Rozpis

CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2013
3denní závody v orientačním běhu


Pořadatel: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení (LPU), Palackého 2547, Pardubice, IČ 26606747
Datum: 30. 8. – 1. 9. 2013
Centrum: Pláž Horního rybníka v Nasavrkách (prezentace, kemp, E1, E3, doprovodná akce, občerstvení, výsledky) – (49°50'17.372"N, 15°48'1.723"E)
Prezentace: pátek 30. 8. 2013 od 10:00 hod. do 14:00 hod. v centru
Program:
E1 30. 8. 000 = 15:00 hod. centrum krátká trať intervalový start
E2 31. 8. 000 = 9:30 hod. Horní Bradlo (8 km) klasická trať intervalový start
E3 1. 9. 000 = 9:30 hod. centrum zkrácená trať intervalový start
V sobotu 31. 8. 2013 v 16 hod. bude v centru doprovodný závod. Jeho rozpis bude zveřejněn na stránce závodu do 30. 6. 2013.
Kategorie:
D10 N, C H10 N, C HDR
D12 A, B H12 A, B P
D14 A, B H14 A, B OPEN
D16 B H16 B
D18 B H18 B
D21 A, B, C H21 A, B, C
D35 B, C H35 B, C
D45 B, C H45 B, C
D55 B H55 B, C
D65 B H65 B
H75 B
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených.
P – náborová trať (příchozí, začátečnická).
OPEN – trénink, nejde o začátečnické tratě, tratě na úrovni cca D16B.
HDR - kategorie pro rodiče s dětmi, linie.
V podkategoriích žactva A lze získat licenci A resp. B, v podkategoriích žactva a dorostu B lze získat licenci B. V kategoriích H21 a D21 bude provedeno případné rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 7. 2013.
Funkcionáři:
Ředitel závodu: Petr Klimpl
Hlavní rozhodčí: Jan Klapal
Stavba tratí: E1 – Lukáš Hovorka
E2 – Tomáš Udržal
E3 – Vladimír Lučan
Mapy: 1:10000, stav 2013
Terén: E1 a E3: Rovinatý les (530 – 617 m n. m.), v části hustníky (snížená viditelnost), v části čistý les, těžká podložka, vodoteče, četné komunikace, různorodá vegetace.
E2: Smíšený les Železných hor (525 – 649 m n. m). Prostor se vyznačuje hustou sítí komunikací (výraznějších i méně výrazných), velkou rozmanitostí porostů (dobře průběžný les, hustníky, paseky i náletové porosty) i podrostu, některé cesty jsou zarostlé trávou a koleje jsou plné vody.
Ražení: Systém SportIdent. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 60 Kč/3 etapy. Za ztrátu půjčeného čipu se účtuje 750 Kč.
Přihlášky: V informačním systému ČSOS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz); výjimečně na e-mail lpu@vco-ob.cz (neregistrování, případně zahraniční závodníci; přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď) v termínech uvedených v sekci vklady.
Pořadatel si vyhrazuje právo po naplnění počtu závodníků daných majiteli lesa ukončit příjem přihlášek dříve.
Vklady:
Přihlášky doručené do: 15. 7. 2012 5. 8. 2012 později
3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa 3 etapy 1 etapa
do D,H 14, HDR, D,H 65 250 Kč 110 Kč 350 Kč 150 Kč 400 Kč 190 Kč
ostatní 350 Kč 150 Kč 500 Kč 200 Kč 600 Kč 250 Kč
příchozí na jednotlivé etapy 110 Kč/den
Přihlášky podané po termínu 5. 8. 2012 a na místě budou akceptovány jen dle možností pořadatele.
Vklady, poplatek za objednané ubytování a poplatek za objednanou dopravu na E2 zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, Pardubice u Raiffeisenbank, číslo účtu 1069724001/5500, VS 08 + číslo klubu podle adresáře ČSOS.
Bez zaplacených vkladů není přihláška platná. Potvrzení o zaplacení bude kontrolováno při prezentaci.
Ubytování: V centru bude v době od 30. 8. – 1. 9. 2013 (pátek od 9:00 hod. do neděle 14:00 hod.) připraven prostor pro stanování se základním sociálním zázemím (TOI-TOI, pitná voda, mytí). Cena za ubytování je 200 Kč za pobyt, děti do 5-ti let mají kemp zdarma, děti do 10-ti let za poloviční cenu. Ubytování je nutno objednat spolu s přihláškou a je ho nutné uhradit spolu s vkladem.
Další možnosti ubytování budou zveřejněny na stránce závodu.
Parkování: Poplatek za parkování v centru činí 50 Kč/auto/pobyt (hradí se při příjezdu).
V místě E2 se platí parkovné 20 Kč/auto/den.
Doprava: Pořadatel zajistí na základě objednávky v přihlášce dopravu na E2 (25 Kč/osoba).
Ostatní:
  • Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy.
  • V centru i v místech etap bude zajištěno občerstvení.
  • Pro malé děti bude zajištěna školka.
  • Závody probíhají v CHKO Železné hory, žádáme účastníky o dodržování návštěvního řádu CHKO.
Informace: http://lpu.cz/cvc13, na e-mailu lpu@vco-ob.cz nebo na telefonu 602 619 991 (Klimpl).
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB.

Jan Klapal Petr Klimpl
hlavní rozhodčí ředitel závodu

Rozpis ke stažení:
pdf, doc