OK Lokomotiva Pardubice Český svaz orientačních sportů
OK Lokomotiva Pardubice | ČSOS | Město Nasavrky

Hlavní partner

ČSOB Pojišťovna

Partneři závodu

AITCOM

Hovorka Catering

JKD-SPED s.r.o.

Město Pardubice podporuje sport

Geovap

Satum Czech

STENO CZ

Premedis

ISC

Tiskárna Silueta

Racom

Omapy.cz


Partneři ČSOS

Lesy ČR

Toi-Toi

T-MAPY

mapy.cz

TK plus

Žaket

HSH sport

Equica

ČSOB Pojišťovna

Trimtex

Mercuri

Force

Racom

Skupina ČEZ

Časopis Orientační běh

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

O POHÁR ČSOB POJIŠŤOVNY
A PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ

Český pohár v orientačním běhu 2012 (1. a 2. závod)
Žebříček A v orientačním běhu 2012 (1. a 2. závod)
Žebříček B-Čechy v orientačním běhu 2012 (3. a 4. závod)
veřejný závod v orientačním běhu

Datum konání: Sobota 12. 5. 2012 závod na klasické trati
Neděle 13. 5. 2012 závod na krátké trati
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
Shromaždiště: Nasavrky, louka na jižním okraji města (49°50'17.372"N, 15°48'1.723"E), možnost postavení klubových stanů, plánek shromaždiště
Prezentace: V centru závodu:
sobota 9:30 – 11:15 hod.
neděle 8:30 – 9:15 hod. (pouze změny a dohlášky)
Parkování: Auta na louce u shromaždiště (parkovné 40 Kč na dva dny); autobusy na silnici u shromaždiště; dbejte při příjezdu do Nasavrk o-šipek a dále pak pokynů pořadatelů!!!
Vzdálenosti: parkoviště – centrum 300 m
centrum – cíl 0 m
centrum – start sobota 1300 m (modrobílé fáborky)
centrum – start neděle 1600 m (modrobílé fáborky)
Mapy: Sobota: Plesný 2012 – kategorie DH16 – 35 měřítko 1:15000, E = 5 m; ostatní kategorie: 1:10000, E = 5 m; mapový klíč ISOM 2000, stav duben 2012, autoři Petr Mareček a Martin Kratochvíl; mapy jsou v mapníku; tisk map Silueta (ofset)
Neděle: Nasavrky – všechny kategorie měřítko 1:10000, E = 5 m; mapový klíč ISOM 2000, stav duben 2012, autoři Petr Mareček a Martin Kratochvíl; mapy jsou v mapníku; tisk map laserová tiskárna OKI 5950
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek – vývrat
zelené kolečko – výrazný strom
hnědý křížek – plošinka
černé kolečko – triangulační tyč
černý křížek – jiný umělý objekt
Ukázka mapy: Ukázku mapy obdrží závodníci na shromaždišti. Ukázka mapy je cestou na start sobotního i nedělního závodu. Nevstupujte do lesa mimo prostor ukázky mapy.
Terén: Klasická trať: Rovinatý les (530 – 617 m n. m.), v části hustníky (snížená viditelnost), v části čistý les, těžká podložka, vodoteče, četné komunikace, různorodá vegetace. Prostorem prochází poměrně málo frekventovaná silnice 3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti.
Krátká trať: Porostově členitý terén, převážně se sníženou průchodností (světle zelená), těžkou podložkou (klacky, podmáčené oblasti). Nepříliš hustá síť komunikací, systém hlubokých melioračních příkopů a oblast s rozptýlenými kameny. Převýšení na tratích je minimální.
Předchozí mapa Plesný z roku 2002.
Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory, kromě pořadatelem vyznačených cest na start a prostor, kde je ukázka mapy, jsou zakázaným prostorem; zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot"); 709.0 ("nepřístupná oblast"), na neposekané louky a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne na shromaždišti piktogramy své tratě.
Ražení: Elektronické – SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: Intervalový; start 00 v sobotu ve 12:00 hod., start 00 v neděli v 10:00 hod.
Cesta na start vede po málo frekventované silnici 3. třídy, kde občas projede nějaké auto – dbejte zvýšené opatrnosti. Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, při průchodu startovními koridory je povinen si vymazat a zkontrolovat čip; mapu si bere po startu.
Cíl: V centru; závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru; mapy se odevzdávají v cíli. Výdej map za oba dny bude v neděli po 12:45 hod.
Startovní čísla: Se startovními čísly běží závodníci kat. DH16A, DH18A, DH20A, DH21E; odběr samoobslužně na předstartu.
Časový limit: Sobota – 150 minut; neděle – 70 minut.
Občerstvení: Na trati a v cíli (voda, iontový nápoj).
WC: TOI-TOI v centru a cestou na start (cca v polovině cesty na start).
Mytí: V centru – umyvadla, resp. rybník.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru; konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/cp12; on-line mezičasy ze závodů budou na stránce http://splits.racom.eu/.
Vyhlášení výsledků: V sobotu v 16:30 hod., v neděli ve 13:30 hod.; vyhlášeni budou po oba dny závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D21E, H21E, D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A, H14B, D14B; vítězové v kategoriích: D21B, D21C, H21B, H21C, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B,H70B, H75B, D10C, D12C, H10C, H12C
Prodej občerstvení: V centru stánkový prodej.
Ubytování: Dle přihlášek, informace dostanou ubytovaní na ubytovacích poukazech. Prosíme, dodržujte na ubytovnách pořádek, dbejte pokynů ubytovatelů.
Na shromaždišti nelze ze soboty na neděli přenocovat!
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu (Václav Farář).
Jury: Sobota: David Aleš, Zdenka Kozáková, Marek Prášil
Neděle: Petr Kozák, Jindřich Kořínek, Roman Zbranek
Upozornění: Závody probíhají v CHKO Železné hory, prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v lese i na shromaždišti!!!
V závěrečné časti tratí se po oba dny probíhá kolem zatopeného lomu. Horní hrana srázu bude v terénu označena červenobílou páskou.
Na SV okraji závodního prostoru vede frekventovaná silnice I. třídy. Vstup na ni je zakázán - v mapě pro krátkou trať je označena mapovou značkou 711 Zakázaný postup (fialové křížky).
Funkcionáři: ředitel závodu Dušan Stránský
hlavní rozhodčí Václav Farář
stavitel tratí sobota Petr Fencl
stavitel tratí neděle Jan Kaplan

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:
Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sponzoři: Aitcom s.r.o., Statutární město Pardubice, Hovorka catering s.r.o.; Geovap s.r.o. Pardubice; Silueta Pardubická tiskárna s.r.o., STENO CZ s.r.o., JKD SPED s.r.o., Premedis s.r.o. Liberec, ISC

Partneři Českého svazu orientačních sportů: Lesy ČR, TOI TOI, T-mapy, Mapy.cz, Mercuri International, Žaket, H.S.H., Equica, Trimtex

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním těchto závodů.
Velké poděkování patří Zemědělské a.s. Horní Bradlo, městu Nasavrky a i všem občanům tohoto města za pomoc při organizování tohoto závodu a za jejich toleranci v průběhu závodu.


Pokyny ke stažení
pdf, doc