Vyzývací pohár – 3. ročník

Utkání žákovských družstev oblastních výběrů žactva

Termín a místo: Mikuleč/Česká Třebová 24. - 25. 5. 2014
Kategorie: D12 – mladší žákyně (ročník 2002 a mladší)
H12 – mladší žáci (ročník 2002 a mladší)
D14 – starší žákyně (ročník 2000 a 2001)
H14 – starší žáci (ročník 2000 a 2001)
Závody: 24. 5. 2014 10.30 - závod tříčlenných štafet, Mikuleč
24. 5. 2014 16.00 - závod ve sprintu, Česká Třebová
25. 5. 2014 10.00 - závod tříčlenných štafet, Mikuleč
Způsob bodování: Závod štafet: Boduje se prvních 10 míst v každé kategorii boduje systémem 75 - 62 - 50 - 40 - 31 - 23 - 16 - 12 - 7 – 3; do bodového součtu oblasti se hodnotí se 2 nejlepší štafety oblasti v kategorii (další případně bodující štafety body „blokují“).
Závod jednotlivců: Boduje se prvních 25 míst v každé kategorii boduje systémem 35 – 30 – 27 – 25 – 23 – 21 – 19 – 18 – 17 – ... – 1 bod; do bodového součtu oblasti se hodnotí se 5 nejlepších závodníků oblasti v kategorii (další případně bodující závodníci body „blokují“).
Získané body ze všech tří závodů se sčítají, vítězem se stává oblast s nejvyšším bodovým součtem.
Účast: počet přihlášených štafet ani jednotlivců není omezen.
Přihlášky: a) základní – pouze oznámení, zda oblast se má zájem se zúčastnit s udáním počtu závodníků a štafet (na adresu ladka.vichova@seznam.cz) do 28. 2. 2014
b) řádné přihlášky v systému ORIS (počty štafet, jména do závodu ve sprintu) do 7. 5. 2014
Ubytování a strava: bude zajištěno v tělocvičnách (třídách) v České Třebové, finanční podmínky se upřesňují
Pořadatelské kluby: OK Lokomotiva Pardubice a KOB Ústí nad Orlicí, kontaktní osoba pro oblasti Ladislav Víchová (ladka.vichova@seznam.cz)


Výsledky

- konečné pořadí