Rozpis

O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ – 45. ROČNÍK

ZÁVOD VÝCHODOČESKÝ POHÁR V ORIENTAČNÍM BĚHU 2018 (5. KOLO)
MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA VÝCHODOČESKÉ OBLASTI VE SPRINTU (6. KOLO VČ. POHÁRU)
VEŘEJNÉ ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU


SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Datum konání: Sobota 28. dubna 2018
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Přihlášky: Do 22. 4. 2017 v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz)
výjimečně na e-mail vcp18@lpu.cz (e-mailová přihláška je platná po potvrzení příjmu)
Dodatečné přihlášky: Dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad, kategorie P a HDR za základní vklad (60 Kč)
Vklady: Žactvo, HDR a P 60 Kč, ostatní 90 Kč; půjčení SI-čipu 40 Kč. Vše za jeden závod.
Způsob placení: Na účet pořadatele 1069724001/5500, VS 33XXXX (XXXX – číslo klubu podle adresáře ČSOS), výjimečně na prezentaci.
Systém ražení: SPORTident
Informace: Webová stránka http://lpu.cz/vcp18; e-mail vcp18@lpu.cz.
Pravidla: Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč. oblasti.
Ostatní: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

KRÁTKÁ TRAŤ (5. kolo Vč. poháru)

Centrum: Semtěš, fotbalové hřiště (49.9614294N, 15.5062064E)
Kategorie: D10C, D10N, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D18C, D21C, D21D, D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, D65C
H10C, H10N, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H65D, H70C
HDR (děti a rodiče), P (příchozí), T (trénink)
Prezentace: V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.
Start: 000 = 10:00 hod
Vzdálenosti: parkování – centrum ... 0 až 1000 m
shromaždiště – start ... do 1200 m
shromaždiště – cíl ... 0 m
Mapa: Semtěš 1:10000, E=5 m, ISOM2000, autor Petr Mareček, stav 2017, revize 2018
Terén: Rovinatý les s jedním svahem, kde se vyskytují kamenné srázky a terénní detaily; porostově velmi různorodý.
Funkcionáři: ředitel závodu: Tomáš Kos
hlavní rozhodčí: Lukáš Hovorka, R3
stavba tratí: Tomáš Udržal, R3
Upozornění: Pro příjezd na parkování sledujte stránky závodu.

SPRINT (Mistrovství a Veteraniáda Vč. oblasti, 6. kolo Vč. poháru)

Centrum: Heřmanův Městec, DDM Ježovka (49.9418422N, 15.6706614E)
Kategorie: mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C
veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, D70C, H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C, H70C, H75C
veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D21D, D35D, D45D, D55D, H10C, H10N, H12D, H14D, H21D, H35D, H45D, H55D, H65D, HDR (děti a rodiče), P (příchozí), T (trénink)
Prezentace: V centru závodu 14:00 - 15:00 hod.
Start: 000 = 15:30 hod
Vzdálenosti: parkování – centrum ... 300 až 700 m
shromaždiště – start ... do 400 m
shromaždiště – cíl ... 200 m
Mapa: Heřmanův Městec, 1:5000, E=2 m, ISSOM2007, autor Petr Fiala, stav 2018.
Terén: Zámecký park s travnatým povrchem a městská zástavba, mírné převýšení (absolutní převýšení v terénu 45 m).
Funkcionáři: ředitel závodu: Karel Haas
hlavní rozhodčí: Zuzana Klimplová, R2
stavba tratí: Petr Fiala, R3
Upozornění: Je zakázáno používat jakoukoliv obuv s hřeby.

Rozpis ke stažení: PDF, DOC