Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

V Praze v sídle ČUS na Strahově se v sobotu 8. prosince 2018 dopoledne konalo shromáždění sekce orientačního běhu.
Moje stručné poznámky (bez kontroly):

- schůze zahájena v 10:10
- schůzi řídí Libor Slezák, zvolena mandátová komise - přítomno 31 (později 34) z 35 delegátů - schůze usnášeníschopná, schválen jednací řád, program schůze, pracovní předsednictvo, návrhová komise

- zpráva o činnosti sekce OB v roce 2018 (Petr Klimpl):
- vydána O-kniha rekapitulující dění v OB v letošním roce
- 11 473 registrovaných závodníků - meziroční nárůst o 650, zvyšuje se počet mládeže (+360), rostou velké oblasti
- 190 závodů jednotlivců, 16 závodů štafet, 130 000 závodníků (na 38 závodech počet přesahující 1 000 závodníků, nejvíce 1818), desítky dalších náborových akcí, přes 200 map
- málo trenérů i rozhodčích
- plusy: roste členská základna vč. mládeže, repre v širší špičce, zlepšené podmínky repre, zlepšené výsledky dorostu na MEDu, úspěšné uspořádání finálové série SP (vč. zapojení mladých do organizace), zvýšený zájem o srovnávací testy mládeže, fungující soutěže, velmi dobrá úroveň závodů, náborové akce, zapojení mladých do organizační činnosti sekce, dobrá informovanost uvnitř svazu, OB je v televizi, relativně dost fin. prostředků, nejsou velké problémy (hádky, aféry)
- rezervy: v dorostu se málo trénuje (chybí os. trenéři), není dobrá kvalita školení trenérů i rozhodčích 3. třídy - nejednotnost, nezájem o školení trenérů 2. třídy (může mít důsledky do dotací na mládež), velmi různá kvalita práce v TSM (chybí koordinace, kontrola), s růstem členské základny se dostáváme do problémů se soutěžemi, málo "malých" závodů (spojování obl. závodů, nejsou obl. závody proti celostátním závodům - v kalendáři 2019 zlepšení), nerovnoměrný rozvoj v jednotlivých oblastech, občasné problémy s majitelů lesů a orgány státní správy, dopad náborových akcí pro veřejnost není podle představ, neumíme se uplatnit ve sdělovacích prostředcích, nemáme plán, jak naložit s relativním dostatkem financí
- poděkování členům vedení sekce OB a dalším za práci

- komise rozvoje OB (Kristýna Skyvová):
- 6 členů s různými gescemi
- organizace celostátní soutěže Přeboru škol v OB (s krajskými koly přes 3 000 účastníků)
- realizace Dnů orientace v přírodě se zapojením do Světového dne OB (už to není jeden možný den, ale týden)
- Objev OB: výukové mapy, areály pevných kontrol - přes web zacitorientak.cz
- relizace OB do škol (fin. podpora svazu)
- Zažij svůj domov - cílem vytvořit výukové materiály pro školy (aktivity v přírodě)

- soutěžní komise (Petr Klimpl):
- 14 členů + další spolupracovníci, poděkování za práci
- soutěže bez závad a připomínek
- závody na dobré úrovni (problém pouze sprint VPM - v dorostu nezapočítán do celost. soutěží)
- 2019: ŽB - určeny oblasti, které budou hodnoceny v daném ŽB, omezení účasti na M a V ČR na klas. a krátké trati ve všech segmentech (dorost, dosp., veteráni, veř. závod, cizinci), zrušen Český pohár veteránů - nahrazen veteránským rankingem, bezkontaktní ražení na všech závodech řízených sekcí OB (oblastní soutěže - záleží na rozhodnutí oblasti, vícedenní - rozhodnutí pořadatele), zvýšení vkladů M a V ČR
- nová pravidla OB od 1. 2. 2019 (WRE závody - nadřazenost závodů IOF, nové věci v IT, ORIS), v lednu bude článek s hlavními změnami
- výběrové řízení na závody 2020: velmi malý zájem - především o štafety a sprinty, vypsáno 1A. kolo (neobsazené štafety a sprinty), 2. kolo (ŽB), snaha o další restrikci počtu účastníků (vypsáno VŘ na samostatné MČR oblastních výběrů žactva - záporné i kladné ohlasy)

- komise talentované mládeže (Libor Slezák):
- 17 členů
- schvalování nominací na MED, stanoviska k soutěžím, srovnávací testy mládeže (kritéria pro vstup do TSM, schvalování počtu a divokých karet)
- 9 TSM, 159 talentů se propracovalo do TSM z testů (testy dělalo 250) - byla velká diskuze nad vysokým počtem
- v komisi probíhá diskuze nad návrhem stacionárních tréninkových kempů Rady pro inovaci ČSOS

- metodická komise (Daniel Wolf):
- 4 členové
- stále ještě nepracuje podle svých představ
- překlad popisů kontrol, metodik svazu, metodická rada svazu, tvorba metodického portálu ČSOS, kempy pro mladé pořadatele závodů, prosba na oblasti o uspořádání školení R3 a T3, bude školení rozhodčích 2. třídy, připravuje se systém školení trenérů 2. třídy (akreditace MŠMT), uspořádán seminář trenérů a rozhodčích (velká účast, dobrá odezva na náplň, obraťte se s náměty na další)

- komise reprezentace (Zdeněk Zuzánek, zprávu čte Petr Klimpl):
- výsledky reprezentace OB 2018 (velmi krásná pátá místa na MS Jany Knapové a štafet, výsledky v SP), výborné výsledky juniorské reprezentace (nejvyšší počet medailí pro ČR v historii), změna šéftrenéra reprezentace dospělých - Jan Šedivý, sestaven nový realizační tým

- přednesen návrh delegátů na odpolední VH ČSOS

- hlavní úkoly sekce OB na 2019 (Petr Klimpl):
- navázat na dobré věci, zavádět dobře připravené nové věci, upravit soutěže s ohledem na rostoucí členskou základnu, rozvoj metodické činnosti, příprava reprezentace a výběrů, být vidět v celostátních médiiích, připravit jednání s orgány státní správy o pořádání akcí, připravovat MS 2021 a další

- některé diskuzní příspěvky:
- Skyvová: zapojit do diskuze o podobě MČR oblastních výběrů žactva trenéry oblastních výběrů
- roztříštěnost důležitých informačních webových stránek OB - chybí jeden přehled, kde je co nového
- Kopecký: žádost Vysočiny o zrušení rozdělení ŽB Čechy (důvodem malá účast na ŽB Čechy - východ)
- nesouhlas s oddělením MČR obl. výběrů žactva od M a V ČR klubů od r. 2020
- Vintr: dotaz na svazový SW pro pořádání závodů (bude řešeno na VH), úprava klíče na určení počtu delegátů (ne automaticky 1 za oblast, ale 2 za oblast, zbytek z 35 rozděleni dle počtu členů oblasti (až od 10 let) - Klimpl: z 40)
- Zelinka: oddělení MČR obl. výběrů žactva od M a V ČR klubů od r. 2020 - upozornění, že výběrové řízení 2020 už probíhá, omezení družstev veteránů a dospělých
- Valášek: odložení oddělení MČR obl. v. ž. o rok
- Němečková: oddělení MČR obl. v. ž. - zda by se 1 závod ročně s vysokým počtem závodníků přeci jen neudržel
- Beránek: problematika dotací na mládež, problémy vstupu do lesa v CHKO Lužické hory
- Aleš: omezování účasti na závodech - vliv na ekonomickou stránku - pořádat kluby v lesích, kde vysoký počet závodníků nevadí
- Koč: klidně oddělit MČR a VČR
- Michalec: sekce OB má vytvořit koncepci řešení soutěží s ohledem na počty závodníků

- hlasování o usneseních:
- přijato (těsnou většinou): vedení sekce OB se má zabývat všemi aspekty oddělení MČR obl. v. ž.; odložit změnu MČR obl. v. ž. na rok 2021; vedení sekce OB má vytvořit koncepci řešení počtu závodníků na závodech OB
- přečteno celé usnesení - schváleno

Jednání skončilo ve 12:57.
Adam Zitka - 8.12. 2018 16:29
Komentáře k článku
***
Jméno 
Text 
Opište kód z obrázku    


Fatal error: Call to undefined function session_unregister() in /web/htdocs1/lpucz/home/www/ks/index.php on line 209