Pokyny a informace

CENA VÝCHODNÍCH ČECH V ORIENTAČNÍM BĚHU 2013

CENA VÝCHODNÍCH ČECH (3-denní závody v orientačním běhu) má před sebou letos již 28. ročník. Podle pravidelného střídání měl letos pořádat tuto akci OK 99 Hradec Králové, ale vzhledem k vytíženosti jejich členů při úspěšném pořádání MSJ 2013 v OB si vzali tyto závody opět na starost pořadatelé z OK Lokomotiva Pardubice. Vítáme Vás opět v Železných horách, centrem letošní CVČ budou Nasavrky, kde se poběží první a třetí etapa, druhá etapa proběhne v terénech kolem Horního Bradla. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese i dobrou zábavu.

Organizační zajištění:
Ředitel závodu: Petr Klimpl
Hlavní rozhodčí: Jan Klapal
Stavba tratí: E1 – Lukáš Hovorka
E2 – Tomáš Udržal
E3 – Vladimír Lučan

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Centrum závodu: Pláž Horního rybníka v Nasavrkách (prezentace, kemp, E1, E3, doprovodná akce, občerstvení, výsledky, vyhlášení vítězů) – (49°50'17.372"N, 15°48'1.723"E)
Informační kancelář, prezentace: pátek 30. 8. 10:00 – 14:30 hod. centrum
sobota 31. 8. 8:30 – 9:00 hod. Horní Bradlo, fotbalové hřiště
neděle 1. 9. 8:30 – 9:00 hod. centrum
Ubytování: Stanový kemp u Horního rybníka v Nasavrkách. – místo pro stany a auta, mobilní WC, napojení pitné vody, mytí, koupání v rybníku. Zákaz kopání jam a rozdělávání ohňů. Kemp bude otevřen v pátek 30. 8. v 9.00 hodin a uzavřen v neděli 1. 9. ve 14.00 hodin. Cena ubytování v kempu je 200 Kč/osoba/pobyt. Ubytovaní obdrží pásky na ruku. Noční klid 22:30 – 6:30 hod.
Další typy ubytování pořadatel nezajišťuje.
Parkování: Centrum (E1, E3): ubytovaní v kempu parkují u svých stanů; neubytovaní na vyhrazené louce podle pokynů pořadatelů.
E2: parkování na louce u cíle.
Poplatek za parkování: 50 Kč za všechny 3 dny (jen na E2 20 Kč/auto).
Stravování: Centrum (E1, E3): prodej hotových jídel (těstoviny, polévky, párky) a nápojů (pivo, limo), v ranních hodinách (So, Ne) bude dostupné pečivo (rohlíky, chléb,...). Prodejní doba: Pá 12:00 – 22:30, So 7:00 – 9:00 a 12:30 – 22:30, Ne 7:00 – 14:00.
E2: prodej základního občerstvení a nápojů (zajišťují místní fotbalisté), prodej buchet (zajišťují pořadatelé).
WC: Centrum (E1, E3): mobilní záchody TOI-TOI.
E2: mobilní záchody TOI-TOI a WC ve fotbalových šatnách.
POZOR: na startu etap WC není.
Mytí: Centrum (E1, E3): mycí žlaby, rybník (zákaz používání mýdla a šamponů).
E2: umyvadla na shromaždišti.
Popisy kontrol: Piktogramy – odběr samoobsluhou na shromaždišti jednotlivých etap.
Časový limit: 80 minut v E1, 130 minut v E2 a 100 minut v E3 pro všechny kategorie.
Systém ražení: SportIdent; při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). Čipy možno zapůjčit v informační kanceláři (na celé závody za 60 Kč, na jeden den za 40 Kč), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
Kategorie: HDR (kategorie pro rodiče s dětmi – linie), P (příchozí) a OPEN (trénink): Startovní čas si účastníci těchto kategorií volí sami, je nutné, aby odstartovali do startovního času 110! Na startu budou odstartováni za pomoci startovací krabičky.
H10N, D10N (kategorie pro závodníky bez doprovodu): Závodníci razí kontroly zakreslené v mapě. K dispozici mají kódy i popisy kontrol. POZOR: V E2 si závodníci volí svůj startovní čas sami, je nutné, aby odstartovali do startovního času 110! Na startu budou odstartováni za pomoci startovací krabičky.
Mapy: Mapy se v cíli neodevzdávají, pořadatelé vyzývají všechny účastníky závodu k dodržování fair play. Mapy jsou v mapníku, vydávají se minutu před startem.
Protesty: Protesty je možné podávat hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
Jury: Libor Hirš, Karel Hausvater, Miroslava Kynčlová
Doprava na E2: Pořadatelé zajišťují na základě objednávky v přihlášce (25 Kč/jízdenka), jízdenky lze případně dokoupit u prezentace. Jízdní řád je zveřejněn u E2, autobus odjíždí ze silnice na opačné straně rybníka než je kemp.
Školka: Bude otevřena po celou dobu závodu na shromaždišti etapy. Pro děti budou k dispozici hračky a stan pro případ špatného počasí. Poplatek za školku činí 30 Kč/3 hod. Každá další hodina je zpoplatněna částkou 50 Kč. Dejte prosím svým dětem občerstvení, které jim chutná.
První pomoc: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována v prostoru cíle jednotlivých etap.
Vyhlášení vítězů: Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy (předpokládaný čas ve 12:45 hod.). Počty vyhlašovaných:
prvních 6: D10C, D12A, D14A, D21A, H10C, H12A, H14A, H21A
první 3: D10N, D12B, D14B, D16B, D18B, D21B, D35B, D45B, D55B, D65B, H10N, H12B, H14B, H16B, H18B, H21B, H35B, H45B, H55B, H65B, H70B
první: D21C, D35C, D45C, H21C, H35C, H45C, H55C
všichni závodníci v HDR dostanou sladkou odměnu
nevyhlašují se: OPEN, P
Po skončení vyhlášení vítězů bude slosována tombola cen pro účastníky – ceny je nutné osobně vyzvednout!
Upozornění: Nevstupujte prosím na soukromé pozemky.
Všichni závodníci se zúčastní závodu na vlastní riziko.
Nenechávejte cenné věci ve stanech; pořadatel neručí za případné ztráty.
Závody se konají v CHKO Železné hory, dodržujte prosím návštěvní řád CHKO.

ÚDAJE O ZÁVODECH

E1 – PÁTEK 30. 8. 2013 – krátká trať

Shromaždiště: Centrum (Nasavrky, Horní rybník)
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Shromaždiště – start ... 0,8 km, přev. 10 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl ... 0 km
Start: 000 = 15:00 hod. (intervalový start)
Mapa: Nasavrky, 1:10000, mapový klíč ISOM 2000, E = 5 m, stav 7/2013 (mapovali Petr Mareček, Martin Kratochvíl), rozměr 297x210 mm
Terén: Rovinatý les (530 – 617 m n. m.), v části hustníky (snížená viditelnost), v části čistý les, těžká podložka, vodoteče, četné komunikace, různorodá vegetace. POZOR: V prostoru dochází k velkým prořezávkám, vznikly desítky nových průseků. V lese jsou nově spadlé stromy, které nejsou v mapě.
Upozornění: Cesta na start vede po silnici 4. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!!!
Všechny kategorie přebíhají silnici 4. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!!!

E2 – SOBOTA 31. 8. 2013 – klasická trať

Shromaždiště: Horní Bradlo, louka u fotbalového hřiště (49°47'56.196"N, 15°45'2.457"E), vzdálenost z centra 8 km (zákaz vstupu na fotbalové hřiště)
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,3 km
Výstup z autobusu – centrum ... 0,9 km
Shromaždiště – start 1 ... 1,9 km, přev. 110 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – start 2 (HDR, H10N, D10N) ... 0,4 km (zelenobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl ... 0,3 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Mapa: Polom, 1:10000, mapový klíč ISOM 2000, E = 5 m, stav 6-7/2012, revize 7/2013 (mapoval Miroslav Nožička), rozměr 297x320 mm
Terén: Smíšený les Železných hor. Prostor se vyznačuje hustou sítí komunikací (výraznějších i méně výrazných), velkou rozmanitostí porostů (dobře průběžný les, hustníky, paseky i náletové porosty) i podrostu, některé cesty jsou zarostlé trávou.
Tratě jsou vedeny v těsné blízkosti státní přírodní rezervace Polom (v mapě vyznačena značkou č. 709 Nepřístupná oblast). Nevstupujte do těchto vyznačených území. Tratě byly upraveny s ohledem na minimalizaci možného narušení rezervace.
Jízdní řád busu: Odjezdy z centra: 8:10, 9:10
Odjezdy zpět: 12:00, 13:30

E3 – NEDĚLE 1. 9. 2013 – zkrácená trať

Shromaždiště: Centrum (Nasavrky, Horní rybník)
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum ... 0,2 km
Shromaždiště – start ... 1,2 km, přev. 20 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště – cíl ... 0 km
Start: 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Mapa: Nasavrky, 1:10000, mapový klíč ISOM 2000, E = 5 m, stav 7/2013 (mapovali Petr Mareček, Martin Kratochvíl), rozměr 297x210 mm
Terén: Rovinatý les (530 – 617 m n. m.), v části hustníky (snížená viditelnost), v části čistý les, těžká podložka, vodoteče, četné komunikace, různorodá vegetace. POZOR: V prostoru dochází k velkým prořezávkám, vznikly desítky nových průseků. V lese jsou nově spadlé stromy, které nejsou v mapě.
Upozornění: Cesta na start vede po silnici 4. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti!!!

PARTNEŘI CVČ 2013
ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Hovorka catering, s.r.o.
AITCOM s.r.o.
JKD sped s.r.o.


TRATĚ (délka, převýšení, počet kontrol)

    E1         E2         E3
    km  P  K    km  P   K    km  P   K
D10C  2,1  25  8    2,2  10  5    1,6  5   7
D10N  2,8  25  7    3,0  30  5    2,4  5   7
D12A  2,6  25  11   3,0  20  7    3,4  30  14
D12B  2,2  30  7    2,7  20  7    2,9  20  10
D14A  2,9  30  13   3,8  35  9    4,4  45  15
D14B  2,5  20  11   3,1  20  8    4,2  50  13
D16B  3,6  45  17   5,3  50  15   4,9  40  18
D18B  4,1  60  17   6,5  70  16   5,5  55  15
D21A  4,7  75  24   8,0  100  21   6,7  65  20
D21B  4,4  65  20   6,7  70  17   5,8  60  19
D21C  3,8  55  20   5,3  50  15   4,4  55  13
D35B  4,1  65  23   6,4  70  19   5,1  55  17
D35C  3,9  65  18   4,9  40  12   5,0  40  19
D45B  4,1  50  19   4,9  50  14   4,1  35  16
D45C  3,2  40  16   4,5  55  12   3,8  40  15
D55B  2,9  40  18   4,4  50  11   3,3  25  14
D65B  2,7  40  16   3,2  20  9    2,6  10  12
H10C  2,1  25  8    2,3  10  7    1,7  5   7
H10N  2,8  25  7    3,0  30  5    2,4  5   7
H12A  2,7  30  13   3,4  20  9    4,2  50  13
H12B  2,5  30  10   3,1  20  8    3,1  25  12
H14A  3,2  45  15   5,2  45  12   5,4  65  15
H14B  2,6  25  12   4,3  20  11   4,7  40  17
H16B  4,2  65  22   5,9  70  15   6,6  65  23
H18B  4,7  95  24   8,5  145  20   8,1  90  27
H21A  5,9  95  26   12,6 180  28   9,4  120  27
H21B  5,5  100 26   9,9  150  26   8,1  90  27
H21C  5,1  85  25   7,6  150  19   6,2  65  19
H35B  5,2  95  24   8,5  145  20   7,4  70  26
H35C  4,5  80  20   6,7  110  17   6,3  65  21
H45B  4,3  60  20   7,3  85  18   6,7  70  21
H45C  3,6  50  19   5,7  60  15   5,5  55  15
H55B  3,4  50  19   5,9  70  15   5,3  60  18
H55C  3,1  40  16   4,5  55  12   4,1  35  16
H65B  3,0  40  18   4,9  50  14   3,0  25  15
H75B  2,7  40  16   4,1  40  12   2,6  10  12
HDR   2,8  25  7    3,0  30  6    2,4  5   7
OPEN  3,6  45  17   4,7  35  11   4,8  55  19
P    2,2  30  7    3,5  20  8    2,7  15  13

Kam po závodech:

Nasavrky – infocentrum a muzeum s expozicí Po stopách Keltů, navazující na historii keltského oppida u nedalekého Hradiště, gotický kostel sv. Jiljí, pod zámkem proslulá Kaštanka, sad jedlých kaštanů založený v letech 1776-1778; v sobotu probíhá v Nasavrkách městská pouť a večerní zábava.
České Lhotice – 14,5 m vysoká dřevěná rozhledna Boiika z r. 2006 s vyhlídkovou plošinou ve výši 11 m a krytým odpočívadlem; severně osada Hradiště s pozůstatky rozsáhlého keltského oppida z 5. stol. př. n. l., jednoho z největších v Evropě.
Krkanka – přírodní rezervace severně od Nasavrk; hluboké údolí se svahy porostlými přirozenými bučinami a dubinami, které si řeka Chrudimka vyhloubila v tvrdých žulových horninách.
Strádovské Peklo – přírodní rezervace, navazuje na přírodní rezervaci Krkanka; je tvořena kaňonem řeky Chrudimky s přilehlými přítoky.
Prales Polom - ukázka původního pralesního charakteru lesa ve vyšších partiích Železných hor. Prales má 2 části: Malý Polom a Velký Polom a jeho nejstarší část byla založena v roce 1933. V pralesní části jsou zachovány jedlové bučiny s javorem klenem a smrkem. Jedná se o jednu z nejvzácnějších lokalit v Železných horách.
Seč – vodní nádrž, zříceniny hradů Oheb a Vildštejn.
Slatiňany – státní zámek, Hippologické muzeum, zámecký park, rozhledna Bára, lanové centrum.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa a luk za souhlas s pořádáním těchto závodů. Velké poděkování patří Městskému úřadu Nasavrky, Zemědělské a.s. Horní Bradlo a fotbalistům z Horního Bradla za poskytnutí zázemí, stejně jako obyvatelům Nasavrk a Horního Bradla za toleranci při pořádání letošního ročníku Ceny východních Čech.

Plánek centra

Pokyny ke stažení:
pdf, doc