Sprint – rozpis

Mistrovství a Veteraniáda České republiky v orientačním běhu ve sprintu 2019Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu.
Pořádající subjekt:
OK Lokomotiva Pardubice (LPU).
Datum:
Sobota 18. května 2019.
Centrum:
Čáslav, atletický stadión Vodranty.
GPS: 49.9109267N, 15.3814522E.
Zařazení do soutěží:
2. závod Manufaktura Českého poháru 2019;
3. závod INOV-8 CUP – žebříčku A 2019;
závod systému Rankingu s koeficientem 1,10 (DH20, DH21) a 1,04 (DH21A/B).
Vzdálenosti:
Parkoviště - centrum ... do 1500 m.
Centrum - start ... 1500 m.
Centrum - cíl ... 0 m.
Parkování:
Bude upřesněno v pokynech.
Prezentace:
11:00 – 12:00 v centru závodu.
Kategorie:
Mistrovství ČR: D16, D18, D20, D21, D21A, D21B, H16, H18, H20, H21, H21A, H21B.
Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80.
Právo startu:
Podle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2019.
Přihlášky:
Nejpozději do neděle 5. 5. 2019 v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). Dodatečné přihlášky jsou možné do středy 8. 5. 2019 za zvýšený vklad.
Vklady:
Mistrovství ČR: do 5. 5. 2019 - 190 Kč (do 8. 5. 2019 - 250 Kč);
Veteraniáda ČR DH35-55: do 5. 5. 2019 - 190 Kč (do 8. 5. 2019 - 250 Kč);
Veteraniáda ČR DH60 a starší: do 5. 5. 2019 - 160 Kč (do 8. 5. 2019 - 220 Kč).
Vklady zasílejte na účet OK Lokomotiva Pardubice 1069724001/5500, VS 55xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Prostor závodu:
Je zveřejněn na webu závodu (http://lpu.cz/mcr19/index.php?page=sprint_prostor).
Předpokládané časy vítězů:
Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Terén:
Historické centrum města Čáslav, přilehlé parky, vilová čtvrť, městský lesopark, sportovní areály.
Běžecký podklad: v ulicích města částečně povrch asfalt/beton, částečně povrch kamenitá dlažba (70 %); v parcích a na sídlišti asfaltové a mlatové cestičky resp. trávník (20 %), v lesoparku čistý les bez většinou bez podrostu (10 %).
Omezení obutí:
Je zakázáno běžet v botách s hřeby.
Systém ražení:
Elektronický systém Sportident. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).
Mapa:
Čáslav, měřítko 1 : 4 000, E = 2 m, stav jaro 2019, ISSOM 2007, vodovzdorně upravena, hlavní kartograf Jan Fátor.
Start:
00 = 13:00, intervalový.
Orientační časy startů jednotlivých kategorií:
D16, D18, D20, H16, H18, H20 - 13:00;
D21, H21 - 14:00;
Veteraniáda ČR, DH21A, DH21B - 14:45.
Pro kategorie D16, D18, D20, H16, H18, H20, D21, H21 bude v blízkosti startu karanténa, která bude uzavřena v 13:00.
Protesty:
Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail OK Lokomotiva Pardubice: lpu@vco-ob.cz.
Informace:
http://lpu.cz/mcr19; lpu@vco-ob.cz.
Dušan Stránský, 721622374, dusan.stransky@geovap.cz.
Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodu: Dušan Stránský
Hlavní rozhodčí: Adam Zitka (R1)
Stavitelé tratí: Zbyněk Štěrba (R3), Petr Fencl (R2)
Ostatní:
Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti.
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
Pro malé děti bude zajištěna v centru školka.
Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 5. 2. 2019.

Adam ZitkaDušan Stránský
hlavní rozhodčíředitel závodu

Závody probíhají za podpory města Čáslav.Rozpis ke stažení: pdf, doc.

PARTNEŘI LPU