Rozpis

Mistrovství a Veteraniáda ČR na klasické trati
závod Českého poháru, INOV-8 CUP žebříčku A
závod Českého poháru veteránů
závod WRE
veřejný závod


Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů (ČSOS)
Pořádající subjekt
OK Lokomotiva Pardubice, spolek (LPU)
Datum
1. – 2. 10. 2016
Centrum
Pustá Rybná, 49.7076169N, 16.1345911E
V místě je dostatek prostoru pro postavení klubových stanů
Druh závodu
Sobota 1. 10. klasická trať - semifinále
Neděle 2. 10. klasická trať - finále
Kategorie
Mistrovství ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Veřejný závod: T3, T6, T9 (tréninkové tratě délky cca 3, 6 resp. 9 km)
Právo startu
Mistrovství ČR: dle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2016 čl. I/5 odst. 3
Veteraniáda ČR: bez omezení
Veřejný závod: bez omezení
Přihlášky
Za základní vklad do 15. 9. 2016, přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz.
Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS e-mailem na adresu: mcr16@lpu.cz (přihlášku považujte za přijatou až po obdržení potvrzení - reply).
Dodatečné přihlášky do kategorií Mistrovství a Veteraniády ČR budou přijímány do neděle 18. 9. 2016 za 150% základního vkladu. Po tomto termínu je možné se přihlásit již pouze do veřejného závodu.
Dodatečné přihlášky do kategorií veřejného závodu budou přijímány i na prezentaci za 150% základního vkladu.
Vklady (základní)
DH16 – DH55: 400 Kč/oba dny dohromady (za závodníky registrované v sekci OB v kategoriích DH16 – DH18 přihlášené do 15. 9. 2016 platí vklad ČSOS)
DH60 - DH80: 320 Kč/oba dny dohromady
T3, T6, T9: 160 Kč/den
Platby za vklady, půjčovné SI a ubytování je nutné odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet OK Lokomotiva Pardubice u Raiffeisenbank a.s., číslo účtu: 1069724001/5500, variabilní symbol uveďte ve tvaru 33XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Prezentace
Sobota 1. 10. 10:00 – 11:00 v centru závodů
Neděle 2. 10. 8:00 – 8:30 v centru závodů
Vzdálenosti
Parkoviště - centrum do 400 m
Centrum - start do 3000 m
Centrum - cíl 0 m
Parkoviště - ubytování do 25 km
Start 00
Sobota 1. 10. - semifinále 12:00, intervalový
Neděle 2. 10. - finále 9.30, intervalový
Terén
Kopcovitý vysočinský, převážně dobře průběžný. Prudší svahy jsou kamenité, vrcholové partie i skalnaté. Vyskytují se i partie hustníků, místy s velmi sníženou průchodností, v blízkosti četných vodotečí se místy vyskytuje podrost. Předchozí mapa pro OB Rovina (rok 1989).
Mapy
Pro kategorie DH16 – DH21, T9: 1:15 000, E=5m, mapový klíč: ISOM 2000, stav 2016
Pro ostatní kategorie: 1:10 000, E=5m, mapový klíč: ISOM 2000, stav 2016
Autoři map: Petr Mareček, Martin Kratochvíl
Pro všechny kategorie budou mapy vodovzdorně upraveny
Systém ražení
Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTident. Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v přihlášce, ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 50 Kč/den. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Od neregistrovaných závodníků bude na prezentaci vybírána vratná záloha ve výši 1000 Kč. Za ztrátu půjčeného čipu bude účtována náhrada 1000 Kč
Informace
http://lpu.cz/mcr16
Dušan Stránský, 721622374, dusan.stransky@geovap.cz
Předpis, předpokládané časy vítězů
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2016.
Protesty
Vklad při podání protestu je 200 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit na adresu:
Adam Zitka, Závodu míru 1883, 53002 Pardubice.
Upozornění
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.
Ubytování
Pořadatel zajišťuje pouze nouzové ubytování v tělocvičně (do 25 km od centra závodů) ze soboty 1. 10. na neděli 2. 10. 2016 za 80 Kč/osobu/noc. Objednávky ubytování uveďte v přihlašovacím systému http://oris.orientacnisporty.cz a úhradu proveďte společně s vkladem.
Další možnosti ubytování jsou uvedeny na webu závodu.
Stravování
V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem.
Funkcionáři
Ředitel závodu: Dušan Stránský
Hlavní rozhodčí: Adam Zitka, R1
Stavba tratí semifinále (sobota): Petr Fencl, R2
Stavba tratí finále (neděle): Jan Kaplan, R2
IOF advisor (WRE – neděle): Zuzana Klimplová

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 7. 6. 2016.

Adam ZitkaDušan Stránský
hlavní rozhodčíředitel závodu

Rozpis v doc, v pdf.
partneři LPUpartneři ČSOSsprávce stránek: Vojtěch Novotný   |   designed by