění: Účastníci závodu se ho účastní na vlastní nebezpečí.
Respektujte v centru vyznačené soukromé pozemky!

Poděkování partnerům závodu:

Hlavní partneři: Statutární město Pardubice
Partneři: Aitcom s.r.o., Proxim s.r.o., Andone s.r.o., ČSOB Pojišťovna a.s.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa – konání závodu umožnili majitelé lesů, především Enlino a. s. a další soukromí majitelé a obce. Velké poděkování patří obci Semtěš a i všem občanům této obce za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu.


Pokyny ke stažení
pdf, doc


Mistrovství a Veteraniáda Vč. oblasti ve sprintu 2018
6. závod Východočeského poháru v orientačním běhu 2018
45. ročník „O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ"

Vítáme Vás na M a V Vč. oblasti ve sprintu (5. závod Východočeského poháru), které pro Vás připravil OK Lokomotiva Pardubice. Tratě jsou připraveny v Heřmanově Městci (zámecký park a ulice města).

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Heřmanův Městec, DDM Ježkovka (49.9418422N, 15.6706614E)
Parkování: Osobní auta parkují na louce za benzínovou pumpou na kraji Heřmanova Městce směr Chrudim (za organizaci parkování se platí 20 Kč). Důrazný zákaz vjezdu vozidel účastníků závodu do centra i do úzké ulice K Ježkovce vedoucí k centru (bude hlídáno pořadateli).
Autobusy vyloží závodníky na autobusové zastávce při výjezdu na Chrudim a odjedou parkovat k nádraží ČD (není organizováno pořadateli).
Plánek parkování
Prezentace: V centru od 14:00 do 15:00 hod.
Vzdálenosti: parkoviště auto – centrum 400 – 600 m
výstup bus - centrum 400 m
centrum – start 200 m
centrum – cíl 100 m
Mapa: Heřmanův Městec, 1:5000, E=2 m, ISSOM2007, autor Petr Fiala, stav 2018; mapy jsou vodovzdorně upraveny. Mapy se v cíli odebírají do 17:00 hod.
Terén: Zámecký lesopark převážně s travnatým povrchem a městská zástavba, v zámeckém lesoparku mírné převýšení a krátké prudké svahy (absolutní převýšení v terénu 45 m).
Kategorie H20C, H21C, D20C, D21C a H18C překonávají poměrně frekventovanou silnici druhé třídy, dbejte zvýšené opatrnosti, závodí se za plného provozu.
Zakázané prostory: Viz mapový klíč ISSOM.
Prostor závodu: Vymezení prostoru závodu.
Omezení obutí: Je zakázáno používat jakoukoliv obuv s hřeby.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Ražení Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R. SI jednotky nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (SIAC).
Start: 00 = 15:30, intervalový; pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 70.
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
Časový limit: 30 minut
WC: TOI-TOI v centru.
Mytí: Umyvadla v centru.
Jury: Ivana Filipová (SRk), Jakub Kamenický (PHK), Pavel Čivrný (VRL).
Zdravotní služba: Zdravotní služba zajištěna v cíli zdravotníkem.
Vyhlášení výsledků: V 17:30 hod. v centru závodu; bude vyhlášeno prvních šest v D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C; první tři D10N, H10N, D16C, H16C, D18C, H18C, D20C, H20C D21C, H21C; vítězové kategorií D12D, H12D, D14D, H14D, D35C, H35C, D40C, H40C, D45C, H45C, D50C, H50C, D55C, H55C, D60C, H60C, D65C, H65C, D70C, H70C, H75C; drobnou odměnu dostanou všichni, kdo absolvovali trať HDR.
Prodej občerstvení: V centru.
Upozornění: Účastníci závodu se ho účastní na vlastní nebezpečí.

Poděkování partnerům závodu:

Hlavní partneři: Statutární město Pardubice
Partneři: Aitcom s.r.o., Proxim s.r.o., Andone s.r.o., ČSOB Pojišťovna a.s.

Pořadatelé děkují všem, kteří umožnili konání závodu – majiteli zámeckého parku Domovu pro seniory Heřmanův Městec , DDM Ježkovka Heřmanův Městec za poskytnutí centra, Pardubickému kraji za zapůjčení silnice pro parkování a dále pak městu Heřmanův Městec i všem občanům tohoto města za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu.


Pokyny ke stažení
pdf, doc