Krajský svaz orientačních sportů Pardubického kraje

V Praze v sídle ČUS na Strahově se v sobotu 8. prosince 2018 odpoledne konala valná hromada ČSOS.
Moje stručné poznámky (bez kontroly):

- jednání zahájeno v 13:21
- schváleno pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise
- účast: přítomno 46 z 50 delegátů - schůze usnášeníschopná
- schválen program a jednací řád

- zpráva o činnosti ČSOS (Radan Kamenický):
- nárůst členské základny (13 486), roste počet mládeže, roste počet registrovaných v sekci OB
- rostou příjmy a výdaje svazu (kopíruje růst členské základny), sledování podmínek dotací a grantů MŠMT
- úspěchy reprezentace OB vč. juniorů, dominance českého MTBO ve světě, úspěchy LOB i Trail-o, vyhlášení nejlepších sportovců
- úspěšné pořádání světového poháru v OB - Praha, Ml. Boleslav - poděkování hlavním pořadatelům
- další akce: MS MTBO 2020, MS OB 2021 !
- spolupráce s médii - dobrá úroveň spolupráce s ČT (řada PP a dokumentů), navázána spolupráce s ČRo
- ČSOS na internetu
- ORIS: 6 let v provozu, doposud i pro nečleny, 2019: úpravy v evidenci os. údajů (GDPR), zabezpečení https, omezení možností pro nesvazové uživatele (jen pro konkrétní závod)
- proběhla zimní olympiáda dětí a mládeže s účastí LOB (i s ČT) v Letohradě
- World orienteering day - v ČR přes 10 tisíc účastníků (nárůst)
- TSM - snaha o systematickou práci s dorostem
- trenéři, rozhodčí - nutnost se vzdělávat
- rady svazu (stručně náplň)
- sekretariát - proběhla rekonstrukce kanceláře
- mezinárodní činnost - kongres IOF proběhl v Praze, do předsednictva IOF zvolen Dušan Vystavěl

- zpráva o plnění rozpočtu 2018 (Jiří Šubrt):
- změny v dotačních programech, příjmy přes 30 milionů, zvýšené výdaje uhrazeny z vyšších dotací a z plánované rezervy, hospodaření bude na konci roku vyrovnané nebo mírně přebytkové

- zpráva kontrolní skupiny (Petr Valášek):
- proběhly 3 kontroly - příjmy, dotace, výdaje - spokojenost s vedením účetnictví svazu

- informace ze shromáždění sekce OB (Petr Klimpl):
- hodnocení od minulého shromáždění, hlavní úkoly, dlouhá diskuze k růstu členů a úpravě soutěží svazu (restriktivní opatření) - v roce 2020 vypsání MČR obl. výběrů žactva spolu s MČR klubů

- informace ze shromáždění sekce LOB (Přemek Škoda):
- zhodnocení výsledků, uskutečnění všech závodů, plán reprezentace, úspěšné hodnocení ZODM 18, plán závodů 2018-19 (už se hlásit)

- informace ze shromáždění sekce MTBO (Zbyněk Pospíšek):
- mírný pokles registrací, není mnoho závodů (nejsou zájemci o pořádání), 19 závodů ČP a štafety, další regionální ligy
- reprezentace - výborné výsledky (9 medailí z MS dospělých), poděkování za finanční prostředky na přípravu od svazu
- je zastoupení v IOF
- zvoleno staronové předsednictvo sekce
- 2020 MS v MTBO (Jeseník, šéf OV David Aleš) - přípravy běží
- iniciace změn v mezinárodním mapovém klíči MTBO
- debaty o zavedení rankingu, zavedení bezdotykového ražení SI (a výhledově AIR)

- informace ze shromáždění sekce Trail-o (Libor Forst):
- orgány sekce pracují, výborné výsledky reprezentace
- mladé naděje, zavádění nových technologií

- některé diskuzní příspěvky:
- Vystavěl: proč je dobré mít svého zástupce v radě IOF (prezentování a vysvětlování rozhodnutí IOF - vedení svazu i veřejnosti, propagace ČSOS v IOF (vlastní návrhy, prezentace vlastních dobrých zkušeností), Klimpl: úkol prosazovat větší zastoupení klasik ve SP
- Binčík: fin. podpora malých závodů
- Koč: fin. podpora oblastních závodů
- Venhoda: problém malého počtu závodníků ŽB-Č východ
- Zelinka: pořádání obl. závodů
- Hranička: možnost odvodů z obl. závodů oblastem a využití na podporu tvorby map obl. závodů
- Picek: krajské svazy už mají větší rozpočet - mohou využít pro podporu pořadatelů (mapy)
- Matějů: krajské svazy si mohou určit priority rozdělení peněz
- Pospíšek: krajské svazy nemají rozpočty vysoké
- Vintr: větší podpora menších oblastí, dotaz na svazový program pro pořádání závodů
- Picek: nejde o svazový program (není placen ze svazu), skupinu vývoje vede L. Konig, příští rok bude skupinou vývoje využit na všech jejich závodech
- Kopecký: malá oblast (Vysočina) si nemůže ekonomicky dovolit pořádání oblastních závodů proti celostátním závodům
- Němečková: dotaz na studii dopadu OB na životní prostředí (reakce Kamenický: rekapitulace dřívějších snah o jednání se státními orgány, Picek: bude se tím zabývat Rada pro podporu inovací)
- Slezák: dotaz na smlouvu s Lesy ČR, potřeba dojednání smlouvy s arcibiskupskými lesy
- Škoda: olympiády dětí a mládeže - včasná a jasná nominační kritéria (LODM 2019 Liberec, ZODM 2020 Karlovarský kraj)

- hlavní úkoly svazu (Radan Kamenický):
- navázat na vše dobré
- hledání cest pro jednání s orgány ŽP
- zajišťování finančních zdrojů a efektivní využití
- spolupráce s médii, marketing
- příprava MS v MTBO a v OB

- návrh rozpočtu 2019 (Ivan Matějů):
- vyrovnaný rozpočet ve výši 28 mil. Kč
- dotační programy vypsány teprve nedávno, sledování účelových podmínek, přísnost pro vyúčtování
- diskuze k položkám rozpočtu: projekty pro děti a mládež - vysvětleno, navýšení příspěvku krajským svazům - změna nebyla přijata

- různé:
- Vystavěl: informace o Mistrovství Evropy univerzit v Olomouci 2019 - EUSA

- přečteno usnesení - schváleno

- VH skončena v 16:10
Adam Zitka - 8.12. 2018 16:31
Komentáře k článku
***
Jméno 
Text 
Opište kód z obrázku    


Fatal error: Call to undefined function session_unregister() in /web/htdocs1/lpucz/home/www/ks/index.php on line 209