Monaco, autor kresby Miroslav Alexa Východočeský pohár a Liga Vysočiny 2013 LPU
OK Lokomotiva Pardubice | Východočeská oblast | Oblast Vysočina | Restaurace Monaco

Hlavní partneři

Hovorka Catering s.r.o.

Město Pardubice

ČSOB Pojišťovna

Partneři

AITCOM

JKD-SPED s.r.o.

Geovap

STENO CZ

ISC

Pokyny pro účastníky

9. závod Východočeského poháru a 9. závod Ligy Vysočiny
v orientačním běhu 2013
"CENA HOVORKA CATERING"

Srdečně Vás vítáme na 9. závodě Východočeského poháru a 9. závodě Ligy Vysočiny v orientačním běhu, který pro Vás pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Pro závod jsme vybrali les v oblíbené rekreační oblasti v okolí restaurace Monaco u Slatiňan v CHKO Železné Hory. Centrem závodu je výletní restaurace Monaco, kde jsme nalezli vhodné pořadatelské zázemí a věříme, že i pěkné centrum závodu. Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice
Centrum: Výletní restaurace Monaco, Slatiňany (49°54'29.112"N, 15°48'8.294"E)
Příjezd: Do centra je jednosměrný příjezd ze Slatiňan od Chrudimi – bude značeno (příjezd od Škrovádu a Trpišov není možný).
Parkování: Podle pokynů pořadatelů – počet míst na parkování je omezen. Autobusy po vystoupení závodníků odjedou na parkovišti u Celní školy (700 m od centra).
Prezentace: V centru od 8:15 do 9:00 hod.
Vzdálenosti: parkoviště auto – centrum 0 – 700 m
odstavné parkoviště bus – centrum 700 m
centrum – start 300 m
centrum – cíl 300 m
Mapa: Monaco, 1:10000, e=5 m, ISOM2000, velikost A4, stav březen 2013, aktualizoval Miroslav Nožička; mapy jsou vodovzdorně upraveny.
Terén: Smíšený les počínajícího podhůří Železných hor a Českomoravské vrchoviny. Prostor se nachází v nadmořské výšce 250 – 400 m n. m. Prostor se vyznačuje hustou sítí komunikací (výraznějších i méně výrazných), velkou rozmanitostí porostů (dobře průběžný les, hustníky, paseky i náletové porosty), bohužel i podrostu a velkým množstvím bodových kamenných (kameny, srázky atd.) a terénních (prohlubně, jámy, rýhy atd.) objektů. V lese soustavně probíhají intenzivně lesní práce (mýtiny, meliorace, průseky).
Zakázané prostory: Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot"); 709.0 ("nepřístupná oblast") a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě.
Ražení Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Start: 00 = 9:30 (!!!), intervalový; pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 100.
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky; mapy se v cíli neodevzdávají.
Časový limit: 90 minut
WC: V budově restaurace a TOI-TOI v centru, na startu nejsou.
Mytí: Umyvadla v centru.
Zdravotní služba: V cíli zajišťuje lékař.
Vyhlášení výsledků: Ve 12:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D10C, D12C, D14C, H10C, H12C, H14C, vítězové v kategoriích D12D, D14D, H12D, H14D, všichni, kteří absolvovali trať HDR.
Prodej občerstvení: V centru; zajišťuje restaurace Monaco; prodej buchet členky LPU.
Upozornění: Závody probíhají v CHKO Železné hory, prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v lese i na shromaždišti!!!
Respektujte v centru vyznačené soukromé pozemky!

Poděkování partnerům závodu:

Hlavní partneři: Hovorka catering s.r.o., statutární město Pardubice
Partneři: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Aitcom s.r.o., GEOVAP, spol. s r.o. Pardubice; JKD SPED s.r.o., ISC, Steno s. r. o.

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa – Městským lesům Chrudim, Městu Slatiňany a Lesům České republiky a dále Správě Chráněné krajinné oblasti Železné hory za souhlas s pořádáním těchto závodů.
Velké poděkování patří i majitelům výletní restaurace Monaco za pomoc při organizování závodu.


Pokyny ke stažení
pdf, doc