RODINNÉ ŠTAFETY 2013

Rozpis

RODINNÉ ŠTAFETY 2013
21. ROČNÍK NEOFICIÁLNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

DATUM: neděle 20. října 2013
MÍSTO: Chata Doubravka – Horní Sokolovec, cca 2 km na východ od Chotěboře
http://www.chatadoubravka.cz/
MAPA: Bludný kořen 21 a možná ještě některé další mapařské výtvory; všechny různého stáří, měřítka a kvality
starší mapy závodního prostoru (Rosnatka, Mikšova jáma, ...)
TERÉN: převážně rovinatý terén vysočinského typu s kamenitými pasážemi a různě průběžnými porosty (severně od údolí Doubravky)
ČASOVÝ PROGRAM: hromadný start 1. úseků v 10.00 na shromaždišti, vyhlášení výsledků přibližně ve 13.00

KATEGORIE:
  • Rodinné štafety LPU - štafety rodinných příslušníků složené ze 3 členů, z nichž je alespoň jeden členem klubu OK Lokomotiva Pardubice; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Rodinné štafety Open - štafety složené ze 3 členů jedné rodiny z kteréhokoliv místa na světě; štafeta musí být složena ze členů jedné rodiny spřízněných nejdále „do 2. kolena“ a členové štafety musí být alespoň ze dvou věkových generací rodiny
  • Mix štafety – otevřené tříčlenné štafety složené libovolným způsobem
  • Při vyhlašování jsou navíc odměněni: nejlepší ryze ženská štafeta, nejmladší účastník, nejstarší účastník, absolutně poslední štafeta (její členové většinou vyhlášení nestíhají a cena jim bývá předávána okolo 17. hodiny podvečerní), po vyhlášení tradičně rozhazovány do vzduchu drobné dárky pro všechny
DÉLKY A CHARAKTERISTIKA ÚSEKŮ:
  1. úsek – cca 5 km; orientačně i fyzicky středně náročný – vhodný pro občasné orientační běžce, třeba i se začínajícím pivním bříškem
  2. úsek – cca 3 km; orientačně i fyzicky naprosto nenáročný – vhodný pro začínající malé i velké orientační běžce nebo i pro naprosté laiky v tomto krásném sportu
  3. úsek – cca 8 km; orientačně i fyzicky nesmírně náročný a naprosto zdrcujícně vyčerpávající – vhodný pro opravdu silné povahy, kteří se nebojí takových věcí, jako je bivakování ve volné přírodě, brodění dravé řeky apod.
STARTOVNÉ: 150,- Kč za štafetu – hradí se až na prezentaci
veškeré startovné je jednou polovinou určeno na báječné ceny pro nejlepší štafety a jedna polovina vybraného startovného je věnována Nadaci pro transplantaci kostní dřeně
INFORMACE: http://lpu.cz/rod13/ - odkaz najdete i na „Jak to vidí Béďa“
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do neděle 13. října 2013

Těšime se zase na Vaši účast a přejeme příjemné orienťácké zážitky z krásných lesů u Chotěboře ponořených do podzimní zádumčivé nádhery
Kipli & Karlos

rozpis ke stažení:
pdf, doc


 
Správce stránek
OK Lokomotiva Pardubice 2004-2013
homepage