Rozpis

MISTROVSTVÍ ČR V ORIENTAČNÍM BĚHU VE SPRINTU 2013
VETERANIÁDA ČR V ORIENTAČNÍM BĚHU VE SPRINTU 2013
VEŘEJNÝ ZÁVOD


Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice, občanské sdružení, Palackého 2547, 530 02 Pardubice
Datum: Středa 8. 5. 2013
Centrum: Chrudim, sportovní hala (49°57'3.097"N, 15°47'55.998"E)
Příjezd, parkování: Příjezd do centra je možný pouze od kruhového objezdu u obchodních středisek ulicí Novoměstskou (bude značeno). Parkování v ulicích města podle pokynů pořadatelů a Městské policie.
Kategorie: M ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
D21A, D21B, H21A, H21B
Veteraniáda: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
Veřejný závod: D14C, D18C, D20C, H14C, H18C, H20C, P
Omezení účasti M ČR: Viz „Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2013“ (http://www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty/pp13.pdf.)
Mistrovství ČR ve sprintu je otevřeno pro cizince v kategoriích D21 a H21. Pořadatel po konzultaci se soutěžní komisí rozdělí zahraniční závodníky podle výkonnosti do podkategorií D21, D21A, D21B resp. H21, H21A, H21B. Cizinci v dorosteneckých a juniorských kategoriích nestartují na M ČR, mohou startovat v souběžném veřejném závodě.
Předpokládané časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Přihlášky: Do 22. 4. 2013 v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz), výjimečně na e-mailovou adresu lpu@vco-ob.cz (přihláška je platná až po přijetí reply).
Přihlášky po termínu 22. 4. 2013 jsou za zvýšený vklad o 50 %, po termínu 26. 4. 2013 již není možné se přihlásit na M ČR ani na Veteraniádu. Na veřejný závod jsou možné přihlášky do naplnění kapacity za základní startovné.
Informace: Internetové stránky http://lpu.cz/mcr13, nebo na e-mailu lpu@vco-ob.cz, nebo na telefonních číslech 602619991 (Klimpl), 602186200 (Stránský).
Vklady: M ČR 160 Kč
Veteraniáda ČR 160 Kč
Veřejný závod (D18C, D20C, H18C, H20C) 160 Kč
Veřejný závod (D14C, H14C, P) 100 Kč
Půjčovné SI čipu 40 Kč
Veškeré platby zasílejte na účet OK Lokomotiva Pardubice u Raiffeisenbank, a.s., číslo účtu 1069724001/5500, variabilní symbol 8XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS.
Prezentace: Chrudim, sportovní hala – středa 8. 5. 2013 od 10:00 do 11:30 hod.
Start 00: 12:00 hod.
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum do 0,5 km
Centrum – start MČR do 250 m
Centrum – start ostatní do 1000 m
Centrum – cíl (Resselovo náměstí) 250 m
Mapy: 1:4000 (E = 2,5 m), mapový klíč ISSOM 2007, hlavní kartograf Petr Hranička, stav jaro 2013. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku.
Terén: Centrum města Chrudim (zástavba, široké ulice i úzké uličky, průchody, schody, náměstí a otevřená prostranství), parčíky i sídliště.
Běžecký podklad – v ulicích města částečně povrch asfalt/beton, částečně povrch kamenitá dlažba; v parcích a na sídlišti asfaltové a mlatové cestičky resp. trávník.
Terén má absolutní převýšení 28 m.
Omezení obutí: Je zakázáno běžet v botech s hřeby (vzhledem k charakteru podložky je doporučena atletická běžecká obuv).
Funkcionáři: Ředitel: Dušan Stránský
Hlavní rozhodčí: Petr Klimpl
Stavba tratí: Adam Zitka
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Petr Klimpl, Palackého 2547, 530 02 Pardubice.
Použitý systém ražení: Elektronický – SportIdent.
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB.

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 17. ledna 2013.

Petr Klimpl Dušan Stránský
hlavní rozhodčí ředitel závodu

Rozpis ke stažení:
pdf, doc