RODINNÉ ŠTAFETY 2013

Pokyny

Vítáme Vás na už 21. ročníku !!!


Shromaždiště

Areál chaty Doubravka nad řekou Doubravkou u Horního Sokolovce. Veškerý les kolem areálu je prostorem závodu – zakázaným prostorem pro právě nezávodící závodníky. Rozbíhat se můžete po turistické značce za řekou, nebo po cestě k obci. V areálu je v přízemí k dispozici jídelna pro občerstvení, sál na převlékání (po vyzutí) a toalety. Po domluvě s pořadateli je možné v areálu stavět oddílové stany. Přesný plán shromaždiště včetně startu, cíle a divácké kontroly najdete na webu Rodinných štafet - zde (tradiční ručně malovaný velký plánek na shromaždišti letos opět bohužel díky Karlosově zdravotní indispozici nebude).

Příjezd a parkování

Přijíždějte po asfaltové cestě, která odbočuje ze silnice mezi obcemi Dolní a Horní Sokolovec (silnice z Chotěboře na Bezděkov). Podle pokynů pořadatelů zaparkujte na louce v minimální vzdálenosti od shromaždiště.

Prezentace

Otevřena cca 8.45 – 9.30. Na prezentaci obdržíte po zaplacení startovného v tradiční výši 150 Kč startovní čísla a zavírací špendlíky. Pokud budete měnit složení štafety oproti nahlášené soupisce, vyplňte a odevzdejte prosím formulář, který bude na prezentaci k dispozici.
Štafety, které nemají vlastní čipy pro všechny členy, dostanou na prezentaci zapůjčený čip pro závod za poplatek 30 Kč.

Terén

Převážně rovinatý či jen velmi mírně zvlněný, převážně jehličnatý les. Z větší části je prostor závodu velmi dobře průběžný, pouze s několika málo pasážemi pasek a hustníků (které ale postavené tratě nijak úmyslně „nevymetají“ :), pouze je nutným způsobem kříží). V prostoru závodu je několik plochých vršků s výskytem pěkných terénních detailů (kupky, údolíčka apod.) a bodových kamenných objektů. Na trati třetího úseku čekají v malé části prostoru na závodníky i masivnější skalní objekty. Závod probíhá na území CHKO Železné hory, kde je i několik prvních zón ochrany vyznačených na mapě mapovou značkou zakázaného prostoru – prokažte, že orienťáci mají přírodu rádi a respektujte tyto zakázané prostory.

Mapa

Pro všechny úseky má měřítko 1:10000 (kromě „Skalního sprintíku“ pro 3.úseky), ekvidistance 5m. Mapa převážné většiny prostoru je cca z roku 2010, vykácené plochy jsou většinou do mapy dokreslené. Mapa je vodovzdorně a pro 3. úseky i jinak upravena (viz samostatné „Pokyny pro mapové překvapení“ na webu Rodinných štafet). Mapa je označena z druhé strany číslem štafety a úsekem ve tvaru např. 26 / II, pro 3.úseky ve tvaru 26.3.

Ražení

Elektronický systém SportIdent. Povinností všech závodníků je před startem vynulovat a zkontrolovat čip (1. úseky před vstupem do prostoru hromadného startu, další úseky před vstupem do předávkového území). Po doběhu do cíle musí závodník v co nejkratším čase provést vyčtení čipu u hlavní budovy areálu. Případné problémy na výpise mezičasů (diskvalifikace) řešte s pořadateli u vyčítání. Pokud v lese nebude některá kontrola při ražení vydávat ani světelný ani zvukový signál, oražte kleštičkami kamkoli do mapy a oznamte to při vyčítání.
Hlídejte si jestli číslo SI čipu se kterým běžíte souhlasí s číslem zadaným na soupisce!
V lese jsou na kontrolách 2 druhy stojanů a krabiček, u velkých krabiček je kód na stojanu i krabičce, u malých krabiček je kód pouze na krabičce.
Na vloženém „Skalním sprintíku“ razí 3. úseky kleštičkami do příslušných políček na mapě.

Tratě

Parametry letošních tratí:
 • 1. úsek – 5.9 km / 22 k / 100 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 35 minut)
 • 2. úsek – 2.5 km / 11 k / 25 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku pod 20 minut)
 • 3. úsek – 7.6 km / 28 k / 160 m převýšení (předpokládaný nejrychlejší čas na úseku cca 55 minut) – v parametrech není zahrnuto mapové překvapení

Překvapení pro 3.úseky

Viz samostatné pokyny - zde.

Průběh závodu

Hromadný start 1. úseků je na shromaždišti cca 50m od předávkového území (viz plánek). Žádáme závodníky prvních úseků, aby se dostavili do vymezeného prostoru minimálně 5 minut před startem, který bude v 10.00 hodin (všichni musí při vstupu do prostoru startu vynulovat a zkontrolovat čipy). Mapa je položena na zemi před závodníky, startuje se na signál pořadatelů. Ulití startu se trestá diskvalifikací. Na mapový start to je cca 300 metrů po fáborkách, na mapovém startu je umístěn lampión.

Divácká kontrola společná pro všechny úseky je umístěna před chatkou na shromaždišti. Na trati všech úseků je divácká kontrola umístěna zhruba 800m před předávkou (cílem).

Poslední kontrola - sběrka není pro diváky přístupná. Po oražení sběrky běží závodníci po fáborkách a koridorem na předávku (do cíle). V poslední zatáčce před předávkou závodníci 1. a 2. úseku odhazují mapu (3.úseky dobíhají s mapou do cíle a odevzdají ji pro kontrolu ražení na „Skalním sprintíku“). V prostoru cíle dobíhající závodníci nejdříve orazí cílovou kontrolu a poté dotykem předají štafetu dalšímu úseku a odeberou se k vyčtení čipu. Vybíhající závodník si odebere svoji mapu cca 80 metrů po předávce (zkontrolujte si důkladně číslo štafety a úsek!!! – mapy pro druhé úseky jsou na horní šňůře, pro třetí úseky na spodní) a pokračuje koridorem a po fáborkách na mapový start. O pořadí na 3. úseku rozhoduje průběh cílovou čarou.

Hned za mapovým startem se nachází jednak oblast I.zóny CHKO (písník) – na mapě černě šrafováno, tak i čerstvě osázené paseky – na mapě fialově šrafováno a v terénu ohraničeno páskou. Tyto prostory jsou zakázaným prostorem a je zakázáno jimi probíhat!

Čas hromadného startu dosud neodstartovaných závodníků bude vyhlášen rozhlasem (cca ve 12.15). Předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 13.30 (také bude upřesněno rozhlasem). Výdej map po závodě bude vyhlášen (po hromadném startu 2. a 3. úseků).

Vyhlášení výsledků

vyhlašují se následující kategorie:
 • 1.-3. štafeta v kategorii LPU
 • 1.-3. štafeta v kategorii OPEN
 • 1. štafeta MIX
 • nejlepší ryze ženská rodinná štafeta
 • nejmladší účastník
 • nejstarší účastník
 • absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena se předává při doběhu posledního člena kolem 17. hodiny)
Startovné je po odečtení nákladů jednou polovinou určeno na ceny a druhá polovina je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně.

Další

 • Do vnitřních prostor budovy v areálu a na hřiště nevstupujte v obuvi s hřeby !!!

Poděkování

Moc děkujeme všem níže uvedeným za nezištnou a skvělou pomoc při uspořádání letošního ročníku Rodinných štafet:
 • Majitelům a správci chaty Doubravka za poskytnutí shromaždiště, zajištění občerstvení,...
 • Petrovi Voborníkovi a oddílu CTB za poskytnutí závodního prostoru, mapy a zajištění povolení
 • Vaškovi Mrštíkovi a jeho rodině za tradiční dodání startovních čísel pro závod a
 • všem našim skvělým kamarádům z týmu pořadatelů Rodinných štafet.
Kipli & Karlos

pokyny ke stažení:
pdf 
Správce stránek
OK Lokomotiva Pardubice 2004-2013
homepage