Sprintové štafety – rozpis

Mistrovství a Veteraniáda České republiky sprintových štafet v orientačním běhu 2019Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu.
Pořádající subjekt:
OK Lokomotiva Pardubice (LPU).
Datum:
Neděle 19. května 2019.
Centrum:
Pardubice, Polabiny 3, louka na břehu Labe.
GPS: 50.0417692N, 15.7667014E.
Zařazení do soutěží:
3. závod České ligy klubů 2019.
Vzdálenosti:
Parkoviště - centrum ... do 1000 m.
Centrum - start - cíl ... 0 m.
Parkování:
Bude upřesněno v pokynech.
Prezentace:
8:00 – 8:30 v centru závodu.
Kategorie:
Mistrovství ČR: DH18, DH21.
Smíšené čtyřčlenné štafety, složené vždy z 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D. Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí DHHD. Na 1. a 4. úseku musí běžet žena. Právo startu: dle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2019.
Veteraniáda ČR: DH140, DH180, DH220, DH260.
Smíšené čtyřčlenné štafety, číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší. Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí DHHD. Na 1. a 4. úseku musí běžet žena. Do Veteraniády ČR se hodnotí pouze klubové štafety.
Právo startu:
Podle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2019.
Přihlášky:
Nejpozději do neděle 5. 5. 2019 v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz). Dodatečné přihlášky jsou možné do středy 8. 5. 2019 za zvýšený vklad.
Termín uzavření soupisek v IS ORIS:
Sobota 18. 5. 2019 ve 20:00 hod.
Vklady:
Mistrovství ČR: do 5. 5. 2019 - 850 Kč (do 8. 5. 2019 - 1000 Kč);
Veteraniáda ČR DH140, DH180, DH220: do 5. 5. 2019 - 850 Kč (do 8. 5. 2019 - 1000 Kč);
Veteraniáda ČR DH260: do 5. 5. 2019 - 750 Kč (do 8. 5. 2019 - 900 Kč).
Vklady zasílejte na účet OK Lokomotiva Pardubice 1069724001/5500, VS 55xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Prostor závodu:
Je zveřejněn na webu závodu (http://lpu.cz/mcr19/index.php?page=stafety_prostor).
Předpokládané časy vítězů:
Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB.
Terén:
Sídliště Polabiny 3, areály škol, zeleň s vodními prvky na břehu Labe, rovinatý terén. Předchozí mapa: Labe (2007).
Běžecký podklad: na sídlišti asfaltové cestičky resp. trávník (50 %), v zeleni na břehu Labe trávník a mlatové cestičky (50 %).
Běžecké oblečení:
V kategoriích MČR (DH18 a DH21) jsou povinni všichni členové jedné štafety běžet ve shodných (klubových) vrchních částech dresu.
Systém ražení:
Elektronický systém Sportident. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).
Mapa:
Polabiny 3, měřítko 1 : 4 000, E = 2 m, stav jaro 2019, ISSOM 2007, vodovzdorně upravena, hlavní kartograf Petr Fiala.
Start:
Hromadný start ve vlnách po jednotlivých kategoriích; 00 = 09:00.
Pro kategorie MČR (DH18 a DH21) bude v blízkosti startu karanténa, která bude uzavřena v 8:50.
Protesty:
Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail OK Lokomotiva Pardubice: lpu@vco-ob.cz.
Informace:
http://lpu.cz/mcr19; lpu@vco-ob.cz.
Karel Haas, karel.haas@volny.cz.
Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodu: Karel Haas
Hlavní rozhodčí: Petr Klimpl (R1)
Stavitelé tratí: Zuzana Klimplová (R2), Lukáš Hovorka (R2)
Ubytování:
Pořadatel zajišťuje pouze v tělocvičně s vlastními spacími pytli ze soboty na neděli (90 Kč/os/noc), nutno objednat spolu s přihláškou. Kontakty na možnosti ubytování na lůžku jsou na webové stránce závodu.
Ostatní:
Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti.
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.
Pro malé děti bude zajištěna v centru školka.
Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 5. 2. 2019.

Petr KlimplKarel Haas
hlavní rozhodčíředitel závodu

Závody probíhají za podpory Statutárního města Pardubice a Pardubického kraje.Rozpis ke stažení: pdf, doc.

PARTNEŘI LPU