Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

Krajský kartograf
Petr Fencl, LPU, petr.fencl@geovap.cz

Krajský kartograf plní úkoly určené Mapovou radou ČSOS, zejména:

- řídí a eviduje mapovou činnost v krajském svazu a v prostorech na území příslušného kraje v souladu se Směrnicí pro tvorbu a evidenci map ČSOS
- schvaluje přidělená evidenční čísla map vznikajících na území příslušného kraje
- schvaluje evidované mapy v Centrální evidenci map na území příslušného kraje
- předkládá ke schválení předsednictvu krajského svazu ČSOS zásady pro hospodaření s prostory na území příslušného kraje a řeší případné spory
- zodpovídá za soulad krajské a svazové evidence map a plnění povinností z ní vyplývajících pro vydavatele map pro orientační sporty v příslušném kraji
- vede evidenci map financovaných ze zdrojů krajského svazu
- je konzultantem aktivních kartografů na území příslušného kraje
- v určených termínech předává Mapové radě požadované údaje a hodnocení mapové práce v kraji.

Směrnice pro tvorbu a evidenci map ČSOS