Pokyny pro účastníky

Mistrovství a Veteraniáda České republiky v orientačním běhu ve sprintu 2013
Chrudim 8. 5. 2013

Vítáme Vás na Mistrovství a Veteraniádě ČR v orientačním běhu ve sprintu, které pro Vás připravil OK Lokomotiva Pardubice v centru města Chrudim. Závod hlavních kategorií mužů a žen bude snímat Česká televize.
Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit.

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Chrudim, sokolovna (49°57'3.097"N, 15°47'55.998"E) – prezentace, šatny, WC, mytí, karanténa, prodej občerstvení
Prezentace: Chrudim, sokolovna – středa 8. 5. 2013, 10:00 – 11:30 hod.
Na prezentaci je možnost dohlášek pouze do kategorie P podle možností pořadatele.
Program: 12:00 start 00
15:55 uzávěrka závodu
16:00 vyhlášení výsledků
Příjezd a parkování: Příjezd do centra je možný pouze od kruhového objezdu u obchodních středisek ulicí Novoměstskou (bude značeno, viz plánek). Parkování v ulicích města podle pokynů pořadatelů a Městské policie.
Šatny: Hlediště haly sokolovny, vzhledem k menšímu prostoru využijte i vlastních dopravních prostředků.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum (sokolovna) do 500 m
Centrum – cíl (Resselovo nám.) 300 m
Centrum – karanténa kategorií M ČR 0 m
Centrum – start ostatní kategorie 1200 m (modrobílé fáborky)
Mapy: Chrudim 1:4000 (E = 2,5 m), mapový klíč ISSOM 2007, hlavní kartograf Petr Hranička, stav jaro 2013, tisk Silueta Pardubice. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku. Mapy se odevzdávají v cíli do 15:30 hod., výdej map od 15:40 hod. na Resselově nám.
Zvláštní mapové značky: modrý křížek – pumpa, hydrant; zelený křížek – vývrat, pařez; černé kolečko – plakátovací sloup; černý křížek – skupina betonových prvků, tabule, stůl, dětská prolézačka; černé kolečko zeleně vyplněné – betonový květník; fialový křížek (dotisk s tratí) – zakázaná cesta.
Tréninková mapa: Tréninkovou mapu obdrží závodníci na prezentaci. Tréninková mapa je v těsné blízkosti centra.
Terén: Centrum města Chrudim (zástavba, široké ulice i úzké uličky, průchody, schody, náměstí a otevřená prostranství), parčíky i sídliště.
Běžecký podklad – v ulicích města částečně povrch asfalt/beton, částečně povrch kamenitá dlažba; v parcích a na sídlišti asfaltové a mlatové cestičky resp. trávník.
Terén má absolutní převýšení 28 m.
Upozornění: Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
Omezení a doporučení obutí: Je zakázáno běžet v botech s hřeby; vzhledem k charakteru podložky je doporučena atletická běžecká obuv.
Závodní prostor: Vyznačen v přiloženém plánku. Závodní prostor je uzavřen pro účastníky závodu.
Popisy kontrol: V karanténě (kategorie M ČR), v centru (Veteraniáda, ostatní kategorie).
Ražení: Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Startovní čísla: Startovní čísla mají pouze závodníci kategorií M ČR. Čísla jsou vydávána formou samoobsluhy v karanténě. Závodníci kategorie D21 a H21 si startovní čísla nechávají, ostatní je odevzdají po doběhu v cíli.
Karanténa: Karanténa je v tělocvičně (povinné přezouvání) a šatnách sokolovny (bez přezouvání) a na házenkářském hřišti (prostor k rozcvičení). Vstup v sokolovně bude vyznačen. Při vstupu do karantény jsou závodníci povinni si vynulovat čip (CLEAR) a provést kontrolu nulování (CHECK). Tato kontrola bude následně vyčtena a zkontrolována. Karanténu mohou závodníci opustit pouze startovacím koridorem do závodu. V karanténě bude WC, výdej popisů, výdej startovních čísel. V karanténě nebude občerstvení. V karanténě je možnost odložit věci: vydávání věcí z karantény – D21 a H21 u prezentace; D16, D18, D20, H16, H18, H20 – výdej po skončení karantény.
V karanténě je zakázáno používat jakékoliv prostředky komunikace. Dodržujte prosím zásady fair-play.
Kategorie D21, H21: Závodníci jsou povinni dostavit se do karantény od 11:30 do 12:00 hod.
Kategorie D16, D18, D20, H16, H18, H20: Závodníci jsou povinni dostavit se do karantény od 13:30 do 14:00 hod.
Kategorie D21A, D21B, H21A, H21B, účastníci Veteraniády a veřejného závodu karanténu nemají.
Start: 00 = 12:00.
Kategorie D21, H21, D16, D18, D20, H16, H18, H20: Startovní koridor začíná na konci karantény. Startovní koridory jsou 3, celková délka koridorů je 200 m. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování. Po startu si závodník odebere mapu, mapový start je vzdálen 80 m (resp. 30 m pro D21 a H21).
Ostatní kategorie: Startovní koridory jsou 3, celková délka koridorů je 50 m. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu nulování. Po startu si závodník odebere mapu, mapový start je vzdálen 80 m.
Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Povinné úseky: Start – začátek orientace
Poslední kontrola – cíl
Povinné úseky jsou vyznačeny koridory.
Zakázané prostory při závodě: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:
201 Neschůdný sráz
304.1 Nepřekonatelné vodní těleso
421 Nepřekonatelná vegetace
521.1 Nepřekonatelná zeď
524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada
526.1 Budova
707 Nepřekonatelná hranice
Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem, 709 Nepřístupná oblast, 714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast a zvláštní mapovou značkou fialový křížek – zakázaná cesta. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací!
Upozornění: Některé tratě se vícenásobně kříží, věnujte větší pozornost zákresu.
Mezičasy: Radiový přenos mezičasů z kontrol na shromaždiště zajišťuje firma RACOM.
Předpokládané časy vítězů: Podle Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Časový limit: 30 minut
Občerstvení: V cíli.
WC: V centru a v karanténě.
Mytí: Nouzové na dvoře sokolovny, po skončení karantény sprchy v karanténě.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v cíli na Resselově náměstí.
Konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/mcr13.
Vyhlášení výsledků: Kategorie D21, H21: Ihned po skončení kategorie bude květinové vyhlášení prvních 3 závodníků.
Všechny kategorie: 16:00 hod. na Resselově náměstí. Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 6. místě v kategoriích D21 a H21, závodníci na 1. – 3. místě ostatních kategorií M ČR i Veteraniády ČR a závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D14C a H14C.
Žádáme závodníky, aby k vyhlášení vítězů nastoupili v klubovém dresu nebo overalu, nikoliv v civilním oblečení.
Aktuálně první tři závodníci průběžného pořadí kategorií D21 a H21 zůstávají na vyhrazeném místě na pódiu v prostoru cíle.
Stravování a občerstvení: Bufet v sokolovně a v restauracích v Chrudimi (mimo závodní prostor – viz plánek).
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.
Jury: Martina Hepnerová, Milan Novotný, Jan Fátor
Funkcionáři: ředitel závodu Dušan Stránský
hlavní rozhodčí Petr Klimpl
stavitel tratí Adam Zitka

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:
Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Partneři pořadatele: město Chrudim; Pardubický kraj, Racom Nové Město na Moravě
Sponzoři: REMOEX, AITCOM, Hovorka catering; Silueta Pardubická tiskárna, JP-KONTAKT Pardubice, ISC, K2 Machine, Obal Centrum, Ekopanely CZ, CHESTAV CZ
Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas Pardubice, Chrudimský deník

Partneři Českého svazu orientačních sportů: T-MAPY; TOI-TOI; H.S.H. sport; Žaket; Equica, ODLO, Trimtex, Mapy CZ

Pořadatelé děkují všem partnerům a sponzorům, zejména Městskému úřadu v Chrudimi, za pomoc při organizování tohoto závodu.


Plánky příjezdu a centra


Pokyny ke stažení:
pdf, doc