Parametry tratí

V IS ORIS jsou zadány parametry tratí jednotlivých kategorií.