RODINNÉ ŠTAFETY 2011

Rozpis

19. ROČNÍK RODINNÝCH ŠTAFET V ORIENTAČNÍM BĚHU -
NEOFICIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

DATUM: neděle 23. října 2011
MÍSTO: Svratka – po loňském ročníku na Milovech pokračujeme v putování po krásných lesích Žďárských vrchů
SHROMAŽDIŠTĚ: Hotel Svratka ve Svratce a jeho pozemky v okolí sjezdovky
plánek pro příjezd – bude včas zveřejněn na webových stránkách Rodinných štafet
umístění shromaždiště na mapě
PARKOVÁNÍ: na vyhrazených místech na shromaždišti podle pokynů pořadatelů
PREZENTACE: 8.30 – 9.30 hod. na shromaždišti – buďte dochvilní!!! (opozdilci mají přirážku 100% ke startovnému, ať se Nadace pro transplantaci kostní dřeně poměje), další informace v samostatných pokynech pro prezentaci
MAPA: Bludný kořen 19 a možná ještě některé další mapařské výtvory; všechny různého stáří, měřítka a kvality; mapa je pro všechny úseky vodovzdorně upravena; kódy s piktogramy kontrol jsou natištěny na mapě
starší mapy závodního prostoru (Cínová cesta, Zkamenělý zámek, Česká cikánka atd.) – viz ukázky na webových stránkách Rodinných štafet
TERÉN: převážně velmi dobře průběžný les centrální části Žďárských vrchů; ojedinělé hustníky; ojedinělé skalní a kamenné útvary; relativně vysoké množství bodových objektů vegetačních (výrazné stromy, vývraty apod.), terénních (kupky, prohlubně apod.) i kamenných (kameny, kamenná pole); středně hustá síť komunikací
ZPŮSOB RAŽENÍ: již podruhé se Rodinné štafety poběží „na“ razící systém SportIdent (pro „neorienťácké“ členy Vašich rodinných týmů bude samozřejmě možnost zapůjčení SI čipů na shromaždišti za poplatek 30,- Kč)
START: hromadný start 1. úseků v 10.00 hod. na shromaždišti (příchod do vyznačeného prostoru hromadného startu je možný od 9.55 hod. – na nikoho se nečeká!!!). detaily organizace startovního prostoru – viz na shromaždišti vystavený plánek a viz plánek, který určitě časem zveřejníme v novinkách na webových stránkách Rodinných štafet.
hromadný start dosud neodstartovaných 2. a 3. úseků cca ve 12.20 hod. (ale pečlivě sledujte v průběhu závodu spíkra – uvedený přibližný čas se může změnit!!!)
PŘEDÁVKA A CÍL: na shromaždišti – viz na shromaždišti vystavený plánek a viz plánek, který určitě časem zveřejníme v novinkách na webových stránkách Rodinných štafet
Mapy jsou na výdejně map výrazně označeny na zadní straně následujícím způsobem: číslo štafety/označení úseku (např. „46/II“ – mapa pro 2. úsek štafety č. 46). Odebírejte své mapy skutečně pečlivě – pokud vezmete mapu někomu jinému, bude Vaše štafeta diskvalifikována, ale co je důležitější, zkazíte tím závod úplně jiné štafetě!!! A s takovouhle chybou už se nedá nic dalšího dělat ani ze strany pořadatelů!!!
výdej map cca ve 12.30 hod. na shromaždišti.
DIVÁCKÁ KONTROLA: divácká kontrola nebo divácké kontroly - viz na shromaždišti vystavený plánek a viz plánek, který včas zveřejníme v novinkách na webových stránkách Rodinných štafet

KATEGORIE:
 • Rodinné štafety LPU - štafety rodinných příslušníků složené ze 3 členů, z nichž je alespoň jeden členem klubu OK Lokomotiva Pardubice; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny.
 • Rodinné štafety Open - štafety složené ze 3 členů jedné rodiny z kteréhokoliv místa na světě; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny.
 • Mix štafety – otevřené tříčlenné štafety složené libovolným způsobem.
DÉLKY A CHARAKTERISTIKA ÚSEKŮ:
 1. úsek – cca 5 km; orientačně i fyzicky středně náročný – vhodný pro občasné orientační běžce, třeba i se začínajícím pivním bříškem,
 2. úsek – cca 3 km; orientačně i fyzicky naprosto nenáročný – vhodný pro začínající malé i velké orientační běžce nebo i pro naprosté laiky v tomto krásném sportu,
 3. úsek – cca 8 km; orientačně i fyzicky nesmírně náročný a naprosto zdrcujícně vyčerpávající – vhodný pro opravdu silné povahy, kteří se nebojí takových věcí, jako je bivakování ve volné přírodě, brodění dravé řeky apod.
Jako při každém ročníku Rodinných štafet Vás i letos čeká nějaké mapové překvapení a dobře víte, že na Rodinných štafetách je možné všechno (mapa bez některé barvy, kontroly na bílém papíře, scorelauf, prémiová kontrola, MicroO atd.).

Postupné upřesňování parametrů tratí jednotlivých úseků + speciální informace pro „mapové překvapení“ na 3. úseku – sledujte novinky na webových stránkách Rodinných štafet.

ZAKÁZANÝ PROSTOR: veškerý les v okolí shromaždiště mimo vyznačených prostorů pro diváky kolem divácké kontroly / diváckých kontrol nebo povinných úseků
OBČERSTVENÍ: v cíli není (jsme jen malé, chudé, bezvýznamné závody s minimem pořadatelů, tak nám to snad odpustíte); na shromaždišti k dispozici restaurace Hotelu Svratka
MYTÍ, WC: na shromaždišti – viz na shromaždišti vystavený plánek a viz plánek, který určitě časem zveřejníme v novinkách na webových stránkách Rodinných štafet
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: přibližně ve 13.00 hod na shromaždišti; vyhlašují se a hodnotné ceny dostanou následující účastníci:
 • 1. – 3. štafeta v kategorii Open
 • 1. – 3. štafeta v kategorii LPU
 • 1. štafeta v kategorii MIX
 • nejlepší ryze ženská štafeta
 • nejmladší účastník
 • nejstarší účastník
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena jim bývá předávána okolo 17. hodiny podvečerní)
V žádném případě neodjíždějte před vyhlášením – za prvé je to nefér vůči těm nejlepším a za druhé jsou po vyhlášení tradičně rozhazovány do vzduchu drobné dárky pro všechny.
STARTOVNÉ: 150,- Kč za štafetu – hradí se až na prezentaci (v žádném případě nám ho neposílejte předem!!!); veškeré startovné je jednou polovinou určeno na báječné ceny pro nejlepší štafety a jedna polovina vybraného startovného je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně
INFORMACE: http://lpu.cz/rod11/
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do soboty 15. října 2011
 • e-mailem na adresu: rodinne.stafety@volny.cz
 • pouze zcela výjimečně... :))) osobně na jakýchkoliv orienťáckých závodech Kiplimu nebo Karlosovi

Za Vaši účast na 19. ročníku Rodinných štafet Vám děkují a krásné orienťácké zážitky z lesů Žďárských vrchů ponořených do podzimní zádumčivé nádhery Vám přejí
Kipli & Karlos

rozpis ke stažení:
pdf, doc


 
Správce stránek
OK Lokomotiva Pardubice 2004-2011
homepage